Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Etikk

2 Etikk Minst like viktig som fagkunnskap, pedagogisk-psykologisk innsikt og didaktisk kompetanse blir den yrkesetiske kompetanse. Både lærerens væremåte og personlighet

3 Hva er du mest opptatt av ved en handling?
Plikt Konsekvenser Sinnelag (gode hensikter)

4 Etikk og moral Etikk: den teoretiske refleksjonen om hva som er rett og galt, godt og ondt Moral: den praktiske gjennomføringen av de etiske valgene

5 Etikk Har å gjøre med handlinger og holdninger
Hvordan skal vi leve sammen som mennesker? Hva er et rettferdig samfunn? Hvordan få et rett forhold til naturen? Sier også noe om hvordan livet bør være

6 Pliktetikeren Noe er absolutt godt og noe er absolutt ondt.
Alt er ikke tidsbestemt og kulturbetinget. Mer opptatt av å gjøre det rette og unngå det gale. Handlinger kan være rette eller gale i seg selv, hinsides konsekvenser

7 Pliktetikeren Pliktetikk i mange religioner
Rett og galt er avgjort for alle av en høyere moralsk autoritet (Gud, guddom) Bibelen, Koranen, religiøse ledere Lydig mot autoriteter

8 Pliktetikk i fem punkter
1 Vekt på selve handlingen 2 Spør om handlingen følger eller bryter med etiske regler. 3 Eksempler: Du skal hjelpe andre mennesker og dyr. Nei til aktiv dødshjelp! 4 Detaljetikk som har detaljerte regler for den enkelte situasjon. (Et eksempel: spiseregler i jødedommen.) 5 Generell etikk som bare opererer med etiske hovedregler. (Et eksempel: den gylne regel i humanismen.)

9 Konsekvensetikkeren I en situasjon er man opptatt av størst mulig nytte og minst mulig smerte Analysere de ulike handlingsalternativene Eksempel: Det var riktig å drepe diktatoren Saddam Hussain for å spare befolkningen i Irak for mer lidelse og undertrykking!

10 Konsekvensetikk i fem punkter
1 Legger vekt på virkningene av handlingen 2 Spør om virkningene av handlingen er slik man ønsker de skal være. 3 Et eksempel: Det kan være riktig å ta livet av en mulig massemorder for å hindre at mange bli drept. 4 Utilitarisme en type konsekvensetikk som legger vekt på at virkningene skal være best mulig for flest mulig 5 Etisk egoisme en annen form for konsekvensetikk som legger vekt på at handlingen skal føre til best mulig resultat for en selv.

11 Sinnelagsetikk Hvilket sinnelag er handlingen gjort med?
Er handlingen gjort med viten og vilje eller ikke? Strafferett – forsettelig – uaktsomt Sentralt i relasjoner mellom enkeltmennesker Aktuelt kan være barn og deres handlinger

12 Sinnelagsetikk i fire punkter
1 Vekt på personen som utfører handlingen 2 Spør om handlingen springer ut av den rette holdning eller det rette sinnelag. 3 Et eksempel: Du skal elske din neste. Viktig i flere religioner og er formulert i kristendommens nestekjærlighetsbud. 4 Idealet vil kunne være det totalt motsatte av nestekjærlighet, nemlig ondskap for eksempel innenfor visse retninger av Satanismen!

13 Nærhetsetikk – Løgstrup og Levinas
Forholdet til min neste og meg Møte med den andre Knut E. Løgstrup - Den etiske fordring: ”Et kall til moralsk handling som du som menneske møter fra andre mennesker”

14 Løgstrup Det finnes kulturforskjeller, men allikevel en universell etikk. Sørge for den andre og være uselvisk og opptatt av den andres liv Mennesker er innvevd i hverandres liv Sentralt begrep hos Løgstrup er tillit!

15 Emanuel Levinas Fokuserer på jeg – du forholdet
Det er dette forholdet som gjør oss til mennesker Uavhengig av livssyn er møtet med den andre grunnleggende etisk. Møtet tvinger frem en respons fylt med tillit, respekt, åpenhet og ansvar. Se den andres ansikt og la seg berøre


Laste ned ppt "Etikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google