Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeidsprosjekt utvikling av felles tjenester – Gratangen, Lavangen, Salangen og Ibestad kommuner Orientering for Barnevernsforum 15. februar 2006 Bardu.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeidsprosjekt utvikling av felles tjenester – Gratangen, Lavangen, Salangen og Ibestad kommuner Orientering for Barnevernsforum 15. februar 2006 Bardu."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeidsprosjekt utvikling av felles tjenester – Gratangen, Lavangen, Salangen og Ibestad kommuner Orientering for Barnevernsforum 15. februar 2006 Bardu kommune

2 Bakgrunn  Lang forhistorie  Arbeidsordre fra felles formannskapsmøte 8.-9. november 2004 på Gratangsfjellet hotell  Felles formuleringer i Handlingsplanen 2005-08.  Definert prosjekt på tre områder  Barnevern  IKT drift  Økonomi  Søkt Fylkesmannen om finansiering

3 Prosjektene realiseres  Fylkesmannen finansierer med tkr 550  Prosjektene organiseres  Engasjement som prosjektleder lyses ut  Severinsen kompetanse engasjert for 12 mnd  Startsamling (Kick-off) på Gratangsfjellet hotell 7.-8. november 2005

4 Begrunnelser felles tjenester  Kommunene er hver for seg er for små til å ivareta barnevernsfunksjonen på en tilfredsstillende måte i forhold til brukernes behov.  Forholdet til rettssikkerheten til det enkelte barn som blir involvert i vanskelige saker som krever høy kompetanse  habilitet  roller  Utnytte de samlede resursene og kompetansen i de tre kommunene og etablere et større faglig miljø for å kunne gi et bedre tilbud til brukerne.

5 Prosjekt  Avgrenset i tid og ressursbruk  Klare mål  Avgrensede oppgaver  Avgrenset organisasjon  Prosjektplan  Kommunikasjon  www.sessan.no www.sessan.no  Kommunewebene

6 Mål  Felles barneverntjeneste der bemanning og kompetanse utnyttes og utvikles felles for de tre kommunene  Utstrakt samarbeid mellom barnevern- tjenesten og skole, barnehager og helse mv. i den enkelte kommune

7 Prosjektplan

8 Organisering Styringsgruppa (Rådmennene) Prosjektgruppe Barnevern Enhetslederne+Ansatterepr. Lokale grupper Prosjektgruppe IKT IKT-ansvarlige+Ansatterepr. Lokale grupper Prosjektgruppe Økonomi Enhetslederne+Ansatterepr. Lokale grupper Prosjektleder

9 Rollene  Styringsgruppa  Prosjektgruppene  Prosjektleder  Interne faggrupper  i hver enkelt kommune  felles innenfor de enkelte fagfeltene

10 Bred prosess  Utstrakt samarbeid mellom barneverntjenesten og skole, barnehager og helse mv i den enkelte kommune  Involvering av mange personer

11 Milepæler barnevern  Utarbeide mandat og prosjektplan i samarbeid med de berørte  Kartlegge situasjonen i de tre kommunene  Analysere ulike former for samarbeidsmodeller  Involvere samarbeidsgrupper og brukere/pårørende i prosessen  Iverksetting  Evaluering, avslutning og rapportering

12 Prosjektgruppa på studietur  Formål  Læring gjennom deltagelse på erfaringskonferanse i regi av Fylkesmannen i Nordland og besøk i kommuner med likeartet utviklingsarbeid bak seg  Resultatmål  Medlemmene i prosjektgruppa skal ha en klart økt innsikt i de utfordringene gruppa står overfor i arbeidet med å utvikle felles tjenester for de 4 kommunene.

13 Program Mandag 30.01 1030-1800Erfaringskonferanse Småkommuneprosjektet, dag 1 Tirsdag 31.01. 0900-1530Erfaringskonferanse Småkommuneprosjektet, dag 2 Onsdag 01.02. 0900Møte med Barnevernstjenesten Vikna, Nærøy, Leka kommuner Torsdag 02.02 0900Møte med Midtre Namdal regionråds barnevernstjeneste

14 Erfaringskonferansen  Småkommuneprosjektet  Fylkesmannen i Nordland  Barnevern i små kommuner  Egen nettside (se www.sessan.no) www.sessan.no  Fokus på problemstillinger i små kommuner

15 Erfaringskonferansen Formål  Formidle erfaringer gjort i prosjektet ut fra mål om å finne mer ut hvordan sikre kvalitet og stabilitet på tjenestene, med hovedfokus på områdene  sosialt arbeid i små kommuner,  interkommunalt samarbeid  interkommunalt samarbeid  fagutvikling i samspill mellom praksis, utdanning og forskning.  fagutvikling i samspill mellom praksis, utdanning og forskning.  Drøfte utfordringer og problemstillinger som prosjektet aktualiserer. Dette sett i lys av andres erfaringer

16 Vikna kommune  Vertskommune for barnevernstjenesten i Vikna (4 013), Nærøy (5 233) og Leka (609) kommuner  Lokalisert til Rørvik, men med kontordager  Samarbeid siden 1991

17 Midtre Namdal regionråd  Namsos kommune vertskommune for Barnvernstjenesten i 5 kommuner (Namsos, Overhalla, Namdalseid, Flatanger og Fosnes)  Befolkning 19 677  Organisert etter kl. §27  Utredningstid 2 mnd.

18 Veien videre  EM-teamet  Kriterier for valg av løsning  Valg av BV system  Fordeling av stillinger BV vs. NAV/sosial

19 Fallgruver  Mangelfull kommunikasjon  Manglende prioritering  Utydelige og urealistiske mål  Urealistiske ressursammer  Konkurransen med daglige gjøremål  Manglende ydmykhet i prosessene  Manglende åpenhet  Manglende homogenitet og likeverdighet

20 Andre forhold  ”Look to” Nord-Troms barnevern og IKT  Kommunene invitert med i KS effektiviseringsnettverk sitt prosjekt innen barnevern  Mange kommuner har gått opp denne løypa før

21 Konsekvenser  Modernisering av arbeidsoppgavene  Bedre tjenester  Bedre styringsinstrument gir mindre frustrasjon  Større fagmiljø  Bedre innsikt  Muligheter for fordypning  Mindre sårbarhet  Bedre muligheter for faglig utvikling  Ingen målsatt reduksjon i ressurstilgang  Men likevel ingen fredning  Ny arbeidsplass?  Kanskje, men ingen flytting?

22 Kultur for samarbeid  Å samarbeide er en kompleks ting  Krever særskilt kompetanse  Følt nytteverdi  Personkjemi  Tradisjon og kultur  Følelse av felleskap  Samhold  Alternativ til ….


Laste ned ppt "Samarbeidsprosjekt utvikling av felles tjenester – Gratangen, Lavangen, Salangen og Ibestad kommuner Orientering for Barnevernsforum 15. februar 2006 Bardu."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google