Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statssekretær Frank Jenssen Samfunnsøkonomisk fagdag fredag 26. mars 2004 Samfundet, Trondheim Hvordan bør framtidas kommunestruktur se ut? 1.Situasjonen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statssekretær Frank Jenssen Samfunnsøkonomisk fagdag fredag 26. mars 2004 Samfundet, Trondheim Hvordan bør framtidas kommunestruktur se ut? 1.Situasjonen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Statssekretær Frank Jenssen Samfunnsøkonomisk fagdag fredag 26. mars 2004 Samfundet, Trondheim Hvordan bør framtidas kommunestruktur se ut? 1.Situasjonen – hva er problemet 2.Kort om strategier i moderniseringsarbeidet 3.Kommunestruktur 4.Utfordringer for kommunesektoren

2 Kommunenes oppgaver Uansett størrelse ivaretar alle norske kommuner de samme oppgavene overfor sine innbyggere: Tjenesteyter Demokratisk arena Myndighetsutøver Samfunnsutvikling

3 Kommunenes styrke ligger i nærheten til brukerne som gir muligheter til å prioritere knappe offentlige ressurser i samsvar med variasjoner i lokale behov, og muligheter til finne nye løsninger forutsetningene for å se ulike tjenesteområder i en sammenheng legitimiteten som demokratisk valgt fellesskapsorgan

4 Hovedutfordringene i kommunene Stor brukertilfredshet i kommunene Men økte behov og forventninger fra innbyggerne til tjenesteproduksjonen Og begrenset rom for inntektsvekst – nødvendig å prioritere Mangel på spesialisert arbeidskraft – særlig i de små kommunene Gir et behov for omstilling og nytenking i kommunene

5 Den økonomiske situasjonen Inntekter, realvekst Netto driftsresultat, pst. Overskudd før lånetransaksjoner, pst.

6 KRDs moderniseringsarbeid - to hovedlinjer Bidra til gode rammevilkår og økt kommunalt handlingsrom som stimulerer til nytenking, omstilling og utvikling i kommunesektoren Støtte opp om kommunalt omstillings- og utviklingsarbeid – og bidra til formidling av erfaringer og gode eksempler

7 Pr. 1.1.2003 Antall innbyggere

8 Trekk ved dagens kommunestruktur 434 kommuner: De 217 største:4 mill De 217 minste: 0,5 mill

9 Uhensiktsmessig kommunestruktur i mange områder i forhold til oppgaver og ansvar –Flerkommunale byområder –Uheldige kommuneavgrensninger –Mange små kommuner Trekk ved dagens kommunestruktur

10 Nationen, mandag 15. mars 2004

11 Større kommuner gir bedre tjenester Kvalitet Bredde Økonomi

12 Større kommuner – svekket lokaldemokrati? Nyere forskning: Ingen sammenheng mellom størrelse og kvalitet på demokratiet Forskjeller i formene for politisk deltakelse i små og store kommuner Diskusjonen om et vitalt lokaldemokrati bør knyttes til hva en kommune skal være, hvilke oppgaver den skal ha og hvordan innbyggerne kan involveres i løsingen av oppgavene

13 Større kommuner – større regional slagkraft Kommunesammenslutning i regioner med et klart definert senter kan gi ny styrke til regionalt utviklingsarbeid. I regioner med flere jevnstore kommuner er gevinstene mer uklare Regionalt samarbeid er likevel neppe mer effektivt

14 Sammenslutning diskuteres… Sør Aurdal, Nord- Aurdal, Øystre Slidre, Vestre Slidre (Oppland) Gol og Hemsedal (Buskerud) Kristiansund og Frei (Møre og Romsdal) Aure og Tustna (Møre og Romsdal) Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold (Nordland) Harstad og Bjarkøy (Troms) Lebesby og Gamvik (Finnmark)

15

16 Aftenposten, tirsdag 23. mars 2004

17 Interkommunalt samarbeid Uansett kommunestruktur vil det innen utvalgte områder være behov for samarbeid Eksempler: www.kommunesamarbeid.no MEN: –Demokratisk underskudd, lukkede nettverk –Byråkrati –Svakere kostnadskontroll –Svekket intern samordning av deltjenester for brukere med behov for sammensatte tjenester?

18 Samarbeidsprosjekt om kommunestruktur ”Fremtidens kommunestruktur – kommuner med ansvar for egen utvikling” Samarbeidsprosjekt KS og KRD, ledet av KS Mål: Styrket lokaldemokrati gjennom mer robuste kommuner Diskusjoner og forslag fra kommunene om ulike fremtidsrettede inndelingsalternativer Oppsummeres for Stortinget våren 2006

19 Nytt inntektssystemutvalg Dagens system: Kompenserer for smådrifts- ulemper, bl.a. basistilskudd og regionaltilskudd Nytt inntektssystemutvalg: –Bedt om å utrede flere alternativer –Ett av alternativene som utredes: At kostnader knyttet til uhensiktsmessig kommunestruktur skal betraktes som en frivillig kostnad. Innebærer at en del kommuner selv kan komme til å måtte bære kostnadene ved smådriftsulemper i større grad enn i dag.

20 Regjeringen ønsker sterke kommuner som kan ta helhetlig ansvar for grunnleggende velferdsoppgaver og samfunnsutviklingen er effektive leverandører av trygge og omfattende velferdsløsninger er ansvarlige myndighetsutøvere er sterke lokale fellesskapsorgan basert på nærhet til og innflytelse fra innbyggerne

21 Hva er kommunenes utfordringer? Konkurranse om arbeidskraften Brukerkrav Små og sårbare fagmiljøer i flere av kommunene Begrenset rom for økonomisk vekst Felles bo – og arbeidsmarked  Vi har behov for en mer robust kommunestruktur


Laste ned ppt "Statssekretær Frank Jenssen Samfunnsøkonomisk fagdag fredag 26. mars 2004 Samfundet, Trondheim Hvordan bør framtidas kommunestruktur se ut? 1.Situasjonen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google