Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Orientering for formannskapet Gratangen kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Orientering for formannskapet Gratangen kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Orientering for formannskapet Gratangen kommune 31.10.2006
K4 Samarbeidsprosjekt utvikling av felles tjenester – Gratangen, Lavangen, Salangen og Ibestad kommuner Orientering for formannskapet Gratangen kommune

2 Bakgrunn Lang forhistorie
Arbeidsordre fra felles formannskapsmøte november 2004 på Gratangsfjellet hotell Felles formuleringer i Handlingsplanen Definert prosjekt på tre områder Barnevern IKT drift Økonomi Søkt Fylkesmannen om finansiering

3 Prosjektet realiseres
Fylkesmannen finansierer med tkr 550 Prosjektene organiseres Engasjement som prosjektleder lyses ut Ole Kristian Severinsen engasjert for 12 mnd Startsamling (Kick-off) på Gratangsfjellet hotell november 2005

4 Prosjektet utvides Ibestad kommune kommer til i desember 2005
Tilleggsfinansiering fra FMT med tkr 125 Kart & oppmåling kommer til som nytt samarbeidsområde våren 2006 Finansieres fra FMT med tkr 300

5 Begrunnelser for samarbeid
Knappe personellressurser gir små og sårbare fagmiljø Kommunene er hver for seg for små til å ivareta funksjonene på en rasjonell måte Stort potensiale for effektivisering og modernisering ved å samarbeide. Muligheter for og mer rasjonell utnyttelse av kostbare tidsmessige investeringer Forholdet til rettssikkerheten til det enkelte barn som blir involvert i vanskelige saker som krever høy kompetanse habilitet roller

6 Organisering

7 Status i prosjektet ”Ferdig” utredet og klart på områdene Barnevern og IKT drift Området Kart og oppmåling foreslått etablert som egen tjeneste, men ikke utredet Området Skatteoppkrever presserende behov og delvis utredet Resten av økonomiområdet under utredning med etablering om milepæl

8 Status i prosjektet (2:2)
Felles ordførermøte den Orientering om status i prosjektet Koordinering av framdriften i beslutnings-prosessen Fordeling av funksjoner Nytt felles ordførermøte den

9 Dagens omfang (2006) Funksjon (% stilling) Grat. kom. Lav. kom.
Sal. kom. Ibest. kom (%) Barnevern 60 50 300 460 Økonomi 360 435 545 250 1590 IKT drift 100 Kart & oppm. 30 180 Sum 620 585 995 330 2530

10 Omfang etter omorganisering
Funksjon (%) Grat. kom. Lav. kom. Salangen Ibestad (%) Barnev. 40? 340? Regnsk 500?? ? 500 Lønn Skatt 450 IKT drift 200? 200 Kart & oppm Sum stillinger etter 2310 Sum stillinger før 620 585 995 330 2530

11 Forutsetninger for Personalpolitiske retningslinjer
Interkommunalt samarbeid basert på vertskommunesamarbeid Utførelse av oppgaver og myndighetsutøvelse flyttes fra samarbeidskommunene til en vertskommune Alle ansatte med oppgaver knyttet til dette samarbeidet fristilles og betraktes som overtallige Det er flere samarbeidsområder og dermed i prinsippet flere vertskommuner Personell ansettes i vertskommunen – utleie av personell skjer bare helt unntaksvis

12 Innhold Samarbeidsform – forhold til lovverk AML 15-7 (tjenester ut på oppdrag) Stillingsvern Fortrinnsrett og utlysing av ledige stillinger. Definisjon av overtallig arbeidstaker Fortrinnsrett i prioritert rekkefølge ved 1. gangs tilsetting ¡ vertskommunene Utlysing Senere ledighet og tilsetting

13 Innhold (1:2) Tilsettingsmyndighet
Fleksibilitet i forhold til tjenestested Økonomiske forhold Omstillingstilskudd Flyttegodtgjøring Merreisetid som arbeidstid Lønnsfastsettelse Andre virkemidler


Laste ned ppt "Orientering for formannskapet Gratangen kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google