Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsarena Aker Styringsgruppe 13.12.2012 Oslo kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsarena Aker Styringsgruppe 13.12.2012 Oslo kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsarena Aker Styringsgruppe 13.12.2012 Oslo kommune

2 Agenda 13.12.2012 41/12Godkjenning av referat fra møte 11.10.2012 42/12Brukermedvirkning på Aker – prosjektskisse 43/12Forskning, innovasjon og utdanning som del av virksomheten ved Aker som samhandlingsarena 44/12 Arbeid med livsstilssykdommer i regi av Samhandlingsarena Aker – prosjektskisse 45/12 Prosess ved behandling av ny og justerte forslag til virksomhet med konsekvenser for arealbruk på Aker 46/12 Statusrapport 47/12Risikovurdering 48/12Eventuelt, inklusiv møteplan 2013

3 42/12 Brukermedvirkning på Aker – prosjektskisse - Forutsetninger Aktivt samarbeid med brukerinstitusjoner og brukerorganisasjoner Bygge på erfaringer og kunnskap om brukermedvirkning fra eksisterende og fremtidige virksomheter på Aker Aktiv deltagelse fra brukere i virksomhet som er på Aker eller skal etableres der og nøkkelpersoner som særskilt har satset offensivt på brukermedvirkning på Aker Det opprettes en prosjektgruppe sammensatt av ledere, brukere og representanter for de ansattes organisasjoner som skal bidra til konkretisering av metode for brukermedvirkning

4 Videre arbeid med brukermedvirkning Innspill fra styringsgruppen i dag Prosjektmandat utarbeides til styringsgruppen i februar Mandatet omhandler konkretisering av prosjektskisse med fastsetting av mål, arbeidsform og fremdriftsplan

5 43/12 Forskning, innovasjon og utdanning Bakgrunn for saken: Vedtatte ambisjoner for samhandlingsarena Aker HODs strategi for forskning og innovasjon for samhandling Samarbeidsavtalen mellom OK og UiO Tjenesteavtale 4 Tiltak og handlingsplaner på sykehusene

6 43/12 Forskning, innovasjon og utdanning Konkretisering av målbildet: En møteplass Et utviklingsverksted En partner for evaluering En praksisarena En arbeidsplass preget av kunnskapsdeling

7 43/12 Forskning, innovasjon og utdanning Konkretisering av målbildet: En møteplass Et utviklingsverksted En partner for evaluering En praksisarena En arbeidsplass preget av kunnskapsdeling

8 43/12 Forskning, innovasjon og utdanning Spesifikke forutsetninger for å lykkes: Knyttes til de fag og behandlingsområder som er på Aker Ha egnet organisering og kompetanse Lokalisere egne enheter innen dette til Aker Knytte nettverk mot klinisk virksomhet i kommune og sykehus ut over Aker Prosesser på tvers av virksomheter på Aker Integrere brukermedvirkning

9 43/12 Forskning, innovasjon og utdanning Konkrete tiltak: Plan for utvikling og formidling av kunnskap innen rehabilitering Oversikt over potensiale i eksisterende forskning, innovasjon og utdanning Skisse til mulig innovasjonssenter Forslag til realisering av utdanningsmessig samarbeid med høgskoler og universitet Behandle dette område i delprosjekt brukermedvirkning på Aker

10 44/12 Arbeid med livsstilssykdommer Arbeidet gjennomføres gjennom opprettelse av mindre arbeidsgrupper som utreder: 1.Samarbeid med LHL og Lunger i praksis vedr. faglig innhold, rammebetingelser og forpliktelser 2.Systematisk innhenting av hva som skjer i bydelene 3.Samarbeid mellom lokalsykehusfunksjoner og bydelenes aktiviteter gjennom pasientforløp og oppgavefordeling skal beskrives 4.Sykehusenes bidrag - om og på hvilken måte sykehusene i Osloregionen skal være deltagende i det videre arbeidet utredes.

11 45/12 Prosess ved behandling av ny og justerte forslag til virksomhet Alle forslag skal stiles inn til felles prosjektstab for PSA/PHAA via aktuell linje. Forbereder sak til styringsruppen for PSA Styringsgruppen vurderer med hensyn til vurdering av egnethet for plassering/utvidelse på Aker, ref visjon og mål. Videre bearbeiding for å få fram virksomhetsbeskrivelse og mulig arealmessigløsning. Forslag med konsekvens for investeringsbehov skal også vurderes av OUS

12 45/12 Prosess ved behandling av ny og justerte forslag til virksomhet

13 46/12 Statusrapport Statusrapport

14 47/12 Risikovurdering

15 48/12 Eventuelt Møteplan vår 2013 1. møte 8. februar kl. 8.30 – 11.00 2. møte 18. april kl. 8.00-10.30 3. møte 21. juni kl. 8.30 – 11.00


Laste ned ppt "Samhandlingsarena Aker Styringsgruppe 13.12.2012 Oslo kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google