Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ULIKE VEIER TIL FAG – OG SVENNEBREV

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ULIKE VEIER TIL FAG – OG SVENNEBREV"— Utskrift av presentasjonen:

1 ULIKE VEIER TIL FAG – OG SVENNEBREV
Utdanningsavdelingen, fagopplæringsseksjonen

2 Dokumenta-sjonsordning
Lærling Påbygg4, Fagskole, høgskole Lærekandidat Videregående skole FAGBREV og SVENNEBREV Praksis Kandidat /privatist Kompetansebevis 30 Mnd YSK 1 - 1,5 år Verdiskapning 2 år i lære 3 år i lære 4 år i lære 2 år lære – kandidat Lære Skole/ lærling Praksis + Tverrfageks. på vg3 nivå 3 år på skole 2 år på skole Grunn –kompetanse 2 år på skole Skole 1 år på skole Dokumenta-sjonsordning Opplæring

3 Lærling, mål om fag- og svennebrev
Alle fag fra vg 1 og vg 2 skal være bestått (2+2 løp) 1+3, 0+4 løp får tilbud om fellesfag og Vg3 i lærefaget på lærlingskolen Bedriften får tilskudd fra fylkeskommunen Lærlingen får kontrakt Lærlingen får lønn Bedriften skal utarbeide arbeidsavtale 2 + 2 3 + 1 4 + 0 2 år i lære 3 år i lære 4 år i lære 2 år på skole 1 år på skole

4 Fag- og svennebrev med studiekompetanse YSK er yrkes og studiekompetanse
Fag- og svennebrev med Vg3/Vg2 programfag YSK TAF YSK 4S`er YSK Vekslingsmodell 4 år skole/ lære 4 år skole/ lære 4 år skole/ lære 4 år skole/ lære Færder videregåendeskole TAF. Fag- svennebrev med spesiell/ generell studiekompetanse Sandefjord videregående skole 4 Sèr (vg2 eksamen) Fagbrev med generell studiekompetanse. Greveskogen videregående skole Fagbrev med generell studiekompetanse. Fag- og svennebrev med yrkesfagteori

5 LÆREKANDIDAT – målsetting er kompetanseprøve
Det utarbeides en individuell plan tilpasset kandidatens evner og forutsetninger (ILKP) Planen justeres i løpet av læretiden Ingen krav til teori (programfag og fellesfag). Kan søke spesielt på lærlingskolen Får opplæringskontrakt Lærekandidaten får lønn Samarbeidsavtale med NAV Bedriften får tilskudd fra fylkeskommunen Bedriften skal utarbeide arbeidsavtale Mulig å bygge videre til fullt fag-/ svennebrev som praksiskandidat 2 + 2 1 + 3 4 + 0 2 år i lære 3 år i lære 4 år i lære 2 år på skole 1 år på skole

6 Lærekandidat fra grunnkompetanse
Gjennomført 2 år grunnkompetanse Tilbud innen alle videregående skoler i Vestfold 2 år på skole med programfag, mye praksis, 2 t kroppsøving og andre fagkombinasjoner Blir lærekandidat etter 2 år Går opp til kompetanseprøve Kan endres til lærling underveis i læreløpet etter faglig vurdering i samarbeid med skole og PPT Mulig å bygge videre til fullt fag-/ svennebrev som praksiskandidat Kompetansebevis Lærling 30 mnd Lære Kandidat 24 mnd Grunn- Kompetanse 2 år

7 Fra grunnkompetanse til opplæring i bedrift
Fag- /svennebrev Fag-/svennebrev Lærling Lærling 30 mnd Modell Modell Modell 3 Kompetansebevis Lærekandidat mnd Lærekandidat Grunn- Kompetanse 2 år Grunn - kompetanse 2 år Grunn -kompetanse 2 år

8 Modell 1 2 år på skole med grunnkompetanse
2 år i opplæring i bedrift, Lærekandidat Kompetansebevis. Kompetansebevis Lærekandidat mnd Grunn- Kompetanse 2 år

9 Modell 2 2 år grunnkompetanse i skole
Bestått programfag, starter som lærekandidat Overgang fra lærekandidat til lærling: - Læretiden vurderes individuelt Fellesfagene kan tas på lærlingskolen Alle fag må være bestått før fag-/svenneprøve. Sluttkompetanse, fag-/svennebrev Fag- /svennebrev Lærling Lærekandidat Grunn- Kompetanse 2 år

10 Modell 3 2 år grunnkompetanse, bestått programfag Lærling, 30 mnd.
Grunnkompetanse gir 9mnd. godkjenning pr år i lærefaget pga manglende fellesfag Fellesfagene kan tas på lærlingskolen Alle fag må være bestått før fag-/svenneprøve. Sluttkompetanse, fag-/svennebrev Fag- /svennebrev Lærling 30 mnd Grunn- Kompetanse 2 år

11 Veien videre…. Fra Kompetansebevis til fag-/svennebrev
Krav til praksiskandidater for å melde seg opp til fag-/svenneprøve; Opplæringslova § 3-5 og forskrift til opplæringslova § 11-12 25% lenger tid enn læretid i faget Bestått , Vg3 teori eksamen i faget. Tidligere opplæring i videregående skole vurderes i henhold til forskriftene (relevans i faget). Praksisfradrag vurderes i henhold til omfanget i individuell opplæringsplan, ILKP. Dvs. vurdering for fradrag av skole og opplæring i bedrift kan ha store variasjoner i antall måneder.

12 Praksiskandidat Privatist- og dokumentasjonsordning
Dokumentere 25% praksis utover normal læretid i faget Får godskrevet tidligere opplæring etter fastsatte regler. Eneste teorikrav er bestått Vg3 i lærefaget Eksamen i Vg3 fag avholdes 2 ganger pr år av Vestfold fylkeskommune Skjema – Oppmelding til fag-/ svenneprøve ligger på vår nettside (vfk.no) Fag-/ svennebrev Praksis Kandidat/ privatist Læretid + 25%

13 PRAKSISBREV KANDIDAT - målsetting «Praksisbrev» etter 2 år
Under revidering – igangsettes tidligst i 2015 Søkbart direkte fra grunnskolen Krav til teori ( 3 fellesfag) Får opplæringskontrakt Lønn etter avtale Bedriften får tilskudd fra fylkeskommunen Bedriften skal utarbeide arbeidsavtale Mulig å bygge videre til fullt fag-/ svennebrev som lærling eller praksiskandidat Kompetanse-bevis Praksisbrev- kandidat 2 år


Laste ned ppt "ULIKE VEIER TIL FAG – OG SVENNEBREV"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google