Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veien til fagbrev Orientering til Voksenopplæring BUA/HEA

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veien til fagbrev Orientering til Voksenopplæring BUA/HEA"— Utskrift av presentasjonen:

1 Veien til fagbrev Orientering til Voksenopplæring BUA/HEA
Ved de videregående skolene Vinter 2012/2013 Marit Størvold Damås, fagrådgiver barne- og ungdomsarbeiderfaget, AVGO Annikken Kjær Haraldsen, fagrådgiver helsearbeiderfaget, AVGO

2 Veier til fagbrev for voksne
Praksiskandidat Voksenlærling Opplæringsloven med tilhørende forskrifter setter rammene for både praksiskandidater og lærlinger

3 Praksiskandidat Lang og allsidig praksis, i utgangspunktet 5 år (= 60 mnd) relevant fulltids praksis - to krav: tid og allsidighet! Praksis må dokumenteres med attester fra arbeidsgiver Før oppmelding må egen sentralgitt eksamen i faget være bestått (Vg3-eksamen) Praksiskandidaten har selv ansvaret for å få riktig praksis i forhold til kompetansemålene i læreplanen Vi anbefaler 3 til 6 mnd praksis på de områdene man mangler praksis på fra tidligere

4 Voksenlærling Ordinært løp: to års skolegang og to års læretid i bedrift Voksenlærling (over 21 år): fire års læretid i bedrift Læretiden kan kortes ned ved tidligere praksis i faget, den må være allsidig og dokumentert Lærlinger som mangler programfag Vg1 og Vg2 må bestå sentralgitt eksamen Vg3 før oppmelding til fagprøve Fellesfagene på Vg1 og Vg2 må være fullført og bestått, enten ved skolegang eller realkompetansevurdering

5 Realkompetansevurdering
Gjøres av den videregående skolen Grunnlag: vitnemål/kompetansebevis, attester fra praksis og samtale (direkte eller pr tlf) Resultat i et GAP-skjema som viser hva som mangler, grunnlag for å finne veien videre Kandidaten får også et kompetansebevis som viser hva som er godkjent av videregående opplæring Realkompetansevurderingen er et enkeltvedtak som kan påklages Må gjøres før praksisvurdering for å få et riktigst mulig grunnlag for praksisvurderingen

6 Krav til attester Arbeidssted, avdeling/enhet
Ansatt tidspunkt til og fra Stillingsprosent, timer (husk ekstravakter, vikariat, ferievikariat i tillegg til faste timer) Beskrivelse av arbeidsoppgaver, ansvar og brukergrupper, dette for å vurdere allsidighet i forhold til kompetansemålene i læreplan Signatur fra den som skriver attesten Arbeidsavtaler gjelder ikke som attest for praksis Ikke send inn original, men attestert kopi

7 Praksisvurdering Det er fagrådgivere på AVGO, fylkeskommunen som gjør vurderingene på grunnlag av papirene som sendes inn Praksisvurdering er en individuell vurdering Vi ønsker å få tilsendt: vitnemål/kompetansebevis, praksisattester fra relevante arbeidsforhold (usikker, send inn), andre aktuelle attester Fullført og bestått Vg1 og Vg2 i riktig skoleløp (HO-fagene) gir godskriving i tid med 12 mnd pr Vg (både ved skolegang og realkompetansevurdering)q Sentralgitt eksamen Vg3 gir ikke godskriving i praksistid (endring fra nov 2011)

8 Praksisvurdering barne- og ungdomsarbeiderfaget
Dette teller også som praksis: Frivillig arbeid med barn og unge, for eksempel i speideren, håndball, 4H, barneteater. Timer og arbeidsoppgaver må dokumenteres av leder/styre Egne barn tilsvarer inntil 6 mnd. praksis, dokumenteres ved fødselsattest Krav til allsidighet: - Læreplanen gjelder barn/unge i alderen 0 til 18 år, kandidaten må ha praksis som dekker kompetansemålene i læreplan, dokumenteres i attester

9 Praksisvurdering helsearbeiderfaget
Dette teller også som praksis: Omsorg og stell for egen familie, for eksempel kronisk syke barn eller eldre foreldre. Omsorgen må være attestert av lege/kommunen Støttekontakt, attestert tid og oppgaver Gratis arbeid teller, men det kreves attester som viser både timer og arbeidsoppgaver Krav til allsidighet: Helhetlig kompetanse og varierte arbeidsoppgaver, arbeide med brukere med ulike behov. Sykehjem og hjemmesykepleie er sentrale praksisfelt med bredde. Kandidaten må ha praksis som dekker kompetansemålene i læreplan, dokumenteres i attester

10 Fagprøve Praksiskandidater har selv ansvar for å melde seg opp til fagprøve, oppmeldingsskjema ligger på Oppmeldingsskjema sendes til AVGO pr post Fylkets hus, postboks 2560, 7735 Steinkjer eller scannet via e-post Prøvenemnda har ansvar for utforming av fagprøve og tar kontakt med den som har meldt seg opp for å avtale nærmere om tid og sted

11 Gjennomføring fagprøve
To personer fra prøvenemnda deltar Prøvene i begge fag pågår i fire dager BUA: to prøvesteder, hvorav en dag i barnehage HEA: to brukere Hjelpemidler tilgjengelig i det daglige er tillat Dag 1: planlegge Dag 2 og 3: gjennomføre Dag 4: egenvurdering og dokumentere

12 Eksamen! Oppmelding via nettside www.privatistweb.no
Åpen fra til Må betales samtidig, husk bankkort og bank-id Eksamenskode HEA3102 eller BUA3102 Ekstra tid/tilrettelegging: krysses av her, sakkyndig vurdering/dokumentasjon kreves Du kan velge å gjennomføre eksamen på PC eller penn/papir

13 Spørsmål fra dere?

14 Mer informasjon? Fylkeskommunen sin nettside – velg utdanning i menyen til høyre og opplæring i bedrift Felles informasjonstjeneste om videregående opplæring – velg voksen i menyen til venstre Karrieresenteret Ta kontakt med oss: Marit tlf Annikken tlf


Laste ned ppt "Veien til fagbrev Orientering til Voksenopplæring BUA/HEA"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google