Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bygg- og anleggsteknikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bygg- og anleggsteknikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bygg- og anleggsteknikk.
Lærekandidat

2 Byggmestrenes Servicekontor AS
Jarl-Erik Fosse, Opplæringsleder Opplæringskontor for Tømrefaget Kontoret ble stiftet i 1978 Antall bedrifter: Antall lærlinger: Antall lærekandidater: Antall fullførte lærekandidater: 40 Antall fullførte lærekontrakter: 3000

3 Opplæringskontor De fleste fagene innenfor Bygg og anleggsteknikk har opplæringskontor Informasjon om opplæringskontor kan en finne på Fylke sin hjemmeside eller på

4 LÆREKANDIDAT Alle som ønsker å inngå Opplæringskontrakt må
skrive en personlig søknad til fylket.

5 LÆREKANDIDAT Rett i fra ungdomsskolen.
- Må skaffe plassen selv eller et samarbeid med OT/PPT - Arbeidskontoret (Nav) starter gjerne med praksisperiode. - Tilskudd for opplæringskontrakt over 4. år er ca - Lærekandidaten inngår en kontrakt med deler eller full praktisk opplæring i bedrift. Omfanget av opplæringen skal avklares ved kontraktsinngåelse, men kan endres underveis. - I kontraktsperioden skal en i samarbeid med lærekandidaten og de andre parter evaluere om omfanget i opplæringskontrakten skal endres. Yrkesteori, Allmennfag

6 LÆREKANDIDAT Med innledende VG1 Utvidelse av Opplæringskontrakten
- Etter et år på innledende, har kandidaten brukt et år av retten, men har ingen fratrekk i forhold til godskrivning. - Etter to år med innledende, har kandidaten brukt to år av retten, men ingen fratrekk i forhold til godskrivning. - Her må bedriftene vurdere nøye hvilke omfang de inngår kontrakt på. Da økonomien kan være meget dårlig, dersom en utvider kontrakten. - Opplæringskontrakt med kandidat med flere år på innledende, her må en før kontraktskrivning avklare/søke utvidet rett. Utvidelse av Opplæringskontrakten

7 LÆREKANDIDAT Utvidelse av Opplæringskontrakten
- Ved utvidelse av avtalen med teori er det vanlig å starte med yrkesteori denne bestilles hos fylket. Kr. 44 pr. time x 500 t. - Utvidelse med allmennfag bestilles hos fylket denne undervisningen er ca. 600 timer x kr 44 pr. time. - Ved bestått allmennfag VG1 er det vanlig å omgjøre kontrakten til lærekontrakt.

8 Hva legger bedriftene vekt på ?
Fravær Holde arbeidstiden Søknad om Opplærins- kontrakt Interesse for faget Initiativ Samarbeid Faglig forståelse Orden og oppførsel

9 Hva kreves av lærekandidater ?
God helse og fysikk Stabil – Pålitelig – Ærlig – Lojal – Lite fravær Må være interessert i faget – ha en positiv holdning Må tåle å bli stilt krav til – og stille krav til seg selv Gode samarbeidsegenskaper Ha evne til å tilpasse seg andre mennesker og nye forhold

10 Grunnprinsipp for lønn
Halvår

11 LÆREKANDIDAT Kompetanse etter fullført kontrakt
- Kompetansebevis for hele eller deler av læreplanen - Kompetansebevis som over og eventuelle skolefag Svennebrev / Fagbrev ? - Dokumentere fem år i faget og bestått yrkesteori. Kan da ta praktisk prøve, skal da ta prøve etter de til en hver tid gjeldene regler.

12 LÆREKANDIDAT Erfaringer med Lærekandidater
- Lærekandidatene viser god faglig utvikling - De møter presist og holder arbeidstiden - Bidrar til et godt arbeidsmiljø - Viser innsats og motivasjon - Utvikler seg og ønsker å utvide avtalen med teori - Omgjør Opplæringskontrakten til Lærekontrakt

13 LÆREKANDIDAT Erfaringer med Lærekandidater HEVING / OPPSIGELSE
- Ulovlig fravær - Manglende interesse / Feilvalg - Tyveri / løgner - Truende atferd - Skriver timer for timer en ikke har arbeidet

14 LÆREKANDIDAT BYGGMESTRENES SERVICEKONTOR AS HAR GOD ERFARINGER MED
LÆREKANDIDAT ORDNINGEN. BEDRIFTENE ØNSKER FORSATT INNTAK AV LÆREKANDIDATER


Laste ned ppt "Bygg- og anleggsteknikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google