Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FAGBREV PRAKSISKANDIDATORDNINGEN FAGSKOLE

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FAGBREV PRAKSISKANDIDATORDNINGEN FAGSKOLE"— Utskrift av presentasjonen:

1 FAGBREV PRAKSISKANDIDATORDNINGEN FAGSKOLE
Fagforbundet, Seksjon kontor og administrasjon Akershus 25. April 2012 Karin Lund

2 Fagbrev Fag og yrkesopplæringen Hovedmodell: 2+2 - 2 år i skole og 2 år som lærling i bedrift ni programområder Programområdet service og samferdsel - 9 fagbrev, blant annet: Kontor og administrasjons- faget og IKT servicefag Trepartssamarbeid gjennom blant annet SRY (Samarbeidsrådet for yrkesopplæring og faglige råd - et faglig råd for hver av de ni programområdene

3 Fagbrev forts. Programområde service og samferdsel Vg1 Service og samferdsel Vg2 IKT- servicefag Reiseliv Salg, service og sikkerhet Transport og logistikk Vg3 IKT-servicefaget Kontor- og administrasjonsfaget Logistikkfaget Reiselivsfaget Resepsjonsfaget Salgsfaget Sikkerhetsfaget Yrkessjåførfaget Vg3 påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglige utdanningsprogram

4 Antall søker til programområdet Service og samferdsel per 1. mars
Fagbrev forts. Antall søker til programområdet Service og samferdsel per 1. mars For skoleåret 2012/2013 Vg Vg Vg – Kontor- og administrasjonsfaget - 249 IKT-servicefag Det er ingen vesentlige endringer i antall søkere i dette programområdet Søkningen til påbygging til generell studiekompetanse forsetter å øke

5 Praksiskandidatordningen
Praksiskandidatordningen hjemlet i Opplæringslovens §3-5 og i forskriften til loven Praksiskandidatordningen er en dokumentasjonsordning som gir mulighet for å ta fagbrev på grunnlag av lang og relevant/allsidig praksis Praksiskandidaten må dokumentere tilstrekkelig allsidig teori og praksis i faget i læreplanen på Vg3-nivå. Må dokumentere minst 25% lengre praksis enn læretiden – normalt vil det si minst 60 mnd (5 år) Før praksiskandidaten melder seg opp til fagprøven, må en ha bestått en egen teorieksamen Eksamen skal prøve i hvor stor grad praksiskandidaten har nådd målene som er fastsatt i læreplanene for Vg1, Vg2 og Vg3 som lærefaget bygger på og som er relevant for lærefaget

6 Praksiskandidatordningen forts.
Det er flere kursarrangører, både privat og offentlig, som arrangerer teorikurs for praksiskandidater Fylkeskommunen har ansvaret for praksiskandidatordningen Fagopplæringskontoret i det enkelte fylke gir informasjon og bistår om veien fram til fagbrev Utdanningsmyndigheten i fylket har ansvaret for vurdering av realkompetanse Seksjonen nasjonalt og i fylket skal så langt som mulig også informere og bistå medlemmene i spørsmål knyttet til praksiskandidatordningen

7 Fagskole Hjemlet i lov om fagskoleutdanning En tertsiærutdanning
- ligger på nivå mellom videregående utdanning og høyskoleutdanning Bygger på fagbrev Fagskolene skal gi yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse Med yrkesrettet menes utdanning som gir kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet Studiet kan organiseres som - heltid - deltid - og som nettstøttet opplæring

8 Hvorfor fagskoleutdanning
Fagskole forts. Hvorfor fagskoleutdanning En karrierevei for de som har valgt en fagutdanning Ulike videreutdanningstilbud Gir kompetanseheving innenfor fagområdet Vil styrke konkurransen i arbeidsmarkedet Målsetting om avkorting til høyere utdanning Vil kunne få uttelling til høyere lønn – sentralt og lokalt

9 Lov om fagskoleutdanning Lovens formål (§1)
Fagskole forts. Lov om fagskoleutdanning Lovens formål (§1) Etablere et system for offentlig godkjenning av fagskoleutdanninger Bidra til at studenter ved fagskolerutdanninger får tilfredsstillende vilkår Lovens virkeområde (§1) Med fagskoleutdanning menes korte yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse, og som har et omfang tilsvarende minimum et halvt studieår og maksimum 2 studieår


Laste ned ppt "FAGBREV PRAKSISKANDIDATORDNINGEN FAGSKOLE"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google