Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Veien frem til fag-/svennebrev eller kompetanseprøve

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TELEMARK FYLKESKOMMUNE Veien frem til fag-/svennebrev eller kompetanseprøve"— Utskrift av presentasjonen:

1 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Veien frem til fag-/svennebrev eller kompetanseprøve anders.vestergaard@t-fk ellen.kristiansen@t-fk.no

2 § 3-3. Opplæringsordninga for den vidaregåande opplæringa Den vidaregåande opplæringa skal føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller kompetanse på lågare nivå. Opplæringa i skole skal omfatte vidaregåande trinn 1, vidaregåande trinn 2 og vidaregåande trinn 3. Kvart trinn skal normalt ha lengd som eitt skoleår. Fagopplæringa omfattar normalt to års opplæring i skole og eitt års opplæring i bedrift. Når opplæring i bedrift blir kombinert med verdiskaping i bedrifta, kan opplæringa strekkje seg over to år. Departementet gir forskrift i medhald av § 3-4 første leddet om kva for fag som skal ha læretid i bedrift, og nærmare føresegner om opplæringsordninga for dei ulike faga. Fylkeskommunen kan i det enkelte tilfellet godkjenne lærekontrakt eller opplæringskontrakt som inneheld unntak frå den fastsette opplæringsordninga. Departementet kan gi nærmare forskrifter. Dersom fylkeskommunen ikkje kan formidle opplæring i bedrift til dei som ønskjer slik opplæring, må også bedriftsdelen av opplæringa skje i skole. Fylkeskommunen skal gi tilbod om opplæring som lærlingar og lærekandidatar ikkje kan få i lærebedrifta

3 Hva ser arbeidslivet etter når de skal ta inn lærlinger?  vg1 og vg2 er bestått  fravær fra skolen og ordenskarakter  Har vist interesse for arbeidet, når de er i praksisopplæring. Bedriftene spør ofte om referanser  Oppførsel og personlighet når de er på intervju. Lage søknader – CV Øve på intervju – Kleskoder Forberedelse til søkeprosessen

4 Fleksible løp utover 2 + 2  Full opplæring i bedrift – 0 + 4  VG1 + 3 år opplæring i bedrift - Forutsetning * Informasjon * Plan * Tilpasset opplæring * En bedrift må være klar

5 Litt om søknadsprosessen  Skolebesøk og møter på skolen  PTF  Søknad på web  Søknad til bedriften  Intervju  Ja til læreplass betyr nei til skoletilbud!

6 Nyttige nettsider for info  Fylkeskommunens nettsider: www.telemark.no eller ring til TFK – fagopplæring/inntak www.telemark.no  Besøk nettstedet: www.vilbli.no (les i boka)www.vilbli.no


Laste ned ppt "TELEMARK FYLKESKOMMUNE Veien frem til fag-/svennebrev eller kompetanseprøve"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google