Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gjeldende per 23.06.2006Side 1 Ditt valg! Idrettsfag • Musikk, dans og drama • Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk • Design og håndverk • Elektrofag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gjeldende per 23.06.2006Side 1 Ditt valg! Idrettsfag • Musikk, dans og drama • Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk • Design og håndverk • Elektrofag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gjeldende per 23.06.2006Side 1 Ditt valg! Idrettsfag • Musikk, dans og drama • Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk • Design og håndverk • Elektrofag Helse- og sosialfag • Medier og kommunikasjon • Naturbruk Restaurant- og matfag • Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon Videregående opplæring 2006–2007

2 Gjeldende per 23.06.2006Side 2 Kunnskapsløftet Ny reform i grunnopplæringen •Høsten 2006 –1.–9. trinn i grunnskolen –1. trinn i videregående opplæring •Høsten 2007 –10. trinn i grunnskolen –2. trinn i videregående opplæring •Høsten 2008 –3. trinn i videregående opplæring –Opplæring i bedrift

3 Gjeldende per 23.06.2006Side 3 Hva er nytt? •Nye læreplaner i alle fag med tydelige mål for hva elevene skal kunne •Mer vekt på tilpasset opplæring •Lokal handlefrihet mht. lærings- metoder og organisering av skole- hverdagen •Satsing på kompetanseutvikling for lærere, instruktører og skoleledere

4 Gjeldende per 23.06.2006Side 4 Hva er videregående opplæring? •Inngangsport til yrkeslivet og til videre studier •Studieforberedende og yrkesfaglig opplæring: –Studieforberedende opplæring legger mest vekt på teoretisk kunnskap (gir studiekompetanse) –Yrkesfaglig opplæring fører fram til et yrke (gir yrkeskompetanse med eller uten fagbrev eller svennebrev)

5 Gjeldende per 23.06.2006Side 5 Hva er videregående opplæring? Du kan oppnå studie- eller yrkeskompetanse

6 Gjeldende per 23.06.2006Side 6 Nye betegnelser i videregående opplæring Dagens betegnelserNye betegnelser StudieretningerUtdanningsprogram KursProgramområder Grunnkurs (GK)Videregående trinn 1 (Vg1) Videregående kurs 1 (VK1)Videregående trinn 2 (Vg2) Videregående kurs 2 (VK2)Videregående trinn 3 (Vg3) Felles allmenne fagFellesfag (FF) StudieretningsfagFelles programfag (FPF) Valgfrie programfag (studieforberedende) Prosjekt til fordypning (yrkesfaglig)

7 Gjeldende per 23.06.2006Side 7 Endringer i videregående opplæring •De nåværende 12 yrkesfaglige studieretningene blir gjort om til 9 utdanningsprogram –Færre og bredere Vg1 og Vg2 –De fleste Vg2 gir flere valgmuligheter blant lærefagene –Prosjekt til fordypning gir mulighet til spesialisering på et tidligere nivå og økt samarbeid med næringslivet •De nåværende 3 studieforberedende studieretningene blir 3 utdanningsprogram –Større krav til fordypning innen eget programområde –Valgfrie programfag kan velges fra eget programområde eller fra et annet programområde fra studieforberedende utdanningsprogram

8 Gjeldende per 23.06.2006Side 8 12 utdanningsprogram 3 studieforberedende •Idrettsfag •Musikk, dans og drama med disse programområdene: –Musikk –Dans –Drama •Studiespesialisering med disse programområdene: –Formgivingsfag –Realfag –Samfunnsfag og økonomi –Språkfag

9 Gjeldende per 23.06.2006Side 9 12 utdanningsprogram 9 yrkesfaglige •Bygg- og anleggsteknikk •Design og håndverk •Elektrofag •Helse- og sosialfag •Medier og kommunikasjon •Naturbruk •Restaurant- og matfag •Service og samferdsel •Teknikk og industriell produksjon

10 Gjeldende per 23.06.2006Side 10 Generell studiekompetanse •Generell studiekompetanse er det faglige grunnlaget for å søke opptak til universiteter og høgskoler •Noen studier stiller krav om spesiell studiekompetanse, det vil si spesielle fag, vanligvis realfag •Noen studier har opptaksprøve •Du får vitnemål som dokumentasjon på studiekompetanse •Med Kunnskapsløftet blir kravene til generell studiekompetanse skjerpet i forhold til tidligere: –Krav til matematikk øker fra 5 timer/uke til 8 timer/uke –Samme krav til fremmedspråk i alle studieforberedende utdanningsprogram

11 Gjeldende per 23.06.2006Side 11 Generell studiekompetanse Oppnås ved å fullføre og bestå tre års videregående opplæring fra utdanningsprogram for: • Idrettsfag • Musikk, dans og drama • Studiespesialisering • Medier og kommunikasjon med Vg3 medier og kommunikasjon • Naturbruk med Vg3 naturbruk

12 Gjeldende per 23.06.2006Side 12 Yrkeskompetanse har du når du er utdannet til å utøve et yrke •Du får vitnemål som dokumentasjon på yrkeskompetanse når du har –fullført og bestått tre års fastsatt opplæring i skole •Du får fagbrev eller svennebrev som dokumentasjon på yrkeskompetanse når du har –fullført og bestått fastsatt teoretisk opplæring i skole (det fins unntak fra kravet om bestått) –fullført den fastsatte opplæringstiden i bedrift –bestått den praktiske fagprøven eller svenneprøven ved slutten av læretiden •Når du har yrkeskompetanse, kan du gå videre på fagskole •Fag- eller svennebrev gir grunnlag for mesterbrev

13 Gjeldende per 23.06.2006Side 13 Yrkeskompetanse •Yrkeskompetanse uten fagbrev eller svennebrev får du i yrkesfag som ikke hører inn under lærefagene •Yrkeskompetanse med fagbrev eller svennebrev får du i lærefag fra de 9 yrkesfaglige utdanningsprogrammene

14 Gjeldende per 23.06.2006Side 14 Påbygging til generell studiekompetanse Generell studiekompetanse kan oppnås ved å fullføre og bestå Vg3 påbygging til generell studiekompetanse etter at du har •fullført og bestått Vg1 og Vg2 fra et yrkesfaglig utdanningsprogram eller •oppnådd yrkeskompetanse med fag- eller svennebrev eller •oppnådd yrkeskompetanse uten fag- eller svennebrev

15 Gjeldende per 23.06.2006Side 15 Fag- og timefordeling •I alle utdanningsprogram har du fellesfag, f.eks. norsk, engelsk, matematikk og naturfag •I studieforberedende utdanningsprogram har du i tillegg –felles programfag som hører til programområdet ditt –valgfrie programfag som du kan velge fra ditt eget programområde eller fra et annet programområde fra studieforberedende utdanningsprogram •I yrkesfaglige utdanningsprogram har du i tillegg –felles programfag som hører til programområdet ditt –prosjekt til fordypning som du kan bruke til fordypning i ønsket lærefag/yrkesfag, fellesfag fra Vg3 påbygging til generell studiekompetanse eller programfag fra utdanningsprogram for studiespesialisering

16 Gjeldende per 23.06.2006Side 16 Fag- og timefordeling Utdanningsprogram for studiespesialisering Programområdene Vg1 studiespesialisering og Vg2 og Vg3 realfag, samfunnsfag og økonomi, og språkfag Timetallene er oppgitt i 45 minutters enheter per uke. Vg1Vg2Vg3 Fellesfag 30 timer/uke Fellesfag 15 timer/uke Fellesfag 15 timer/uke Felles programfag 10 timer/uke Felles programfag 10 timer/uke Valgfritt programfag 5 timer/uke Valgfritt programfag 5 timer/uke

17 Gjeldende per 23.06.2006Side 17 Fag- og timefordeling Utdanningsprogram for studiespesialisering Programområde for formgivingsfag fra Vg1 Timetallene er oppgitt i 45 minutters enheter per uke. Vg1Vg2Vg3 Fellesfag 25 timer/uke Fellesfag 20 timer/uke Fellesfag 15 timer/uke Felles programfag 15 timer/uke Felles programfag 10 timer/uke Felles programfag 5 timer/uke Valgfritt programfag 5 timer/uke Valgfritt programfag 5 timer/uke Valgfritt programfag 5 timer/uke

18 Gjeldende per 23.06.2006Side 18 Fag- og timefordeling Utdanningsprogram for studiespesialisering Programområde for formgivingsfag fra Vg2 Timetallene er oppgitt i 45 minutters enheter per uke. Vg1Vg2Vg3 Fellesfag 30 timer/uke Fellesfag 15 timer/uke Fellesfag 15 timer/uke Felles programfag 15 timer/uke Felles programfag 15 timer/uke Valgfritt programfag 5 timer/uke Valgfritt programfag 5 timer/uke

19 Gjeldende per 23.06.2006Side 19 Fag- og timefordeling Utdanningsprogram for idrettsfag * Kroppsøving inngår i programfagene. Timetallene er oppgitt i 45 minutters enheter per uke. Vg1Vg2Vg3 Fellesfag 23 timer/uke Fellesfag 18 timer/uke Fellesfag 13 timer/uke Felles programfag 12 timer/uke * Felles programfag 17 timer/uke * Felles programfag 7 timer/uke * Valgfritt programfag 5 timer/uke Valgfritt programfag 5 timer/uke Valgfritt programfag 5 timer/uke

20 Gjeldende per 23.06.2006Side 20 Fag- og timefordeling Utdanningsprogram for musikk, dans og drama * Kroppsøving kan inngå i programfagene. Timetallene er oppgitt i 45 minutters enheter per uke. Vg1Vg2Vg3 Fellesfag 23 timer/uke Fellesfag 18 timer/uke Fellesfag 13 timer/uke Felles programfag 12 timer/uke * Felles programfag 17 timer/uke * Felles programfag 5 timer/uke Valgfrie programfag 7 timer/uke * Valgfritt programfag 5 timer/uke Valgfritt programfag 5 timer/uke

21 Gjeldende per 23.06.2006Side 21 Fag- og timefordeling på Vg1 Studieforberedende utdanningsprogram Timetallene er oppgitt i 45 minutters enheter per uke. Valgfrie programfag kan velges fra •ditt eget programområde •et annet programområde fra studieforberedende utdanningsprogram Vg1 studiespesialisering Fellesfag (30 timer/uke) 4 Norsk 5 Engelsk 5 Matematikk 5 Naturfag 3 Samfunnsfag 2 Geografi 4 Fremmedspråk 2 Kroppsøving Totalt 30 timer/uke Vg1 formgivingsfag Fellesfag (25 timer/uke) 4 Norsk 5 Engelsk 5 Matematikk 5 Naturfag 4 Fremmedspråk 2 Kroppsøving Felles programfag (5 timer/uke) Valgfritt programfag (5 timer/uke) Totalt 35 timer/uke Vg1idrettsfag, Vg1 musikk, dans og drama Fellesfag (23 timer/uke) 4 Norsk 5 Engelsk 5 Matematikk 5 Naturfag 4 Fremmedspråk Felles programfag (7 timer/uke, ID) (5 timer/uke, MD) Kroppsøving kan inngå i programfagene Valgfrie programfag (5 timer/uke, ID) (7 timer/uke, MD) Totalt 35 timer/uke

22 Gjeldende per 23.06.2006Side 22 Fag- og timefordeling Yrkesfaglige utdanningsprogram Timetallene er oppgitt i 45 minutters enheter per uke. Vg1Vg2Opplæring i bedrift Fellesfag 12 timer/uke Fellesfag 9 timer/uke Normal arbeidstid Felles programfag 17 timer/uke Felles programfag 17 timer/uke Prosjekt til fordypning 9 timer/uke Prosjekt til fordypning 6 timer/uke

23 Gjeldende per 23.06.2006Side 23 Fag- og timefordeling Yrkesfaglige utdanningsprogram Timetallene er oppgitt i 45 minutters enheter per uke. Prosjekt til fordypning kan du bruke til •å forberede deg til et ønsket lærefag/yrkesfag •fellesfag fra Vg3 påbygging til generell studiekompetanse •programfag fra utdanningsprogram for studiespesialisering Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram Fellesfag (12 timer/uke) 2 Norsk 3 Engelsk 3 Matematikk 2 Naturfag 2 Kroppsøving Felles programfag (17 timer/uke) Prosjekt til fordypning (6 timer/uke) Totalt 35 timer/uke Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Fellesfag (9 timer/uke) 2 Norsk 2 Engelsk 3 Samfunnsfag 2 Kroppsøving Felles programfag (17 timer/uke) Prosjekt til fordypning (9 timer/uke) Totalt 35 timer/uke Opplæring i bedrift eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Fellesfag (25 timer/uke) 10 Norsk 5 Matematikk 3 Naturfag 5 Nyere historie 2 Kroppsøving Felles programfag (17 timer/uke) fra utdanningsprogram for studiespesialisering Totalt 30 timer/uke

24 Gjeldende per 23.06.2006Side 24 Hvilke rettigheter har du? Du som går ut av grunnskolen, har rett til •tre års videregående opplæring i løpet av en sammenhengende periode på fem år hvis opplæringen foregår i skole, eller seks år hvis hele eller deler av opplæringen foregår i bedrift – men du må fullføre innen utgangen av det året du fyller 24 år •å fullføre opplæring som etter læreplanen varer i mer enn tre år

25 Gjeldende per 23.06.2006Side 25 Hvilke rettigheter har du? Du som går ut av grunnskolen, har rett til •inntak på Vg1 i ett av tre utdanningsprogram –men du må søke i prioritert rekkefølge: 1 – 2 – 3 •inntak på et Vg2 som bygger på det Vg1 du har valgt –men du har ikke krav på å få det programområdet du prioriterer

26 Gjeldende per 23.06.2006Side 26 Hvilke rettigheter har du? Du som går ut av grunnskolen, har rett til •ett års utvidet rett til opplæring ved ett omvalg –men du må velge om igjen på samme nivå for å kunne fullføre innenfor retten •to pauseår underveis i videregående opplæring –men du må rekke å fullføre opplæringen i løpet av det året du fyller 24

27 Gjeldende per 23.06.2006Side 27 Hvor kan du gå på skole? •Primært skoler i eget fylke –men ingen fylker tilbyr alle programområdene •Skoler i nabofylker –for spesielle tilbud som fylkene samarbeider om •Skoler med landslinjer og landsdekkende tilbud –kan søkes uansett hvor i landet du bor –karakterene dine avgjør om du kommer inn •Skoler i andre fylker enn ditt eget –hvis hjemfylket ditt kjøper plass til deg

28 Gjeldende per 23.06.2006Side 28 Hvor kan du gå på skole? •Statlige skoler –skoler for elever med spesielle behov –samiske videregående skoler –skoler med utdanningsprogram for naturbruk •Friskoler og private skoler –du må regne med å betale skolepenger –friskoler er godkjent av Utdanningsdirektoratet •Skoler i utlandet –norske friskoler i utlandet –utenlandske skoler

29 Gjeldende per 23.06.2006Side 29 Nyttige tips og råd •Det er ditt valg! •Husk søknadsfristene: –særskilt inntak 1. februar –ordinært inntak 1. mars •Sett alltid opp tre alternative Vg1 –men innenfor tre forskjellige utdanningsprogram •Hvis du angrer på valgene dine –kontakt inntakskontoret

30 Gjeldende per 23.06.2006Side 30 Nyttige tips og råd •Gjør deg kjent med tidsplanen for inntaket •Overhold svarfristene. Hvis du ikke er hjemme –send forhåndssvar til inntakskontoret –sørg for at andre svarer for deg •Du kan miste plassen hvis du –ikke svarer til riktig tid –ikke møter første skoledag •Husk klagefristen 3 uker etter at du fikk inntaksmeldingen •Legg ved opplysninger som kan ha betydning for inntaket eller opplæringen –ingen kan ta hensyn til noe de ikke vet om

31 Gjeldende per 23.06.2006Side 31 Spesielle forhold •Hele eller en større del av opplæringen i bedrift (side 30 og 31) •Kompetanse på lavere nivå (side 32 og 33) •Spesialundervisning og inntak etter sakkynding vurdering (side 34 og 35) •Minoritetsspråklige (side 36) •Voksne (side 37)

32 Gjeldende per 23.06.2006Side 32 Hele eller en større del av opplæringen i bedrift Fylkeskommunen kan godkjenne at –du inngår lærekontrakt/opplæringskontrakt rett etter grunnskolen –du avbryter opplæringen i videregående skole og inngår lærekontrakt/opplæringskontrakt tidligere enn læreplanen fastsetter –opplæringen i skole og bedrift tas i en annen rekkefølge enn det læreplanen fastsetter

33 Gjeldende per 23.06.2006Side 33 Hele eller en større del av opplæringen i bedrift •Den praktiske delen av opplæringen –kan foregå bare i bedrift –kan veksle mellom bedrift og skole •Den teoretiske delen av opplæringen –må gjennomføres i løpet av læretiden –foregår vanligvis i egne grupper i videregående skole –kan foregå i bedrift

34 Gjeldende per 23.06.2006Side 34 Kompetanse på lavere nivå •Kompetanse på lavere nivå har du når du ikke oppnår full studie- eller yrkeskompetanse etter tre (eventuelt fem) års videregående opplæring. •Skolen og PP-tjenesten hjelper deg med å planlegge opplæringsløpet ditt. •Du kan senere gjennomføre ytterligere opplæring med sikte på studie- eller yrkeskompetanse. En opplæringskontrakt kan i visse tilfeller endres til lærekontrakt i løpet av læretiden. •Du får kompetansebevis som dokumentasjon på den opplæringen du har fullført.

35 Gjeldende per 23.06.2006Side 35 Kompetanse på lavere nivå •Planlagt kompetanse på lavere nivå får du –som elev i skole –som lærekandidat med opplæringskontrakt i bedrift •hvis du –ved starten av opplæringen vet at du kommer til å få vansker med å oppnå full studie- eller yrkeskompetanse –underveis i opplæringen oppdager at du ikke når de målene du hadde satt deg, og endrer målene dine •Ikke planlagt kompetanse på lavere nivå får du –hvis du fullfører, men ikke består, tre (eventuelt fem) års opplæring med sikte på yrkes- eller studiekompetanse

36 Gjeldende per 23.06.2006Side 36 Spesialundervisning og inntak etter sakkyndig vurdering Du som går ut av grunnskolen, har rett til •veiledning og hjelp fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) •veiledning og hjelp fra oppfølgingstjenesten (OT) til og med det året du fyller 21 år hvis du –ikke søker opplæringsplass –ikke tar imot opplæringsplass –avbryter opplæringen før den er fullført –ikke er i fast arbeid –taper opplæringsretten

37 Gjeldende per 23.06.2006Side 37 Spesialundervisning og inntak etter sakkyndig vurdering Etter sakkyndig vurdering fra PPT kan du som har behov for det, søke om rett til –inntak til særskilt prioritert utdanningsprogram –inntak til spesialundervisning –opplæring i punktskrift –opplæring i tegnspråklig miljø eller tolk i ordinær opplæring –utvidet rett til opplæring – maksimalt fem år

38 Gjeldende per 23.06.2006Side 38 Minoritetsspråklige Du som tilhører en språklig minoritet, har samme rettigheter som norsk ungdom hvis du –har gjennomført norsk grunnskole eller tilsvarende –har gyldig oppholdstillatelse i Norge Er du mindreårig asylsøker som venter på vedtak om oppholdstillatelse, kan du tas inn til videregående opplæring, men du har ikke rett til å fullføre dersom du får avslag. Du bruker ikke av din rett til tre års videregående opplæring hvis du tar et spesielt innføringsår for minoritetsspråklige før Vg1.

39 Gjeldende per 23.06.2006Side 39 Voksne Du som er voksen – født før 1. januar 1978 – og som har fullført grunnskolen, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til –inntil tre års videregående opplæring, og rett til å fullføre opplæring som etter læreplanen varer i mer enn tre år –å få kartlagt din realkompetanse i forhold til ønsket sluttkompetanse –å få starte videregående opplæring fra det nivået du er på Voksne med rett til videregående opplæring –skal primært tas inn til opplæring spesielt organisert for voksne –kan tas inn til ordinær opplæring, men blir da prioritert etter ungdom med rett til videregående opplæring

40 Gjeldende per 23.06.2006Side 40 Strukturkart Se strukturkartet på vilbli.novilbli.no eller hent oppdatert strukturkartoppdatert strukturkart i pdf-format.

41 Gjeldende per 23.06.2006Side 41 Mer informasjon •Se nettstedet vilbli.novilbli.no •Spør rådgiver på skolen din •Kontakt inntakskontoret •Gå på yrkes- og utdanningsmesser •Besøk videregående skoler •Snakk med forskjellige yrkesutøvere Lykke til med valget ditt!


Laste ned ppt "Gjeldende per 23.06.2006Side 1 Ditt valg! Idrettsfag • Musikk, dans og drama • Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk • Design og håndverk • Elektrofag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google