Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjon om læreplass

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjon om læreplass"— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjon om læreplass
Fagopplæringsseksjon

2 Tema Fagopplæringsseksjon Læreplass eller skoleplass
Vurdering – ikke bestått fag Lærebedrift – hvor finnes den? Forventninger Elev-, lærling- og mobbeombud Tips – huskeliste Nyttig informasjon Spørsmål

3 Fagopplæringsseksjon
Formidling av søkere til læreplass Godkjenner lærebedrifter og opplæringskontor Godkjenner lærekontrakter og opplæringskontrakter Administrerer tilskudd og fag- og svenneprøver Veileder bedrifter med lærlinger for å sikre kvaliteten på opplæringen

4 Læreplass eller skoleplass
Hva skal du gjøre neste år? Hva er dine drømmer fremover? Søknaden generelt Bruk av ungdomsretten Søknad om formidling til læreplass Ikke søke videregående opplæring? Fra elev til lærling Tilbudsstrukturen i KL

5 Læreplass eller skoleplass
Søknaden generelt Må være folkeregistrert i Buskerud pr 1. mars 2014 Pålogging med min i.d Følge formidlingen på facebook Lærling Buskerud Når du søker lærefag eller påbygg er det ikke krav til å sette opp tre ønsker! Full opplæring i bedrift - må også søke skole Kontroller kontroller at karakterer og fravær på søknaden er riktig. Det som står der sendes til bedriftene Ved feil må skolen korrigere og sende melding til fagopplæringsseksjonen om dette Bruk meldingsfeltet, men pass på å skille mellom informasjon til fagopplæringsseksjonen og bedrifter

6 Læreplass eller skoleplass
Bruk av rett til videregående opplæring Sjekk eller for retten til videregåendeopplæring. Tre år med videregåendeopplæring er for eksempel: 3 år i videregående skole 2 år skole + 2 år lærling i bedrift Brukes innen 5 år ved opplæring i skole. 6 år i læreløp og senest innen året fylt 24 år. Velger du Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Har ikke rett til tilbud om læreplass. Men finner du en lærebedrift på egenhånd, vil vi godkjenne lærekontrakten dersom bedriften kan gi tilfredsstillende opplæring Kontrakt etter påbygg utløser mindre tilskudd til lærebedriften

7 Læreplass eller skoleplass
Søknad om formidling som lærling / lærekandidat For å ha rett til tilbud må du søke noe du er kvalifisert til - lærefag som bygger på det Vg2 du går. Når du søker læreplass har du rett til å få et tilbud, som for eksempel kan være: Læreplass i Buskerud eller annet fylke Tilbud om (erstatnings-) Vg3 i skole, i Buskerud eller i et annet fylke Egeninnsats for å finne lærebedrift = større sjanse for at du vil trives! Alternativt løp VIGO tillater ikke søking på annet enn det som bygger på registrert skolegang. Må evt. skaffe læreplass selv Vurder om du også skal søke noe du har rett til i tillegg, eller evt. registrere hvorfor det ikke søkes videregåendeopplæring NB! Ved dette tilfellet bruk skjemaet C3 – Avtale om læreplass

8 Læreplass eller skoleplass
Læreplass – søknad Søknad på Ordinær læreplass – frist Lærekandidat – frist tilleggsskjema Avtale om læreplass Fyll ut skjemaet C3 – Avtale om læreplass når du har inngått avtale med en bedrift om læreplass, bindende avtale Ikke søke videregående opplæring? Alle må registrere seg på VIGO, også om du ikke skal søke videregående opplæring for 2014/2015

9 Læreplass eller skoleplass
Fra elev til lærling/lærekandidat Lærling/lærekandidat er ansatt i bedrift – arbeidsavtale og kontrakt om opplæring i bedrift Opplæringsloven regulerer lærekontrakten Vg3 læreplan forteller hva som skal læres Lærling skal dokumentere opplæringen i samarbeid med bedrift Fra elev til ansatt i bedrift – sommerferie? Vis initiativ og vær aktiv ovenfor bedriftene Vær tilgengelig og ha en normal mobilsvarer Forbered deg og vis interesse under intervju

10 Vurdering – ikke bestått fag
Dersom du har individuell opplæringsplan og vurdering uten tallkarakter, skal du søke som lærekandidat, ikke lærling (se egen håndbok). Husk da at skjemaet C1 - Søknad om opplæringskontrakt – samtykkeerklæring Har du stryk i et fag må du fylle ut skjemaet C4 -Vedlegg til søknad om læreplass – ikke bestått fag For å kunne søke unntak frå bestått kravet i inntil to fellesfag, må du ha fått vurdering med karakter 1 Husk at fag bør tas opp til høsten!!

11 Lærebedriften – hvor finnes den?
Alle lærebedrifter er potensielle lærebedrifter! Har du vært i kontakt med en bedrift som du ønsker å bli lærling i: Ta kontakt med oss, så tar vi kontakt med bedriften og vurderer om de kan ta inn lærling i faget Bedriften må: Kunne gi opplæring i læreplan for faget du ønsker Ha en faglig leder

12 Lærebedriften – hvor finnes den?
Eksempler på hvor lærebedriftene er: Prosjekt til fordypning Alternativ opplæring i bedrift Vikarjobb Oppsøkende virksomhet Familie/venner Hvorfor er det viktig å ha kontakt med bedrifter hvis du skal søke læreplass? Skaffe deg en læreplass – vil bedriften ta inn lærling? Du får teori i praksis – øker forståelsen Letter din overgang fra skole til arbeidsliv Du blir kjent med et yrke som kan bli din fremtidige jobb Bedrift og du får kjennskap til læreplanen i faget Du kan rekruttere nye lærebedrifter

13 Lærebedriften – hvor finnes den?
Godkjente lærebedrifter Det finnes mange godkjente lærebedrifter. Disse bedriftene finner du i vår bedriftsliste på Godkjente lærebedrifter. Opplæringskontor Noen bedrifter har gått sammen og dannet opplæringskontor. Opplæringskontorene har ofte egne hjemmesider med informasjon om sine medlemsbedrifter. Oversikt over opplæringskontor finner du her Opplæringskontor i Buskerud.

14 Forventninger Tenk gjennom: Og kanskje like viktig:
Hvilke forventninger har jeg til at noen skal skaffe meg en læreplass? Hvilke forventninger har jeg til læretiden? Og kanskje like viktig: Hvilke forventninger har bedriften til meg som lærling? Hvilke forventinger har fagopplæringsseksjon til min innsats?

15 …arbeider for at elever, lærlinger og lærekandidater får opplæring og blir behandlet i tråd med regelverket ved å: Bistå elever og lærlinger med veiledning og svar på spørsmål Driver informasjonsarbeid om rettigheter og plikter Gi opplæring til elevråd og tillitsvalgte Ta opp problemer med skoleeierne Tore Remi Christensen Elev- og lærlingombud Tlf: Mobil: Epost: elevombudene.no/buskerud Ombudet har taushetsplikt og kan kontaktes direkte

16 Mobbeombudet … jobber for at elevenes rettigheter blir ivaretatt i henhold til Opplæringslovens §9a DET VIL SI: Ta i mot henvendelser fra enkeltelever som opplever mobbing i mot seg eller andre på skolen. Gi råd lærere og skoleledere som er inne i saker som de synes er vanskelige. Veilede elevråd hvordan de kan bidra til bedre læringsmiljø og bli mer delaktige i dette arbeidet på sine skoler. Bodil Jenssen Houg Mail: Tlf: Facebook: Mobbombudet i Buskerud

17 Tips-huskeliste-informasjon
Du kan øke din sjanse for å få læreplass: har husket søknadsfristen og søkt søker flere fag der dette er aktuelt fraværet på skolen er lite karakterene er OK geografisk område – læreplass hele fylket, andre fylker? god kontakt med bedrifter svarer på alle henvendelser har lest side 48 tom. 56 i heftet Vil bli noe! Formidling på facebook: Lærling Buskerud Brosjyren "Fra elev til lærling"

18 Tips-huskeliste-informasjon
Fagopplæringsseksjonens rutiner ved formidling 2014 1. februar FRIST søknad opplæringskontrakt full opplæring i bedrift 1. mars FRIST søknad ordinær læreplass Mars Brev til søkere/skolene om ukvalifiserte/svake søkere Formidling til bedrifter (på web) med karakter fra VG1 og termin VG2 April-sept. Vi jobber mot bedriftene/søkere etter fristen Tlf. kontakt med søkere, skolen og bedrifter Juni Alle søkere får brev med meldekort evt. SMS September Utveksling av læreplasser mellom fylkene Oktober Formidling stopper - evt. alternative Vg3 starter

19 Lykke til! Med på veien… Velg veien videre ut fra interesser og motivasjon! Hva med dine drømmer?


Laste ned ppt "Informasjon om læreplass"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google