Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klikk Aktiver redigering i meldingsfeltet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klikk Aktiver redigering i meldingsfeltet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klikk Aktiver redigering i meldingsfeltet.
Regne ut gjennomsnittet av en gruppe tall Klikk Aktiver redigering i meldingsfeltet. Trykk deretter F5, eller klikk Lysbildefremvisning > Fra begynnelsen for å starte kurset. Hvis videoene i dette kurset ikke spilles av, må du kanskje laste ned QuickTime eller bytte til PowerPoint 2013. j

2 Regne ut gjennomsnittet av en gruppe tall
Teksting skriver du inn et likhetstegn (en formel starter alltid med et likhetstegn), GJENNOMSNITT, venstreparentes, Når du skal finne gjennomsnittet av verdiene i celler og celleområder som ikke er tilstøtende, Hvis C4 inneholdt et tall, ville C2 til C5 vært et tilstøtende celleområde som Autosummer ville gjenkjenne. Formelen bruker funksjonen GJENNOMSNITT til å regne ut gjennomsnittet av cellene som inneholder tall, Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonen GJENNOMSNITT, kan du se kurssammendraget på slutten av dette kurset. Neste tema er GJENNOMSNITTHVIS Hvorfor? Fordi celle C4 er tom. og ignorerer tomme celler og celler som inneholder tekst. hold nede CTRL, klikk ønskede celler og celleområder, og trykk Enter. Klikk cellen til høyre for en rad eller under en kolonne. Hvis jeg prøver å bruke Autosummer-alternativet for Gjennomsnitt her, bruker den bare celle C5, ikke hele raden. Du har kanskje brukt Autosummer til raskt å legge sammen tall i Excel. Klikk deretter pil ned ved Autosummer i kategorien Hjem, klikk Gjennomsnitt, bekreft formelen du vil ha, og trykk Enter. Men visste du at du også kan bruke det til å regne ut andre resultater, for eksempel gjennomsnitt? Når jeg dobbeltklikker i en celle, ser jeg en formel med funksjonen GJENNOMSNITT. Denne formelen er GJENNOMSNITT, A2, kolon, A5, som regner ut gjennomsnittet av radene A2 til A5. Når du regner ut gjennomsnittet av noen få celler, kan du spare tid med funksjonen GJENNOMSNITT. Når celleområdene er store, er det en nødvendighet. Trykk F5 for å starte og Esc for å stoppe 1/3 videoer 02:14 03:14 02:26 Regne ut gjennomsnittet av tall GJENNOMSNITTHVIS Sentervektet gjennomsnitt Sammendrag Tilbakemelding Hjelp

3 Regne ut gjennomsnittet av en gruppe tall
Teksting celleområdet vi vil finne gjennomsnittet av (cellene C2 til C5 i Salg-kolonnen). Trykk Enter. Gjennomsnittet for salg der antall ordre er over 50 er USD 66 487. celleområdet vi vil vurdere (cellene B2 til B5) i # ordre-kolonnen, komma, I dette eksempelet blir et celleområde vurdert etter vilkåret, mens gjennomsnittet av et annet celleområde regnes ut. La oss gå gjennom dette også. Vi skriver inn et likhetstegn, GJENNOMSNITTHVIS, venstreparentes, Tre celler møter vilkåret. Neste tema er vektet gjennomsnitt. Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonen GJENNOMSNITTHVIS, kan du se kurssammendraget på slutten av dette kurset. Funksjonen regner så ut gjennomsnittet av cellene i Salg-kolonnen hvor vilkåret er møtt av de tilsvarende cellene i kolonne B. hvor antall bestillinger er over 50. Først vurderer funksjonen hvilke celler i B2 til B5 som møter vilkåret over 50. vilkåret som området skal vurderes etter i anførselstegn (over 50), komma, Skriv deretter inn et komma. Deretter skriver vi inn vilkåret som området skal evalueres etter, i anførselstegn. Jeg bruker anførselstegn slik at Excel skal tolke operatoren og regne ut riktig – i dette eksempelet, over 60 000. (I dette eksempelet skal vi evaluere og finne gjennomsnittet av det samme celleområdet, C2 til C5, i kolonnen Salg.) Nå skal vi bruke funksjonen GJENNOMSNITTHVIS for å finne gjennomsnittet av salg Funksjonen GJENNOMSNITTHVIS returnerer gjennomsnittet av cellene i området som møter vilkåret du angir. La oss finne ut gjennomsnittet av salg på over USD 60 000. Ikke skriv inn ett komma i Excel vil tolke det som et skilletegn for argumentet av funksjonen, og returnere en feil. Skriv inn et likhetstegn, GJENNOMSNITTHVIS og venstreparentes. Funksjonen evaluerer så hvor mange celler i Salg-kolonnen som møter vilkåret for over 60 000. Det er tre celler. Funksjonen regner deretter ut gjennomsnittet av disse cellene. La oss gå gjennom dette. Trykk Enter. Excel legger automatisk til et avsluttende parentes i formelen. Gjennomsnittet for salg over USD 60 000 er USD 71 229 Trykk F5 for å starte og Esc for å stoppe 2/3 videoer 02:14 03:14 02:26 Regne ut gjennomsnittet av tall GJENNOMSNITTHVIS Sentervektet gjennomsnitt Sammendrag Tilbakemelding Hjelp

4 Regne ut gjennomsnittet av en gruppe tall
Teksting Når du skal finne vektet gjennomsnitt, deler du på totalen av vekten. SUMMERPRODUKT er rett og slett summen av test 1 ganger vekten, pluss deleksamenen ganger vekten og så videre. Hvis vi bare hadde funnet gjennomsnittet av testresultatet, ville verdien ha vært 75,5 – en betydelig forskjell. Men det er selvfølgelig mer å lære. Ta en titt på kurssammendraget til slutt, og utforsk Excel 2013 på egenhånd. Dette returnerer et vektet gjennomsnitt på 80. Nå har du en ganske god oversikt over hvordan du regner ut gjennomsnitt i Excel. Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonene SUMMERPRODUKT og SUMMER, kan du se kurssammendraget. Dette vises i dette eksempelet, som returnerer et uvektet gjennomsnitt på 5. Jeg deler deretter resultatet av SUMPRODUKT på SUM av vekten. Når du regner ut et gjennomsnitt, gis vanligvis alle tall same signifikans. Med vektet gjennomsnitt, gis ett eller flere tall større signifikans, eller vekt. Tallene legges sammen og deles deretter på antall tall. Vi bruker SUMMERPRODUKT og SUMMER til å finne ut vektet gjennomsnitt. Funksjonen SUMMERPRODUKT ganger resultatet av hver test med vekten og legger sammen de resulterende tallene. I dette eksempelet har deleksamen og avsluttende eksamen større vekt enn test 1 og 2. Trykk F5 for å starte og Esc for å stoppe 3/3 videoer 02:14 03:14 02:26 Regne ut gjennomsnittet av tall GJENNOMSNITTHVIS Sentervektet gjennomsnitt Sammendrag Tilbakemelding Hjelp

5 Bruke Autosummer til raskt å finne et gjennomsnitt
Kurssammendrag – Regne ut gjennomsnittet av en gruppe tall Hjelp Kurssammendrag Bruke Autosummer til raskt å finne et gjennomsnitt Med Autosummer kan du finne gjennomsnittet av en kolonne eller rad med tall der det ikke er tomme celler. Klikk en celle under kolonnen eller til høyre for raden med tallene du vil finne gjennomsnittet av. På kategorien Hjem klikker du pilen ved siden av Autosummer og Gjennomsnitt og trykker deretter Enter. Finne gjennomsnittet av tall som ikke er i en sammenhengende rad eller kolonne Bruk GJENNOMSNITT- eller GJENNOMSNITTHVIS-funksjonen. Begge funksjonene gir et aritmetisk gjennomsnitt ved å legge sammen en gruppe tall, og deretter dele summen på antallet tall. GJENNOMSNITT ignorerer tomme celler. GJENNOMSNITTHVIS-funksjonen gjør litt mer ved at du kan ta med en betingelse (det er HVIS-delen av funksjonen). Finne et vektet gjennomsnitt Bruk SUMMERPRODUKT- og SUMMER-funksjonen til å finne et vektet gjennomsnitt, som avhenger av vekten som er tillagt verdiene. Eksempel: En forsendelse med 10 esker blyanter koster 20 kroner per eske. Men en annen forsendelse med 40 esker koster 30 kroner per eske, fordi blyanter nå er etterspurt. Hvis du regner ut gjennomsnittskostnaden for hver forsendelse på denne måten, (20+30)/2 = 25, blir resultatet ikke nøyaktig. Regnestykket tar ikke hensyn til at det er flere esker som koster 30 kroner enn 20. Bruk denne formelen for å få det riktige gjennomsnittet (28 kr per forsendelse): =SUMMERPRODUKT(A2:A3;B2:B3)/SUMMER(B2:B3) Formelen deler totalkostnaden til de to bestillingene på totalt antall kasser: Se også Finne gjennomsnittet av en gruppe tall GJENNOMSNITT (funksjon) GJENNOMSNITTHVIS (funksjon) Flere opplæringskurs Pakke for Office-kompatibilitet Trykk F5 for å starte og Esc for å stoppe 1 2 3 4 5 6 02:14 03:14 02:26 Regne ut gjennomsnittet av tall GJENNOMSNITTHVIS Sentervektet gjennomsnitt Sammendrag Tilbakemelding Hjelp

6 Takk for at du så på dette kurset.
Vurdering og kommentarer Hjelp Kurssammendrag Var det bra? Fortell oss hva du synes Takk for at du så på dette kurset. Se flere kurs Trykk F5 for å starte og Esc for å stoppe 1 2 3 4 5 6 02:14 03:14 02:26 Regne ut gjennomsnittet av tall GJENNOMSNITTHVIS Sentervektet gjennomsnitt Sammendrag Tilbakemelding Hjelp

7 Hjelp Hjelp Bruke videokontrollene i PowerPoint Stoppe et kurs Utforsk
Kurssammendrag Bruke videokontrollene i PowerPoint Pek på nedre kant av videoen for å starte, stoppe, pause eller spole tilbake. Du drar for å spole tilbake. Stoppe et kurs Hvis du ser på via Internett, klikker du Tilbake i nettleseren. Hvis du ser på i frakoblet modus, trykker du Esc. Hvis du ser en video, trykker du Esc én gang for å stoppe videoen og deretter en gang til for å stoppe kurset. Utforsk Du kan gå til en hvilken som helst del av kurset ved å klikke miniatyrbildene (lyse eller skyggelagte) under videoen. Du kan også klikke pilene for forover og bakover eller trykke Page Up eller Page Down. Hvis du laster ned et kurs hvor videoene ikke spilles av Klikk Aktiver redigering hvis knappen er tilgjengelig. Hvis det ikke fungerer, har du kanskje PowerPoint 2007 eller eldre. Hvis det er tilfellet, må du skaffe PowerPoint Viewer. Hvis du har PowerPoint 2010, trenger du QuickTime-spilleren, eller du kan oppgradere til PowerPoint 2013. Trykk F5 for å starte og Esc for å stoppe 1 2 3 4 5 6 02:14 03:14 02:26 Regne ut gjennomsnittet av tall GJENNOMSNITTHVIS Sentervektet gjennomsnitt Sammendrag Tilbakemelding Hjelp


Laste ned ppt "Klikk Aktiver redigering i meldingsfeltet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google