Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunens engasjement og kommuneplanen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunens engasjement og kommuneplanen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunens engasjement og kommuneplanen
Snåsa hotell 13.oktober 2011 Harald Hove Bergmann

2 NVEs kartlegging av kraftpotensial

3 ”Samla plan for små kraftverk”
Bakgrunn: Stor utbyggingsinteresse. Stjørdal hadde i 2004 ca. 20 utbyggingsprosjekter medrekna igangsatte og omsøkte prosjekter Konflikter med andre miljøinteresser ble tydeligere i forbindelse med behandling av enkeltsaker Politisk ønske om å se vassdragsutbygging i en større sammenheng enn enkeltutbygginger for å ha et bedre beslutningsgrunnlag i avveinga mellom vern og utbygging Formannskapet ber om en samla vurdering omkring utbygging av kommunens vassdrag (januar 2005)

4 ”Samla plan for små kraftverk”
Engasjert konsulent til å gjøre en sammenstilling av verdier og konflikter Vurdert 26 elvestrekninger fordelt på et utvalg av 23 elver/vassdrag Tilnærming på oversiktsnivå, i stor grad med bruk av eksisterende kunnskap Vurderingstema: - Landskap - Biologisk mangfold - Fisk - Friluftsliv - Kulturminner

5 ”Samla plan for små kraftverk”
Oppsummering av konfliktnivå på de vurderte elvestrekningene ved utbygging av tradisjonelle små kraftverk. Tre konfliktnivåer.

6 ”Samla plan for små kraftverk”

7

8 Kommuneplan 2010 - 2022 - Delplan klima og energi
Lokal, fornybar energi ”Vannkraft er registrert med et samlet, ikke utnyttet, potensial på 15 MW effekt eller 53,4 GWh. Den kommende ’Plan for små vannkraftverk i Nord- Trøndelag’ og kommunens egen ’Samlet plan for små kraftverk’ legges til grunn for kommunens behandling av enkeltsaker.” Tiltak: Tilrettelegge for små kraftverk hvor det er økonomisk og miljømessig forsvarlig.

9 Oppsummering ”Samla plan” har gitt et helhetsperspektiv på verdier og konflikter knytta til aktuelle utbyggingsobjekter. Sortering og behandling etter tre konfliktnivå har gitt føringer og medført forenkling for kommunens saksbehandling. Ikke holdepunkter for å si at ”Samla plan” har ført til verken større eller mindre aktivitet på utbyggingssida, men har gitt større forutsigbarhet for utbygger. Konkrete utbyggingsplaner og kartlegging av miljøverdier mv. kan gi et annet konfliktbilde enn ”Samla plan.” Kommuneplanen henviser til ”Samla plan” og fylkets vedtatte strategidokument for behandling av enkeltsaker. – Tilrettelegger for utbygging av små kraftverk, men detskal være miljømessig forsvarlig.

10 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Kommunens engasjement og kommuneplanen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google