Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ORIENTERING FRA FORSVARSBYGG Eiendomssjef Rune M. Røen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ORIENTERING FRA FORSVARSBYGG Eiendomssjef Rune M. Røen"— Utskrift av presentasjonen:

1 ORIENTERING FRA FORSVARSBYGG Eiendomssjef Rune M. Røen
FOLKEMØTE 4. APRIL 2011 ORIENTERING FRA FORSVARSBYGG Eiendomssjef Rune M. Røen

2 Forsvarsbygg rolle: Synliggjøre Forsvarets arealbruk i kommuneplanens arealdel i Bergen kommune. Ivaretakelse av forutsigbarhet mot militære stasjoner og baser, her Haakonsvern orlogsstasjon. Rådgiver og støttespiller i alle eiendoms, bygg og anleggssaker.

3 Passe på de eiendommene som Forsvaret bruker
innebærer for Forsvarsbygg: Sikre arealbruksrettighetene, herunder oppdage endringer forstå konsekvens utarbeide strategi kommunisere med planmyndighet gjennomføre tiltak for formalisering

4

5 Bakgrunn for hensynssonen rundt Haakonsvern orlogsstasjon
2007: Forsvarsbygg ga på vegne av Forsvaret innsigelse til kommuneplanens arealdel i Bergen kommunes for å hindre innebygging av Haakonsvern. 2009: Forsvarsbygg utarbeidet, på oppfordring fra Fylkesmannen i Hordaland, en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS analysen),som ett av flere bidrag inn i planarbeidet. 2010: Miljøverndepartementet vedtok at det må reguleres inn en sikringssone rundt Haakonsvern, men gav Bergen kommune i oppdrag å regulere dette gjennom kommuneplanens arealdel. 2011: Forsvarsbygg og Forsvaret har forsøkt å imøtekomme kommunen i et revidert innspill til ny arealdel til kommuneplanen.

6 Ikke strengere restriksjoner enn nødvendig
Utfordringen er å balansere de ulike hensynene på en god måte. En områderegulering er en god måte å gjøre dette på. En områderegulering vil kunne nyansere mellom de ulike områdene rundt Haakonsvern bedre. I en områdereguleringsprosess vil Forsvarsbygg, sammen med Bergen kommune, kunne gå inn og vurdere hvilke konkrete områder som er mer kritisk enn andre, og knytte bestemmelser i forhold til dette.

7 Hovedutfordringen for Forsvaret
Hovedutfordringen for Forsvaret er nye boenheter, større tilbygg i den indre sonen, samt kaier og naust i strandsonen. Det kan også være i enkelte tilfeller nye garasjer og uthus som må forhindres fordi den har en plassering som påvirker for eksempel Forsvarets elektroniske infrastruktur.

8 Revidert innspill til ny arealdel til kommuneplanen
Forsvarsbygg og Forsvaret har forsøkt å imøtekomme kommunen i et revidert innspill til ny arealdel til kommuneplanen, datert 25. februar. Forsvarsbygg har lagt frem mindre restriktive begrensinger, for eksempel vil vi ikke legge begrensinger på terrasser og tilbygg under 50 kvadratmeter.

9 Dialog og samarbeid Gode løsninger for Forsvaret og sivilsamfunnet oppnås gjennom dialog og samarbeid med Bergen kommune. Forsvarsbygg ser at det er et stort behov å lytte til innbyggerne i denne prosessen, og Forsvarsbygg mener at den beste måten å gjøre dette på er gjennom en områdereguleringsplan. I en områdereguleringsprosess vil berørte grunneiere få mulighet til å komme med innspill.

10 Takk for oppmerksomheten
10


Laste ned ppt "ORIENTERING FRA FORSVARSBYGG Eiendomssjef Rune M. Røen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google