Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

22. JUNI 20091 Erfaringer og utfordringer AAks – Kjell-Olav Masdalen Seminar om arkiv, bibliotek og museum.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "22. JUNI 20091 Erfaringer og utfordringer AAks – Kjell-Olav Masdalen Seminar om arkiv, bibliotek og museum."— Utskrift av presentasjonen:

1 22. JUNI 20091 Erfaringer og utfordringer AAks – Kjell-Olav Masdalen Seminar om arkiv, bibliotek og museum

2 22. JUNI 20092 Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS •1832: Arendals Skoles offentlige Bibliothek og Museum –Samlet og forvaltet litteratur, gjenstander og arkivdokumenter → ABM •2003: Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS –Reetablerte den opprinnelige AbM-institusjonen •Samlinger: –13 fredede og/eller vernede bygg og anlegg –45 000 gjenstander –8 000 hm arkiv (5 000 kommunalt arkiv, 3 000 privatarkiv) –50 000 bøker –400 000 fotografier –4 000 kart og tegninger •Ressurser: –Personell: 30 årsverk –Budsjett: 25 mill. kr.

3 22. JUNI 20093 Visjon og virksomhetsidé •Visjon: –AAks sin visjon er: ” - vel bevart, godt fortalt - Aust-Agder kulturhistoriske senter (AAks) skal være en døråpner til fortid, samtid og framtid og et ledende fagmiljø for arkiv og museum”. •Virksomhetsidé –Aust-Agder kulturhistoriske senter skal sørge for at gjenstander, arkiver, litteratur og andre relaterte kildetyper som har kulturell eller forskningsmessig verdi, eller som ivaretar administrative, rettslige eller velferdsmessige dokumentasjonsbehov for innbyggerne i Aust-Agder, blir samlet inn, bevart, formidlet og gjort tilgjengelig for allmennhetens bruk. –AAks skal arbeide for å skape forståelse for og bevissthet om disse kildetypenes kulturelle og samfunnsmessige verdi.

4 22. JUNI 20094 • Samorganisering: Etablering av AAks • Reorganisering: Fra stiftelser til IKS •Økt interesse fra eiersida •Profesjonalisering i styringsstrukturen •Økte ressurser i form av økte bevilgninger •Satsing på nybygg (Div.A Arkitekter/David Chipperfield Architects) De gode erfaringer: Rammevilkårene

5 22. JUNI 20095 De gode erfaringer: Kompetanse og samarbeid •Økt kompetanse •Samarbeid over profesjonene –Bibliotekarer, konservatorer, arkivarer, ikt-personell, håndverkere o.a. •Kunnskapsoverføring mellom profesjonene •Samlet tilbud til brukerne –ABM-kildene; dokument, litteratur og gjenstand •Samarbeidavtaler lokale museer –Fellearena for profesjonelle og frivillige •Prosjekter (ABM-u-midler): –Eydehavportalen –Hovefilmene Maske på Tromøy kirke: Frøy ca. 1150 Hovefestivalen Frøy 2008

6 22. JUNI 20096 De problematiske erfaringer •I visse miljøer: –Mistro til sentrum og det offentlige –Konservatisme, sjølsentrering og nostalgi –Redeligheten som offer i kulturkampen –Kultureiere og monopol på kulturforståelse •DN 2/6-2007: ”Den gamle sørlandskapitalens arvinger i dynastifamiliene Aall, Thommesen, Ugland og Ulltveit-Moe kjemper en bitter kamp mot offentlige kulturbyråkrater”. –Fare for skisma frivillige og profesjonelle DN 2/6-2007: Beretningen om et varslet røveri: Krigsrådet

7 22. JUNI 20097 Noen kritiske anmerkninger •For lite samarbeid og samtenkning over profesjonsgrensene •Kildekraften i abm-strukturen utnyttes ikke i tilstrekkelig grad •Den private sektor ivaretas ikke i tilstrekkelig grad; f.eks. privatarkiv- og fotobevaringsarbeidet

8 22. JUNI 20098 Tilgjengeliggjøring av samlingene/kildene og formidling av innholdet •Ferdigstilling av nybygg •Digitalisering av samlingene •Formidling på tradisjonelle og moderne arenaer •Digitalisering: –Ressurser og utvalg –Samarbeid regionalt og nasjonalt –Utvalget basert på tradisjonelle brukere eller/og på tradisjonelle ”ikke brukere” –Framtidsrettet samfunnsinstitusjon

9 22. JUNI 20099 Utvikling av AAks som samfunnsinstitusjon •Globalisering, internasjonalisering og utvikling mot et flerkulturelt samfunn •Endringer i tradisjonelle verdier og samfunnsstrukturer, økt forbruk, individualisering av behov og endringer i fellesskapsløsninger. •Pågående klimaendringer med behov for bevissthet knyttet til endret livsstil og forbruksmønstre. •Utvikling av ny teknologi med dyptgripende endringer i kommunikasjonsformer og informasjonsoverføring. ”Med boka på hodet eller lua i handa” Et dramabasert opplegg for 6. klasse


Laste ned ppt "22. JUNI 20091 Erfaringer og utfordringer AAks – Kjell-Olav Masdalen Seminar om arkiv, bibliotek og museum."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google