Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kontaktkonferansen 2011 Tor Eivind Johansen 26. mai 2011 Kristiansund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kontaktkonferansen 2011 Tor Eivind Johansen 26. mai 2011 Kristiansund."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kontaktkonferansen 2011 Tor Eivind Johansen 26. mai 2011 Kristiansund

2 Kommunearkivinstitusjonenes Digitale RessursSenter SA - litt ditt

3 Etableringen av KDRS • Tanken om KDRS lansert i 2006 • Interimsstyre ble opprettet i juni 2009 for å arbeide mot å etablere KDRS • KDRS etablert 19. mai 2010 • Fem deltakende arkivinstitusjoner • Daglig leder tilsatt 1. november 2010 • Flyttet inn i egne lokaler på DORA i Trondheim i januar 2011

4 Dagens medlemmer pr. 18. mai 2011

5 Kommunedekning • Pr. 24. mai 2011 – Er 41% av landets kommuner og fylkeskommuner med i KDRS via sine KAI institusjoner • Pr. 1. januar 2012 – Vil 57% av landets kommuner og fylkeskommuner være med

6 • Formålet til foretaket er å være et ressurssenter for kommunearkivinstitusjonene sine digitale arkiv • Foretaket skal fremme medlemmenes interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten for tjenester knyttet til digitale arkiv KDRS formål fra vedtektene

7 • KDRS skal bistå kommunearkivinstitusjoner (KAI) med å yte en nasjonal samordnet tjeneste som ivaretar de faglige kravene til langtidslagring av digital informasjon skapt i kommuner og fylkeskommuner. • KDRS har som mål å jobbe for hele KAI miljøet i sin helhet – men er det medlemmene som betaler for dette. Hovedmålsetning

8 Fra riksrevisjonens rapport… Faktaboks 3 Nye kommunale tjenester for elektronisk depot og nettbasert tilgjengeliggjøring Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) har med økonomisk støtte fra ABM-utvikling siden 2007 arbeidet med å etablere Kommunearkivinstitusjonenes digitale ressurssenter (KDRS). Hensikten er å få i stand et ressurssenter for digitale arkiver og avleveringer i kommunale og fylkeskommunale arkivinstitusjoner. Prosjektet inkluderer etablering av brukertjenester/tilgangstjenester i depot. ……. Side 49

9 • Etablere et sikringslager for digitale avleveringer • Koordinering, prosjektutvikling og samarbeid innen KAI området • Kompetanseoppbygging Fokusområder i 2011

10 • Medlemmene betaler medlemsinnskudd og en medlemsavgift pr. år • Mulige prosjektmidler til felles prosjekter med ekstern finansiering • Se på muligheten for annen finansiering • Salg av tjenester Finansiering

11 • Ved utløpet av 2010 hadde selskapet en ansatt • Det legges opp til at selskapet ved utgangen av 2011 har totalt 2 årsverk • Ytterligere vekst planlegges i 2012 avhengig av behov • Det tas ellers sikte på frikjøp av ressurser Oppbygning av organisasjon

12 Mer informasjon om KDRS • www.kdrs.no • Arkheion nr 1#2011

13 Den digitale utfordringa 19003000 BC1450 Gutenberg Earliest written record London Library (500.000 books) 1992 Internet Explosion 20022006 2010 2 stacks of books from Earth to Pluto 12 stacks of books from Earth to Sun 0.01% is stored on paper Information / Data Volume

14 Den digitale utfordringa • Mengden digital informasjon vokser eksponentielt • Nye digitale media – bilder, video og lyd krever mer plass! • Hvordan begrense hva som skal lagres? • Hva har vi bruk for i framtiden?

15 KAI institusjonene ser utfordringen • Ønsker å etablere et nasjonalt senter for å kunne løse de store oppgavene som kommer når fullelektroniske arkiver skal avleveres • Ønsker samarbeid ved å utnytte ressursene i miljøet på en mest effektiv måte • Etablere felles plattform for digitale tjenester

16 • Bidra med metoder og standardisering for effektivt uttrekk fra ulike fagsystemer (verktøy og metode). • Etablere felles nettsted for erfaringer og dokumentasjon knyttet til avleveringer for ulike fagsystem. • Etablere sikringsdepot for å sikre forsvarlig langtidslagring. • På sikt se på muligheten for formidling. KDRS bidrag

17 OAIS funksjonsmodell Standardisering, verktøy, erfaringer, dokumentasjon, inkludert leverandør dokumentasjon Tilby eksternt sikringslager Tilby formidlings løsninger

18 Status • KDRS har gjennomført sitt første seminar i historien 23. og 24. mai – Faglig erfaringsutveksling i Trondheim – Sosial nettverksbygging • Arbeide med å etablere et sikringslager er i gang – Undersøkelse medlemmenes forventningene – Planlegge innkjøp av utstyr – Velge lokasjon for lokalisering av datalager

19 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Kontaktkonferansen 2011 Tor Eivind Johansen 26. mai 2011 Kristiansund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google