Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AREALIS : Samarbeid for enklere tilgang til areal-, plan- og miljøinformasjon Arvid Lillethun Statens kartverk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AREALIS : Samarbeid for enklere tilgang til areal-, plan- og miljøinformasjon Arvid Lillethun Statens kartverk."— Utskrift av presentasjonen:

1 AREALIS : Samarbeid for enklere tilgang til areal-, plan- og miljøinformasjon Arvid Lillethun Statens kartverk

2 Situasjon i samfunnet Areal- og miljøforvaltning •stort press på areal •uhelige inngrep og forvaltning Planprosess •uryddig planprosess •vanskelig tilgjengelige saksdokumenter •mangler oversikt •forventet samspill mellom parter •kommunene får delegert myndighet •aktivt lokaldeokrati med mange parter (LA21)

3 Gamle og nye planer - vanskelig tilgjengelige

4 Informasjonen finnes - i skuffer og skap 8 arkivmeter Arealplaner i Ringsaker

5 AREALIS Arealklassifisering og dataformidling Et landsomfattende prosjekt for å gjøre areal-, miljø- og planinformasjon tilgjengelig i kommuner og fylker Fagmyndighet Planmyndighet Tidlig - Tydelig - Forutsigelig

6 AREALIS ide Samler og kvalitetssikrer Forvalteter Distriburerer bruker får mange ulike data - på ett sted - smidd over samme lest - tilpasset presentasjon - på samme format

7 Visjon for Arealis Det må etableres et landsdekkende og brukerstyrt samarbeid med målsetting å forenkle tilgangen til viktig kartfestet informasjon om arealverdier, miljø og ressurser. Etablering og forvaltning av slike kartdata på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå må spille sammen på en tjenlig måte, for å sikre kvalitet og unngå dobbeltarbeid.

8 Bedre areal- planlegging Fly- og sat. bilde Digitale kartdata Vei- data Grunnkartdata Eksisterende arealplan- og vernevedtak G A B D E K E G Eiendoms- data Posisjonsdata Miljø-/ressursdata Planteliv Geologi Kulturminner Dyreliv Landskap Markslag Landbruk Ledningsnett Marinbiologi Strandsone Geografisk informasjon AREALIS For å få til bedre planlegging på plandata og arealdata struktureres og det må etableres tekniske løsninger og organisering

9 AREALIS samler og distribuerer

10 AREALIS hovedtema Samlingen av informasjon i AREALIS organiseres i hovedtema. - en tematisk inndeling

11 Temai

12 •Mange pålegg, forskrifter, prosjekter mv genererer kart og koordinatfestede data –støy - forskrift til forurensingsloven –Forskrift om nedgraved oljetanker –Krav om konsekvensutredninger Tilgjengeliggjøring - gjenbruk Store verdier ligger dårlig utnyttet

13

14 AREALIS samarbeid for enklere tilgang til kartinformasjon om arealer og miljø Mange sentrale institusjoner DN, SFT, RA, SK, NGU, NIJOS, SSB Fiskeridir, Kulturdep, m.fl fylkeskommuner fylkesmannen kommuner

15 Informasjonsnettverk Alle fylkesnettverk etablert innen 1999 FYLKESKOMM FYLKESMANNEN KOMMUNER FISKERISJEF STATENS KARTVERK NASJONALE KILDER / BRUKERE FYLKESVIS DISTRIBUSJONS BASE

16 - Stor interesse for hverandres data - Stor innsats og engasjement fylker og kommuner - Stort behov for samordning - Videreføring i 2001


Laste ned ppt "AREALIS : Samarbeid for enklere tilgang til areal-, plan- og miljøinformasjon Arvid Lillethun Statens kartverk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google