Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seminar om rundskriv F-20-07

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seminar om rundskriv F-20-07"— Utskrift av presentasjonen:

1 Seminar om rundskriv F-20-07
Avdelingsdirektør Rolf L. Larsen

2 Seminar mandag 24. november
Presentasjon av rundskriv F-20-07 Lars Vasbotten og Arne Lunde Lunch Statens eierskapspolitikk Morten Kallevig og Georg F. Rabl Riksrevisjonens selskapskontroll Stig-Olof Olsson

3 Bakgrunnen for seminaret
Nytt reglement, i kraft fra 1. januar 2008 Bidragsfinansiert virksomhet Oppdragsfinansiert virksomhet Aksjeselskap Kompetanseheving Utfordringer i sektoren Riksrevisjonens oppmerksomhet

4 Universiteter og høyskoler:
Er statlige institusjoner, og skal utføre et samfunnsoppdrag Har akademisk og kunstnerisk frihet, og frihetsgrader gjennom særskilte fullmakter Får midler over statsbudsjettet, og skal aktivt søke tilføring av eksterne ressurser Kan inngå samarbeid av faglig interesse med hverandre og andre aktører Kan få fullmakt til å være på eiersiden i selskaper der dette har faglig interesse KD kan be Stortinget om ytterligere fullmakter

5 Eierskap er ikke en forutsetning for samarbeid
Dette har medført: 98 selskaper Fire selskaper forvaltes direkte av departementet Beretning til Riksrevisjonen om statsrådens forvaltning av 30 av disse I 72 av selskapene har staten mindre enn 50 % av aksjene I 46 av disse har staten mindre enn 10 % av aksjene I 16 av disse eier staten mindre enn 1 % av aksjene Eierskap er ikke en forutsetning for samarbeid

6 Frihet under ansvar Frihet til å vurdere faglig interesse og hensiktsmessighet Ansvar for å følge lover og regler Alt samarbeid og eierskap – enten stort eller smått Regjeringens eierskapspolitikk Riksrevisjonens kontroll


Laste ned ppt "Seminar om rundskriv F-20-07"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google