Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Billedkunst og kunsthåndverk Prioriterte arbeidsområder og støtteordninger Kulturrådets ansvar og oppgaver • Kulturrådets hovedoppgave er å gi økonomisk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Billedkunst og kunsthåndverk Prioriterte arbeidsområder og støtteordninger Kulturrådets ansvar og oppgaver • Kulturrådets hovedoppgave er å gi økonomisk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Billedkunst og kunsthåndverk Prioriterte arbeidsområder og støtteordninger Kulturrådets ansvar og oppgaver • Kulturrådets hovedoppgave er å gi økonomisk støtte til ulike prosjekter og tiltak innen kunstproduksjon og -formidling. • Kulturrådets avsetning går primært til samtidens kunstneriske uttrykksformer. • Midlene tildeles ut fra vurderinger basert på kunstfaglig skjønn foretatt av et fagutvalg. • Rådet kan også selv ta initiativ til utviklingsprosjekter og bestille kunnskapsproduksjon om temaer som er relevante for kunstfeltet.

2 Målsetting • Norsk kulturråd skal bidra til høy kvalitet og mangfold i samtidskunsten, og å styrke formidlingen slik at den profesjonelle kunsten får en tydeligere plass i samfunnet. • Det er en sentral oppgave å bidra til refleksjon omkring kunstneriske og kulturelle endringsprosesser, samt utvikling av nye kunstneriske produksjonsmåter, samarbeidsformer og formidlingsstrategier for et sammensatt publikum. • Kulturrådet skal gjennom sin tildelingspraksis ivareta mangfold og representativitet i kunstfeltet.

3 Støtteordninger • Prosjektstøttekr 21 541 000 • Utstillingsstøtte til kunstnere i etableringsfasenkr 1 400 000 • Utstyrsstøtte til fellesverkstederkr 1 300 000 • Kunst og ny teknologikr 2 600 000 • Kunstfestivaler kr 1 500 000 • Statens Utstillingsstipend • Post 74 i statsbudsjettet: tilskudd til 15 institusjoner og organisasjoner på det visuelle kunstområdet

4 Prioriterte områder Hovedsatsinger 2011-2014 • bidra til profesjonalisering av kunstfeltet gjennom styrking av produsentrollen og kunstnerstyrte visningssteder • stimulere til samarbeidsprosjekter mellom institusjoner og det frie kunstfeltet, nasjonalt og internasjonalt, og på tvers av faggrenser • styrke arbeidet med dokumentasjon, bevaring og formidling av kunstuttrykk av ”ikke-varig” karakter (video, installasjoner, performance, nettkunst, lydkunst m.m.) • bidra til kritisk refleksjon og dialog i offentligheten om kunst og om kunstens plass i samfunnet, gjennom å styrke vilkårene for kunstneriske undersøkelser, formidling, og kunnskapsproduksjon

5 • Avsetning til billedkunst og kunsthåndverk 2011: kr 28 341 000 Tall for 2010: • Avsetning: kr 24 579 000 • Samlet søknadssum: kr 179 369 962 • Antall søknader: 1044 • Antall bevilgninger: 304

6 Forhold mellom søknadssum og avsetning til billedkunst og kunsthåndverk: År Samlet søknadssum Samlet avsetning Forholdet mellom tildelinger og søknadssum 2000kr 50 482 538kr 7 846 00015,5 % 2001kr 54 326 784kr 10 435 00019,2 % 2002kr 62 357 004kr 11 448 00018,4 % 2003kr 79 923 340kr 11 643 00014,6 % 2004kr 69 111 668kr 12 000 00017,4 % 2005kr 68 109 977kr 11 941 00017,5 % 2006kr 82 677 516kr 13 873 00016,8 % 2007kr 76 857 774kr 14 454 00018,8 % 2008kr 99 134 201kr 16 076 00016,2 % 2009kr 102 926 570kr 19 829 00019,3 % 2010kr 179 369 962kr 24 579 00013,7 %


Laste ned ppt "Billedkunst og kunsthåndverk Prioriterte arbeidsområder og støtteordninger Kulturrådets ansvar og oppgaver • Kulturrådets hovedoppgave er å gi økonomisk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google