Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tromsø 5 september 2006 Astrid Bjerke EU-rådgiver Norsk kulturråd

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tromsø 5 september 2006 Astrid Bjerke EU-rådgiver Norsk kulturråd"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tromsø 5 september 2006 Astrid Bjerke EU-rådgiver Norsk kulturråd
Nøkkelen til suksess Tromsø 5 september 2006 Astrid Bjerke EU-rådgiver Norsk kulturråd EUs kulturprogram er det programmet som er spesielt rettet mot kultursektoren. Fram til i år het programmet Kultur Det nye programmet har en budsjettramme på 3,2 milliarder kroner for perioden

2 Hva er målet med EUs nye kulturprogram?
Transnasjonal mobilitet for mennesker som jobber i kultursektoren Transnasjonal spredning av verk, kulturelle og kunstneriske uttrykk Interkulturell dialog EUs kulturprogram skal bidra til å fremme et kulturområde som er felles for europeere -En europeisk infrastruktur for kultur som beriker kulturaktørenes virksomhet og gjør kultur tilgjengelig for europeere på tvers av grenser TO av disse målene må være hensikten med prosjektet Tromsø 6. september 2006

3 Hvilke områder dekkes? Scenekunst Visuell kunst Litteratur Kulturarv
Musikk, sang, opera, dans, teater, gateteater, ny sirkus Visuell kunst Maleri, skulptur, video, elektronisk kunst, design, grafisk, kunsthåndverk, foto og tekstil Litteratur Oversettelser; bøker, lesing og leselyst Kulturarv Løse og faste kulturminner, immateriell kulturarv, historiske arkiv og bibliotek, arkeologi, kulturlandskap, arkitektur EUs kulturprogram dekker alle kunstfeltene samt kulturarv. Tverrfaglige prosjekter Tidligere måtte man krysse av i en boks for de ulike kunst – og kulturområdene. I det nye programmet vil det ikke lenger være nødvendig. Mange prosjekter dekker flere fagfelter, så dette er en fordel. Organisasjoner som søker må ha juridisk status. Hvis det er foreninger, betyr det vedtekter. Registrert i Brønnøysund. Enkeltindivider kan ikke søke eller være samarbeidspartner, men kan selvsagt delta i prosjektet på andre måter. Merk at det nye programmet presiserer at programmet er åpent for kulturnæringer – (foruten filmindustri) Tromsø 6. september 2006

4 Flerårige samarbeidsprosjekter
Levedyktige nettverk med strukturerte aktiviteter Kulturaktører fra minst seks land samarbeider 50 % tilskudd fra EU, reduseres gradvis Ikke mer enn 4 mill per år – reduseres gradvis Varighet: Tre til fem år Hensikten er å bringe sammen et mangfold av operatører fra en eller flere sektorer, for sektorielle eller tverrfaglig tiltak Hvert samarbeidsprosjekt skal inneholde en rekke strukturerte aktiviteter EUs støtte skal gradvis reduseres etter hvert som prosjektet utvikler seg over år. Hensikten er å skape samarbeidsstrukturer som etter en viss tid kan stå på egne ben. 32% av det totale budsjettet skal settes av til de flerårige prosjektene hvert år, dvs. at rundt 146 millioner kroner skal fordeles på disse prosjektene. Det betyr at rundt 15 prosjekter med i underkant av 10 millioner hver får tilskudd hvert år. 20 prosjekter hvis det gis mindre tilskudd til hvert prosjekt, osv. Tromsø 6. september 2006

5 Samarbeidstiltak Kreative og nyskapende tiltak som utforsker muligheter for mer langvarig samarbeid Kulturaktører fra minst tre land samarbeider EU-tilskudd maks. 50% av totalt budsjett Minst kr, maks Varighet: maks. 24 måneder 29% av det totale budsjettet skal settes av til de kortvarige samarbeidstiltakene dvs. at rundt 132 millioner kroner skal fordeles på disse prosjektene hvert år. Det betyr at rundt 120 prosjekter med i overkant av 1 million hver vil få tilskudd. Tromsø 6. september 2006

6 Hvordan søke? Midler utlyses tidligst i februar 2007*
Søknadsfrist mars/april 2007* Behandlingstid 6-8 måneder Bruk tiden nå til: forberedelser, partnersøk, prosjektutvikling, skaffe egenandel. *Tentativ plan Tromsø 6. september 2006

7 Hvem lykkes? De som lykkes, scorer høyest på stikkordene:
Europeisk merverdi Kvalitet Nyskaping Sammensetning av partnere, ekspertise, kapasitet til å gjennomføre aktivitetene, mobilitet i prosjektet, levedyktighet, synlighet er operasjonelle verdier på dette Tre av fire søknader faller gjennom – noen fordi de ikke tilfredsstiller de formelle kravene, og andre fordi de blir slått av andre prosjekter som har høyere grad av de tre nøkkelverdiene Europeisk merverdi – kvalitet – nyskaping Utvelgelse: samarbeidspartneres anerkjente ekspertise innenfor fagfeltet, finansiell og operasjonell kapasitet til å gjennomføre aktivitetene, tiltakenes kvalitet og i hvilken grad de møter de spesifikke målene for programmet Tromsø 6. september 2006

8 Jugendstilnettverk Flerårig samarbeid - Felles europeisk kulturarv – jugendstilen Jugendstilsenteret i Ålesund er norsk samarbeidspartner Dette nettverket vil dere lære mer om i morgen. Tromsø 6. september 2006

9 Grensedialoger Ettårig samarbeid om samtidskunst i grensetraktene i nord: Grensedialoger 05/06 – en del av Barents kunsttriennale Pikene på Broen i Kirkenes var norsk prosjektleder Mer om Pikene på broens kunst i grenseland senere. Tromsø 6. september 2006

10 Informasjon og veiledning
Kontaktperson: Astrid Bjerke Telefon: Hjelp til å diskutere prosjekter, finne partnere og kvalitetssikre søknader. Tromsø 6. september 2006


Laste ned ppt "Tromsø 5 september 2006 Astrid Bjerke EU-rådgiver Norsk kulturråd"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google