Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukertjenester for digitaliserte arkiver

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukertjenester for digitaliserte arkiver"— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukertjenester for digitaliserte arkiver
Jan Tore Helle Kristiansund 25.mai 2011

2 Mål for digitalisering
Bevaring av arkiver Forsere avlevering av bortsettingsarkiver Redusere bruk av originalmateriale Digital langtidsbevaring Effektivisering Krevende betjening av gamle arkiver Arealkostnader En samordnet investering i utstyr og tjenester Distribusjon (tilgjengelighet) Økt tilgjengelighet Kontinuitet, kvalitet og forutsigbarhet ved tilgang til historisk informasjon Bedre service Betjene alle brukere Bedre omdømme Sikker utlevering av dokumentasjon

3 Brukertjenester definert som eget prosjekt
Kartlegge tjenester og arbeidsprosesser hvor arkiv inngår Fokus på mål Digitalisering med formål tilgjengeliggjøring Veilede brukerne Planlegge distribusjon av informasjon Integrasjoner med andre fagsystem og distribusjonskanaler Andre tilganger Ulike digitale møteplasser Interne Kommunens sak- /arkivsystem Fagsystem Eksterne digitale publikums- og næringsrettede tjenester Innbyggerportal Salg av informasjon Arkivportal

4 Kom. Portalen Publikum/innb. DocuLive Byarkivet Infoland Meglere/ arkitekter ASTA Byarkivet braArkiv byggesaker Byggesaksmod. Saksbehandlere KomTek Brannvesen Spesialisert kart Saksbehandlere Bergenskart Saksbehandlere

5 Internt - Saksbehandler

6 Eksternt - Kunder Kart- og byggesaksbutikken
Infoland.no fra Norsk eiendomsinformasjon AS Historiske byggesaker beregnet på profesjonelle aktører som meglere og utbyggere

7 Ca 30 byggesaksbestillinger pr dag
Totalt ca 3000 bestillinger pr 24.mai Ca kr i salgsinntekter pr 24.mai 2011 Forventer ca 2 millioner kroner i salgsinntekter i 2011

8 Bestilling av arkivsaker

9 Eksternt - Innbygger Bergen kommunes innbyggerportal / hjemmesider
”Din side” med MinID pålogging Historiske byggesaker direkte til hjemmelshavere Kobling av Matrikkelinformasjon og braArkiv (Gårds- og bruksnummer, Personnummer)

10 Innbyggerportalen

11

12

13


Laste ned ppt "Brukertjenester for digitaliserte arkiver"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google