Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konferanse om systemer for samlingsforvaltning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konferanse om systemer for samlingsforvaltning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Konferanse om systemer for samlingsforvaltning
Innledning Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon

2

3 Kulturrådet som utviklingsaktør
Koordinerende, igangsettende Utgjøre en «merverdi» for museumssektoren Utvikling gjennom forvaltning Utvikling i prosjekter Utfordringen er å få forvaltnings- og prosjektutviklingen til å utfylle hverandre.

4 Kulturrådet – utvikling gjennom forvaltning
Stortingsmeldinger (Framtidas museum m.fl.) Tildelingsbrev til museene Museumsstatistikk Årlig rapportering Analyse og indikatorer

5 Utvikling i prosjekter
«En forutsetning for støtte er at midlene går til prosjekter som har overføringsverdi til større grupper av institusjoner eller hele sektoren…» Generelle målsettinger med utviklingstiltak innen samlingsforvaltning: bygge kompetanse etablere standarder og retningslinjer teste og utvikle nye metoder utvikle IKT-verktøy og digital infrastruktur Prosjektene skal ideelt sett gi museumssektoren felles verktøy for sikring, bevaring, dokumentasjon, digitalisering og tilgjengeliggjøring av samlingene.

6 Overordna tiltak innen samlingsforvaltning
Premiss; langsiktighet og bærekraft… Implementere standard(er) og metoder, fremme beste praksis forvaltning, dokumentasjon, datamodeller, verdivurdering og prioritering Bygge kompetanse kursvirksomhet i egen og andres regi Sikre museene tilgang på nødvendige IKT-verktøy støtte utvikling av felles programvare bidra til økt bestillerkompetanse gjennom kravspekarbeid, standardarbeid, kursvirksomhet 6

7 Prosjekter; standarder, metoder, kompetanse
SPECTRUM Significance Verdivurdering og prioritering av kulturhistoriske bygninger Standard for forvaltning av levende samlinger Metoder for prioritering og avhending Grunnlagsdokument for logistikk og logistikksystemer Kompetanse; kartlegging av behov, Wikipediasatsing, samlingsforvaltingskurs i Trondheim 2012, ukeskurset Det relevante museet (i samarbeid med MiST, Museumsforbundet, Norsk Folkemuseum og Nasjonalmuseet), kurs i Primusregistrering av drakt og tekstil (Valdresmusea), dokumentasjon av industri (SIKA/Museumsforbundet, holdes snart), workshops rettighetshåndtering og registrering i Primus / DM, utvikling og praktisk utprøving av metoder etc. i en rekke prosjekter (SPECTRUM, Significance, Prioritering og avhending)

8 Prosjekter; digital utvikling
Primus: generell utvikling; konserveringsmodul; bygning/FDV; statistikk Digitalt museum: flere typer samlinger; Digital fortalt; kommentarer og medvirkning; koblinger til Wikipedia, Store norske og Lokalhistorisk wiki KulturNAV: felles ressursbank, tilgang til registre, begrepsapparat Norvegiana/Europeana: data tilgjengeliggjort Kultur- og naturreise: tilgjengeliggjøring og bruk av fagdatabaser fra flere sektorer i digital formidling Norsk kunstnerleksikon på nett: lesbart på Store norske, semantisk webteknologi Norsk museumsvokabular og utstillingsregister: felles kunsthistorieressurser, tilgjengelig i KulturNAV og som åpne data Semantisk teknologi og tenesteutvilding for arkiv og Digital reiselivshistorisk formidling: utprøving av semantisk web-teknologi

9 Kulturrådet, cms og museumssektoren
Infrastruktur; Kulturrådet ser at det trengs bedre standarder, datagrunnlag, verktøy og kompetanse som grunnlag for åpen infrastruktur I første omgang vil Kulturrådet fortsette å følge opp de systemene vi har bidratt til å utvikle og som museene stort sett bruker, blant annet for å tilpasse dem en åpen infrastruktur og fritt tilgjengelig innhold Kulturrådets rolle bør i mindre grad handle om programvareutvikling og mer om videreutvikling av selve fundamentet; kunnskapen og informasjonen som finnes i og rundt museenes samlinger og virksomhet Forholdet mellom innhold, sektorens/publikums behov og systemer bør belyses bedre; systemuavhengighet  ett felles system Viktig at norske museumsfolk aktivt holder seg oppdatert om digitale verktøy og trender, slik at de blir bedre bestillere og brukere av digitale løsninger. Dagens konferanse er i viktig i så måte! Prosjekt logistikk og samlingsforvaltning – positivt initiativ fra Nasjonalmuseet og Vestfoldmuseene

10


Laste ned ppt "Konferanse om systemer for samlingsforvaltning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google