Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Noen tanker om samhandling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Noen tanker om samhandling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Noen tanker om samhandling
Anders Svensson Kommuneoverlege Bø i Vesterålen

2 Bø ligger i sentrum….. av min verden…….

3 Helsevesenet En levende, alltid bevegelig organisme bestående av mennesker Kvaliteten avgjøres i møte mellom enkeltmennesker

4 Slik ser helsevesenet ut

5 Eller slik, fra et annet perspektiv…..
Dersom man ser på disse staplene så ser man at kommunenes pleie og omsorgstjenesten yter mesteparten av helsetjenester. Vi er alle navlebeskuende og mener at vi selve er sentrum i verden, men når det gjelder helsetjenester er i hvert fall ikke HF sentrum av verden. Man kunne satt opp søyler som beskriver resursbruk og oppmerksomhet i media, og da hadde søylene vært fordelt annerledes.

6 Primærhelsetjenesten
Grunnmuren i norsk helsevesen Det er kommunehelsetjenesten som gir syke mennesker bedre livskvalitet ”Pasienten er utskrevet til spesialisthelsetjenesten” Det er i kommunehelsetjenesten og lokalsykehuset de viktigste prioriteringen skjer

7 Men så ser det slik ut…

8 Samhandling

9 Hvorfor samhandling Pasienten/brukeren/klienten/kunden har ulike behov som er i kontinuerlig endring Ulike oppgaver krever: Forskjellig kompetanse Ulik kapasitet Ulik organisering Ingen enkeltaktør kan utføre alle tjenester Samhandling er nødvendig

10 Fra stykkevis og delt til helt
En sømløs helsetjeneste er en utopi Det er i grensesoner risiko oppkommer Når ting går bra er det alltid noen som er ansvarlig for det……… Fremgang føder fremgang…..

11 Samhandling skjer mellom enkeltmennesker

12 Forutsettinger for god samhandling
Det er alltid personer som samhandler Kunnskap om hverandre Respekt for hverandre Gjensidig tillitt……….. Begge parter må ha en gevinst – på en eller annen måte Fremgang føder fremgang Beslutsmyndighet/dyktighet Økonomi Gode systemer som gir mulighet for ovenstående

13 Samhandling Om enkeltpasienter Om kompetanse Om systemer

14 Krav til systemer Enkle Forståelige
Faglig motiverte = pasientsentrerte Robuste Fleksible Ikke personavhengige men personlige Bokser er ikke systemer!

15 KISS

16 Bø er gode på samhandling
Helsetjenesten er samlet i et bygg (inkl NAV) Fastlegeordningen i Bø gjør samhandling lettere Oversiktlig organisasjon – små forhold – korte besluttsveier Legemøte Psykiatriteam Fastlege – hsp Ansvarsgrupper Ledermøter NAV –møter VOP BUP osv osv osv

17 Vesterålen er gode på samhandling
Kommuneoverlegeforum Fagnettverk Samhandlingsmøter psykiatri Samhandlingsgruppe Vesterålen Kompetanse/kurs/RKK Psykiatri – VOP/BUP osv osv

18 Noen samhandlingseksempler
Kommuneoverlegeforum Fungerer for at det oppleves nyttig Psykiatritjenesten i Vesterålen Fungerer for at noen har ønsket det NAV-Bø Fungerer for at vi bor i lag, for at vi liker hverandre og for at vi er små

19 Samhandlingsreformen
Helsevesenet har utviklets kontinuerlig siden 1600 tallet Helsetjenesten i Bø har endrets radikalt siden 1995 Samhandlingsreformen er utviklingsarbeid Noen nye oppgaver (men ikke alle) kommer å kreve interkommunalt samarbeid

20 Interkommunalt samarbeid i Vesterålen
Kultur Vesterålen legevakt Kompetanse Hva skal til?

21 Forutsettinger for god samhandling
Det er alltid personer som samhandler Kunnskap om hverandre Respekt for hverandre Gjensidig tillitt……….. Begge parter må ha en gevinst – på en eller annen måte Avklarte ansvarsforhold Besluttsmyndighet Økonomisk insentiver (ingen skal tape på samhandling) Systemer som ikke motvirker samarbeid

22 Ingen er uenig samhandlingsreformen -men
Reformtretthet Spesialisering = kvalitet Prioriteringer fra Oslo – til hvilken nytte Det er mye lenger fra Sortland til Bø enn fra Bø til Sortland Hvem sitter igjen med svarteper?

23 Samhandlingsutfordringer i Vesterålen
6 små svært forskjellige kommuner med dårlig økonomi Et kjempestort helseforetak med samhandlingsenhet i Bodø Ledelse av Nordlandssykehuset Vesterålen Fastlegeordningen Økonomi – hvem sitter igjen med svarteper

24 Samhandling er utviklingsarbeid og må styres av pasientens behov
Fagfolk må ha en hånd eller helst begge på ratten Små enheter samhandler bedre Kommuneoverlegeforum ønsker å bidra til utviklingen av helsetjenster i Vesterålen

25 Vår viktigste oppdragsgiver er pasienten
I vanskelige tider må vi verne om de svake

26 Noen sluttord Vi er gode, men må bli bedre
Samhandling kan ikke motiveres i økonomi men være faglig begrunnet Små enheter samhandler bedre! Vikarierende motiver er destruktive og ødelegger utvikling Samhandling må skape gjensidig gevinst

27 Riding - samhandling mellom hest og rytter


Laste ned ppt "Noen tanker om samhandling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google