Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Prekonferanse Kirkenes Litt om tanker rundt praksiskonsulentordningen og vårt prosjekt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Prekonferanse Kirkenes Litt om tanker rundt praksiskonsulentordningen og vårt prosjekt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Prekonferanse Kirkenes Litt om tanker rundt praksiskonsulentordningen og vårt prosjekt

2 Bakgrunn •Praksiskonsulentordningen i Norge •Opptrappingsplan for psykisk helse 10 år •Helsedirektoratet og Dnlf: 12 mill for å styrke fastlegenes arbeid med psykisk helse •Om prosjektet:”Allmennlegetjenesten og psykisk helse: praksiskonsulentordningen” : 5 mill •Litt om prosjektets betydning for PKO s fremtid •Viktigheten av tydelig rapportering

3 Hvorfor en prekonferanse? •Nettverksbygging for praksiskonsulenter og mulighet for å dra nytte av hverandre •Ideer til og støtte i arbeidet. Sikre starthjelp •Finne egne suksesshistorier og gjøre mer av dette. •Som ledd i evalueringen: følgeevaluering med mulighet for påvirkning mhp måloppnåelse •Hjelp fra AFI til å spisse arbeidet for å styrke muligheten for måloppnåelse

4 Litt om å være praksiskonsulent i psykisk helsetjeneste •Bruk dine egne erfaringer og engasjement ! •Uforme din egen rolle etter dette •Ikke lås arbeidet i for mange komiteer •Finn samarbeidspartnere som brenner for samhandling og endringsarbeid. •Husk at endringer tar tid!! Vær tolmodig •Psykiatrien som tradisjonsbundet og taushetsplikten som ”vane- hinder”

5 Hvilke mål har vi? •Samhandling skal være til beste for pasientens helse, behandling og total situasjon Dette må sikres med god kommunikasjon og felles målsetning rundt pasienten •Samhandling skal være til nytte i og lette egen arbeidshverdag •Samhandling skal være til nytte BÅDE for fastlegene og DPS/BUP sine ansatte (og andre i behandlingsnettverket) •Samhandling skal styrke kompetanse

6 Engasjement er en viktig suksessfaktor!! •Litt om min grunn til å bli praksiskonsulent •Hva er din grunn? •Husk gjensidig respekt og ydmykhet •Vær ærlig og tydelig i forhold til hvordan ting er !


Laste ned ppt "Velkommen til Prekonferanse Kirkenes Litt om tanker rundt praksiskonsulentordningen og vårt prosjekt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google