Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandling - sett med sykehusets øyne

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandling - sett med sykehusets øyne"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandling - sett med sykehusets øyne
Anne Sissel Faugstad, viseadministrerende direktør Helse Bergen

2 Omgivelser og drivkrefter som former og vil forme helseforetaket
Demografi Sykdomsbilde Sosiale forhold Framtidens tjenestetilbud Kvalitet i helsetjenesten Økonomi, incentiver og styring Prioriteringer Servicefunksjoner Teknologi Medisinsk metode og teknologi Politikk og lovgivning Økonomi

3 Uavklart ansvar?

4 Prioriteringsgapet Relativ økning BNP 1 Tid Forventninger
Medisinske muligheter Relativ økning Penger til sykehus BNP 1 Tid

5 Aktiviteter i samhandlingen med kommunene
Pas blir syk Mottak Diagnose Behandling Utskriving Pas utskrevet Avtaleverk Overordnet Samarbeidsavtale mellom kommuner og Helse Bergen Underordnet Innleggelse pasienter Avtale om følge Utskrivingsklare pasienter Samkom avtale i psykiatri IP Samarbeidsavtale m Bergen kommune om IP Drift Bergen Legevakt Legevakten OBS-senger Halvannenlinje Storetveit Sykehjem PKO-ordning Fem praksiskonsulenter Transport Drosje, helsebuss, amb. Drosje, helsebuss, amb. Driftsmøtet Driftsmøtet Kompetanse Utdanningsinstitusjoner Undervisningssykehjem Akutt syke sykehjemspasienter Kompetanseutveksling Hospitering Hospitering fra kommune til sykehus Hospitering fra sykehus til kommune Nettverk Lindrende behandling Rehabilitering LMS LMS sammen med kommuner OK ikke optimalt ikke i gang

6 Samhandling 1 - det konkrete og formelle
Lover og forskrifter Forpliktelser Avklaring/funksjonsfordeling gjensidig

7 Samhandling 2 – Det ”uavklarte” og tolkningsbare
Hvordan ser Verdensbildet ut? Nasjonal helseplan Forventningene

8 Rydde i egen hage! Klargjøring av spesialisthelsetjenestens oppgaver
Spesialisttjenestens eget innhold – diagnostikk (avklaring raskt) og behandling (forbedre det naturlige forløp av sykdom eller tilstand) grense mot andre aktører (kommuner, barnevern etc.)

9 Aktuelle utfordringer.
Faglighet som grunnlag for aktivitetsstyring Medisinsk prioritering som virkemiddel Optimalisere differensieringen av omsorgsnivåene Bedre pasientforløpene Økonomiske insentiver for samhandling

10 Konkrete problemstillinger
Prehospitale tjenester - (ny forskrift) gråsoneområde Akuttmedisinske kjeden – hvor langt inn i KH skal vi gå? Når er pasienten utskrivningsklar fra spesialisthelsetjenesten?


Laste ned ppt "Samhandling - sett med sykehusets øyne"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google