Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er kultur? Kultur er de ideer, verdier, regler, normer, koder og symboler som et menneske overtar fra den forrige generasjon, og som man forsøker å.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er kultur? Kultur er de ideer, verdier, regler, normer, koder og symboler som et menneske overtar fra den forrige generasjon, og som man forsøker å."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er kultur? Kultur er de ideer, verdier, regler, normer, koder og symboler som et menneske overtar fra den forrige generasjon, og som man forsøker å bringe videre – oftest noe forandret – til neste generasjon. Arne Martin Klausen professor i sosialantropologi

2 Grunnleggende elementer i kulturer språk kunnskap, tro og verdier normer og sanksjoner

3 Om kultur som identitet og fenomen Våre verdier, vaner og kunnskaper som vi vokser opp med, sitter svært dypt i oss Til sammen gir dette oss en kulturell identitet Kulturelle fenomener som er knyttet til grunnleggende ideer, verdier, regler og normer, endrer seg sakte, mens mer overflatiske fenomener som moter og skikker forandrer seg raskere.

4 Finnes en norsk kultur? Vi finner en del fellestrekk i nordmenns verdier, vaner og kunnskaper Men vi finner også forskjeller som kan ha ulike årsaker, som geografi, alder og økonomiske og sosiale forhold Blant ungdom finnes for eksempel svært ulike kulturer Økonomiske bakgrunn gir store forskjeller - den sosiale statusen folk har, preger ofte deres verdier, vaner og kunnskaper

5 Hva er ”typisk” norsk? Mange mener at det typisk norsk å  vektlegge likhetstanken og at ingen skal stikke seg fram  være sterkt opptatt av rettferdighet  være saklig og ikke personlig – og ikke vise følelser  mene at den uberørte naturen er spesielt viktig i et menneskes liv

6 Hovedkultur, delkultur og subkultur Hovedkulturen er den dominerende kulturen i et samfunn Varige og tydelige variasjoner innenfor hovedkulturen kaller vi en delkultur En subkultur har et kulturuttrykk som bryter med et dominerende kulturelt mønster.

7 Den moderne kulturens grunnbegreper Det frie individet – som betyr tro på individets muligheter med rettigheter, men også ansvar for egen skjebne Fornuft – som er en motsetning til en tro på noe mytisk og religiøst representert ved moderne naturvitenskap Framskritt – troen på og håpet om framskritt for menneskeheten, knyttet til menneskets kontroll over naturen og teknologisk utvikling


Laste ned ppt "Hva er kultur? Kultur er de ideer, verdier, regler, normer, koder og symboler som et menneske overtar fra den forrige generasjon, og som man forsøker å."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google