Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Effekivisering Kubr. Kap 5. Rådgivning og kultur •Kultur er den kollektive programmering av den menneskelige bevissthet som skiller en menneskegruppe.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Effekivisering Kubr. Kap 5. Rådgivning og kultur •Kultur er den kollektive programmering av den menneskelige bevissthet som skiller en menneskegruppe."— Utskrift av presentasjonen:

1 Effekivisering Kubr. Kap 5

2 Rådgivning og kultur •Kultur er den kollektive programmering av den menneskelige bevissthet som skiller en menneskegruppe fra de som tilhører andre grupper

3 Kultur må forståes og respekteres •Utfordringen er at kulturen er tilstede hele tiden, men likevel på en slik måte at vi ikke registrerer den. Den er vanskelig å måle. •Tabuer •Verdier som sjelden omtales men som likevel er retningsgivende •Kultur er ikke innlært som selvstendig subjekt - derfor er vi oss ikke bevisst hva den betyr for oss.

4 Elementer som inngår i kulturbegrepet •Symboler •Helter og modeller •Ritualer •Verdier

5 Rådgiveren og kultur •Han må være bevisst. Genuin interesse for begrepet og innholdet gir god bakgrunn for forståelse. Holdninger preget av empati gir det samme. •Vi bruker egen kultur som verdimål - det betyr at vi kan bli intolerante. Rådgviere som arbeider i andre kulturelle omgivelser enn sine egne må være oppmerksomme på dette og tilstrekkelig tolerante.

6 Ulike kulturelle nivåer •Nasjonal kultur •Subkulturer •Profesjonell kultur •Organisasjonskultur •Rådgiverkultur

7 Kulturelle verdier og normer i organisasjoner 1 •Forretningside og profil •Ansiennitet og autoritet •Relativ viktighet av ulike lederposisjoner •Hvordan skal mennesker behandles •Kvinners rolle •Lederutvelgelse •Arbeidsdisplin •Lederstil

8 Kulturelle verdier og normer i organisasjoner 2 •Beslutningsprosesser •Informasjonsdeling •Kommunikasjonsmønster •Sosialiseringsmønster •Konflikthåndtering •Evaluering av innsats •Identifikasjon med egen organisasjon

9 Rådgiverens og klientens kultur •Regler for personlig atferd regulerer: –kleskoder, punklighet, når kan et tema behandles, når skal kommunikasjonen være skriftlig, når skal den være muntlig, formell/uformell atferd, bruk av mellommenn, vise følelser, hvilket språk skal brukes, hvilke tabuer skal unngås •I hvilken grad skal rådgiveren identifisere seg med klientens kultur? •Avdekke kulturelle særtrekk er vel så viktig som å avdekke problemer som skal løses. •Tillit og kulturelle forskjeller –høykontekst og lavkontekst kulturer –kost/nytte –økonomisk rasjonalitet kontra personlige, sosiale eller politiske preferanser

10 Kultur og endring •Det er ikke alle former for metodikk og verktøy som kan overføres fritt mellom kulturer •Holdningen til endring i seg selv kan være kulturelt betinget –Hvilken type endringer er akseptable –Endringstempo –Vil endringen i seg selv bety en helt ny kultur


Laste ned ppt "Effekivisering Kubr. Kap 5. Rådgivning og kultur •Kultur er den kollektive programmering av den menneskelige bevissthet som skiller en menneskegruppe."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google