Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Religioner og livssyn i dag

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Religioner og livssyn i dag"— Utskrift av presentasjonen:

1 Religioner og livssyn i dag

2 I dette kapittelet skal vi jobb med……..
Mangfoldet av religioner og livssyn i Norge i dag Hva religioner er, og hvordan du kan møte religioner i dagliglivet Hva et livssyn er Religiøst liv – mennesket og det hellige Å vise respekt for andre menneskers tro og livssyn

3 Mangfoldet av religioner og livssyn i Norge i dag

4 Endringer i det religiøse mangfoldet i Norge siden 1970
Norge er blitt flerkulturelt Religioner er blitt mer synlige i samfunnet Vi ser lettere likheter og forskjeller mellom religionene Hvorfor denne endringen? Innvandring fra andre land De fleste religioner er blitt etablert i Norge Fleste tilhører islam, hinduismen, buddhismen eller kristendommen Kan variere fra sted til sted – i de store byene finner vi religioner fra hele verden Nordmenn reiser mer Folk fra andre kulturer reiser mer til Norge Bruk av medier, spesielt internett gir nordmenn mer kunnskap

5 Hva er religion? Handler om de eksistensielle spørsmålene og gir svar på disse spørsmålene Ofte tro på en gud eller høyere makt Troen på en virkelighet som vi i dagliglivet ikke kan se, høre eller bevege oss i

6 Tanker i de fleste religioner
Virkeligheten er mer enn det vi kan se og høre Det finnes en – eller flere guder En gud som kan gripe inn i livet En gud som er årsak til godhet og kjærlighet

7 Mennesket skal leve i kontakt med det guddommelige
Hellige skrifter Følge regler og gjennomføre handlinger (bønn, faste, gudstjenester….) Døden er overgang til en ny tilstand Finnes et himmelrike eller paradis Født på ny i ny sjel

8 Religioner viser seg på ulike måter
Fellesskap Handlinger Tro Følelser Bygninger og kunst

9 Hva er et livssyn? Tanker om: Hva mennesket er
Hva som er meningen med livet Hvordan det er riktig å leve Hvordan mennesker bør oppføre seg mor hverandre Altså: de eksistensielle spørsmålene

10 Et ikke-religiøst livssyn……
Inneholder ikke tanker om en usynlig virkelighet (gud, liv etter døden eller sjelevandring) Har ikke tankene nedskrevet i en hellig skrift…. men bygger livssynet på bl.a. FNs menneskerettigheter Legger stor vekt på naturvitenskapen

11 Ikke – religiøses syn på gud:
Ateister: det finnes ingen gud Agnostikere: vi kan ikke vite

12 Livsynshumanisme eller humanetikk
Humanus = menneskelig Human-Etisk Forbund stiftet 1956 Navnefest, konfirmasjon, vigsel og gravferd

13 Ikke-religiøst livssyn
Religion Ikke-religiøst livssyn Tro på gud (eller guder) Dåp Livssynshumanisme Navnefest Ritualer Ateister Bønn Hvordan er det riktig å leve Menneskelig tenking/filosofi Hellig Human-etisk forbund Den norske kirke Mennesket i sentrum Agnostikere Liv etter døden Vekt på naturvitenskap En åndelig verden Hellige skrifter

14 2) Begynn på framføringsoppgaven - eller gjøre elevarkene 2.4 og 2.5
1) Skriv litt om hver av disse tingene. Side Hva er det hellige? Hvordan bør vi møte det hellige (respekt) Hellige steder Religiøse ledere Bønn Offer og andre handlinger 2) Begynn på framføringsoppgaven - eller gjøre elevarkene 2.4 og 2.5 PÅ ONSDAG 31. OKTOBER ER DET INTERNASJONAL KAFE


Laste ned ppt "Religioner og livssyn i dag"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google