Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den gode religions- og livssynslæreren

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den gode religions- og livssynslæreren"— Utskrift av presentasjonen:

1 Den gode religions- og livssynslæreren
Av Alf Rolin

2 Profesjonalitet Ytre profesjonalitet
Tilegnelse av kunnskaper og ferdigheter av mer ”teknisk” art Indre profesjonalitet Arbeide med holdninger til yrkes- utøvelsen. Omfatter hele personligheten

3 Saklig undervisning Gi troverdig og sannferdig bilde av trostradisjonene Ikke krenke elevenes trosfrihet

4 Kultuformidling Innholdsbestemt kulturdefinisjon :
Ideer, verdier, regler og normer et menneske overtar fra forrige generasjon og forsøker å bringe videre, oftest noe forandret til neste generasjon Formal kulturdefinisjon: Mønster av mening

5 Inndelinger av kulturen
Har-kultur dokumentert kultur, det vi har i forskjellig mengde Er-kultur helheten i vårt liv, livsverdenen, det vi bærer i oss og som er rundt oss

6 Fagperson med to oppgaver
To oppgaver gjør en religionslærer til fagperson i dobbelt forstand. Hun skal: utføre sin lærergjerning på en pedagogisk profesjonell måte bidra til at elevene tilegner seg religions- og livssynsfaglig stoff

7 Lærer og forbilde? Må en lærer være forbilde for elevene?
Ja, en lærer er forbilde i alt han gjør

8 Livstolkning og perspektiver
Både lærere og elever har livstolkninger Elevene skal få bevissthet om sine egne livstolkninger og utfordring til å utvikle dem Hvordan kan en lærer bruke innenfra-perspektivet og utenfra-perspektivet for å stimulere elevene til livstolkning? Ved å bruke dem med balanse, dvs. slik at ikke det ene får dominere

9 Mandat til å bestemme Hvem bestemmer RLE-undervisningen?
Hvem har fortrinnsrett? Foreldrene har fortrinnsrett til å bestemme hva slags undervisning barna skal få ifølge FNs menneskerettighetserklæring art. 26. pkt. 3 (1948)

10 Elevenes selvbestemmelse
Den religiøse myndighetsalderen er i Norge 15 år.


Laste ned ppt "Den gode religions- og livssynslæreren"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google