Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UTVIKLING I OMF-MARKEDET OG VEIEN VIDERE Adm. dir. Idar Kreutzer, Finans Norge Medlemsmøte OMF-forum, 20. januar 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UTVIKLING I OMF-MARKEDET OG VEIEN VIDERE Adm. dir. Idar Kreutzer, Finans Norge Medlemsmøte OMF-forum, 20. januar 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 UTVIKLING I OMF-MARKEDET OG VEIEN VIDERE Adm. dir. Idar Kreutzer, Finans Norge Medlemsmøte OMF-forum, 20. januar 2015

2 2 Europeiske markeder Kilder: ECBC, Marcrobond, Finans Norge *Norge pr. 3.kv 2014

3 3 Markedsstruktur Kilde: Finans Norge

4 4 Stabilisering i utstedt volum Kilde: SSB, ECBC, Finans Norge Volumet har stabilisert seg på i underkant av 900 mrd kroner Totalvolumet nesten 3x det norske statsobligasjonsmarkedet

5 OMF utgjør 34 % av obligasjonsvolumet på Oslo Børs 5 Største private utstedersektor Kilde: Oslo Børs

6 Tiltak for å øke transparens og likviditet i markedet 6 God og økende likviditet Kilde: Oslo Børs

7 Kun mindre endringer i forslaget til ny Finansforetakslov Norsk regulering gis toppscore i en vurdering gjennomført av Moody’s i desember 2014: ”Our scoring of eligibility criteria for cover pool assets shows that Norway has the edge over the other countries analysed when both the covered bond law and market practice are taken into account.” 7 Regelverket har fungert godt

8 OMF-markedet bidrar til å skape et nødvendig tilbud av sikre og likvide papirer i norske kroner i det norske kapitalmarkedet OMF bedrer bankenes mulighet til å øke løpetiden på sin finansiering OMF gir bankene nødvendig tilgang til internasjonale kapitalmarkeder Bankene oppnår en mer stabil tilgang til finansiering gjennom økt diversifisering av fundingkilder: –Flere fundinginstrumenter –Tilgang til flere markeder –Mer forutsigbar tilgang til markedene i stressperioder 8 Viktig for finansiell stabilitet Kilde: Sparebank 1 Markets

9 Statens eierandel redusert med utfasing av bytteordningen Banker og kredittforetak tilpasser seg nye og strengere likviditetskrav Begrenset interesse fra utlandet 9 Eierstruktur Kilde: SSB (obligasjoner registrert i VPS)

10 10 Utfordringer Kilde: ECBC, Finans Norge Andelen NOK-OMF har falt Begrenset investorbase i Norge

11 11 Viktige avklaringer i 2014 OMF som Level 1 i LCR EMIR – unntak for clearingplikt Eksponeringsbegrensning i CRR Emisjonsforskriften opphevet Sparebankloven §23

12 I Norge Innføring av kvantitativt likviditetskrav i Norge Ny finansforetakslov –Krav til overpantsettelse Tilrettelegging av et repomarked med OMF I Europa Langsiktig finansiering i fokus Ytterligere harmonisering av covered bonds- reguleringen? 12 Hva skjer fremover?

13 Eventuelle endringer i reguleringen må sikre et fortsatt velfungerende norsk regelverk for OMF Tilgjengeligheten av verdipapirer i norske kroner må vektlegges når LCR innføres i norsk regelverk Vurdere muligheter for å øke investorbasen for obligasjoner denominert i norske kroner. 13 Oppsummering

14 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "UTVIKLING I OMF-MARKEDET OG VEIEN VIDERE Adm. dir. Idar Kreutzer, Finans Norge Medlemsmøte OMF-forum, 20. januar 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google