Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OMF-FORUM Medlemsmøte 16.01.2013 Velkommen – introduksjon av dagens tema Jan Digranes 16.01.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OMF-FORUM Medlemsmøte 16.01.2013 Velkommen – introduksjon av dagens tema Jan Digranes 16.01.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 OMF-FORUM Medlemsmøte Velkommen – introduksjon av dagens tema Jan Digranes

2 Det norske OMF-marked – er suksessen blitt for stor? Jan Digranes, direktør, Finans Norge: Velkommen og introduksjon av dagens tema Morten Baltzersen, Finanstilsynsdirektør: Det norske obligasjonsmarkedets betydning for den finansielle stabilitet Pause Idar Kreutzer, adm. direktør, Finans Norge: Videre utvikling av det norske OMF-markedet – hva mangler fortsatt? Jan-Henrik Sandvik, Managing Director, Kristian Svendsen, Director, Landesbank Baden-Württemberg: Obligasjoner med fortrinnsrett med norsk utsteder – hvor attraktive er de for utenlandske investorer når de er denominert i NOK? Når de er denominert i annen valuta?

3 OMF-foretakene står på

4 En (liten) fjær i hatten  NRS har gjort en fornyet vurdering av markedet for foretaksobligasjoner som følge av innspill fra markedsaktører med hensyn til fremveksten av markedet for obligasjoner med fortrinnsrett (OMF)  NRS kan etter dette ikke avvise at markedsrenten på OMF kan anvendes ved beregning av diskonteringsrenten

5 Motstrid eller samsvar?

6 Hva betyr dette?  Flere typer verdipapirer er faktisk likvide også i urosituasjoner  Likviditetsstrømmene ut av bankene i slike situasjoner må kunne forventes å bli mindre enn det komiteen tidligere har lagt til grunn  Endringene gjør derfor kravet bedre utformet, og reduserer samfunnskostnadene ved å innføre LCR  Endringene er viktige, men kan ikke betraktes som de mest vesentlige for norske banker  ikke lempet på kravet om at 60 prosent av likviditeten skal bestå av fordringer på stat eller sentralbank  EU følger vel Basel og Norge følger vel EU?

7 Finans Norge har vært aktiv

8 Flere saker har vært på høring

9 Noen beslutninger er fattet …

10 … men alt er ikke like bra!

11 Det norske OMF-marked – er suksessen blitt for stor? Jan Digranes, direktør, Finans Norge: Velkommen og introduksjon av dagens tema Morten Baltzersen, Finanstilsynsdirektør: Det norske obligasjonsmarkedets betydning for den finansielle stabilitet Pause Idar Kreutzer, adm. direktør, Finans Norge: Videre utvikling av det norske OMF-markedet – hva mangler fortsatt? Jan-Henrik Sandvik, Managing Director, Kristian Svendsen, Director, Landesbank Baden-Württemberg: Obligasjoner med fortrinnsrett med norsk utsteder – hvor attraktive er de for utenlandske investorer når de er denominert i NOK? Når de er denominert i annen valuta?

12 Da går vi i gang! /


Laste ned ppt "OMF-FORUM Medlemsmøte 16.01.2013 Velkommen – introduksjon av dagens tema Jan Digranes 16.01.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google