Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OMF-FORUM Medlemsmøte 16.01.2013 Velkommen – introduksjon av dagens tema Jan Digranes 16.01.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OMF-FORUM Medlemsmøte 16.01.2013 Velkommen – introduksjon av dagens tema Jan Digranes 16.01.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 OMF-FORUM Medlemsmøte 16.01.2013 Velkommen – introduksjon av dagens tema Jan Digranes 16.01.2013

2 Det norske OMF-marked – er suksessen blitt for stor? 12.00-12.30 Jan Digranes, direktør, Finans Norge: Velkommen og introduksjon av dagens tema 12.30-13.15 Morten Baltzersen, Finanstilsynsdirektør: Det norske obligasjonsmarkedets betydning for den finansielle stabilitet 13.15-13.30 Pause 13.30-14.00 Idar Kreutzer, adm. direktør, Finans Norge: Videre utvikling av det norske OMF-markedet – hva mangler fortsatt? 14.00-14.45 Jan-Henrik Sandvik, Managing Director, Kristian Svendsen, Director, Landesbank Baden-Württemberg: Obligasjoner med fortrinnsrett med norsk utsteder – hvor attraktive er de for utenlandske investorer når de er denominert i NOK? Når de er denominert i annen valuta? 16.01.20132

3 OMF-foretakene står på 16.01.20133

4 En (liten) fjær i hatten  NRS har gjort en fornyet vurdering av markedet for foretaksobligasjoner som følge av innspill fra markedsaktører med hensyn til fremveksten av markedet for obligasjoner med fortrinnsrett (OMF)  NRS kan etter dette ikke avvise at markedsrenten på OMF kan anvendes ved beregning av diskonteringsrenten 16.01.20134

5 Motstrid eller samsvar? 16.01.20135

6 Hva betyr dette?  Flere typer verdipapirer er faktisk likvide også i urosituasjoner  Likviditetsstrømmene ut av bankene i slike situasjoner må kunne forventes å bli mindre enn det komiteen tidligere har lagt til grunn  Endringene gjør derfor kravet bedre utformet, og reduserer samfunnskostnadene ved å innføre LCR  Endringene er viktige, men kan ikke betraktes som de mest vesentlige for norske banker  ikke lempet på kravet om at 60 prosent av likviditeten skal bestå av fordringer på stat eller sentralbank  EU følger vel Basel og Norge følger vel EU? 16.01.20136

7 Finans Norge har vært aktiv 16.01.20137

8 Flere saker har vært på høring 16.01.20138

9 Noen beslutninger er fattet … 16.01.20139

10 … men alt er ikke like bra! 16.01.201310

11 Det norske OMF-marked – er suksessen blitt for stor? 12.00-12.30 Jan Digranes, direktør, Finans Norge: Velkommen og introduksjon av dagens tema 12.30-13.15 Morten Baltzersen, Finanstilsynsdirektør: Det norske obligasjonsmarkedets betydning for den finansielle stabilitet 13.15-13.30 Pause 13.30-14.00 Idar Kreutzer, adm. direktør, Finans Norge: Videre utvikling av det norske OMF-markedet – hva mangler fortsatt? 14.00-14.45 Jan-Henrik Sandvik, Managing Director, Kristian Svendsen, Director, Landesbank Baden-Württemberg: Obligasjoner med fortrinnsrett med norsk utsteder – hvor attraktive er de for utenlandske investorer når de er denominert i NOK? Når de er denominert i annen valuta? 16.01.201311

12 Da går vi i gang! jan.digranes@fno.no +47 23284330/ +47 90967654 16.01.2013 12


Laste ned ppt "OMF-FORUM Medlemsmøte 16.01.2013 Velkommen – introduksjon av dagens tema Jan Digranes 16.01.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google