Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges Bank Endringer i konjunkturbildet. Står vi foran økt risiko i banknæringen? Bransjeseminar om grunnfondsbevis 17. september 2008 Birger Vikøren.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges Bank Endringer i konjunkturbildet. Står vi foran økt risiko i banknæringen? Bransjeseminar om grunnfondsbevis 17. september 2008 Birger Vikøren."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges Bank Endringer i konjunkturbildet. Står vi foran økt risiko i banknæringen? Bransjeseminar om grunnfondsbevis 17. september 2008 Birger Vikøren Norges Bank

2 BNP-vekst Fastlands-Norge Langsiktige renter Arbeidsledighet (AKU) Boligpris. 1000 kr/kvm Kilder: Statistisk sentralbyrå, Bloomberg, Reuters EcoWin, Norges Eiendomsmeglerforbund, FINN.no, ECON Pöyry, Eiendomsmeglerforetakenes forening og Norges Bank

3 Norges Bank Misligholdte lån og bokførte utlånstap i bankene Prosent av brutto utlån til publikum Annualiserte utlånstap Misligholdte lån Kilde: Norges Bank

4 Norges Bank Risikobildet fra Finansiell stabilitet 1/08 (juni) •Vedvarende uro i penge- og kredittmarkedene •Fare for konjunkturtilbakeslag internasjonalt •Sårbarheter i husholdningenes finansielle tilpasning •Høye priser på næringseiendom

5 Norges Bank Pengemarked Aksjemarked Kilder: Norges, Bank, Bloomberg og Reuters EcoWin Kredittmarked Kredittderivatmarked Europeisk finans (Itraxx-indeks) Merrill Lynch JP Morgan Chase Citigroup UBS USAEuroområdet Storbritannia

6 Norges Bank Bankenes eiendeler og finansiering. Prosent. 31. mars 2008 Aktiva utsatt for markedsrisiko Egenkapital Verdipapir- gjeld Lån til norske foretak Annen gjeld Lån til norske husholdninger Innskudd fra kunder Lån fra finansielle foretak Andre aktiva Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Hvordan finanskrisen påvirker norske banker Smittekanaler: Likviditetsrisiko: • Vanskeligere tilgang på finansiering Markedsrisiko: • Tap på verdipapirporteføljer Kredittrisiko: • Svakere økonomisk vekst

7 Norges Bank Bankenes finansieringsstruktur NOK Valuta

8 Norges Bank Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventet styringsrente i Norge, prosentenheter, 5-dagers glidende gjennomsnitt Kilder: Bloomberg, Thomson Reuters og Norges Bank 12-måneders rente 3-måneders rente Dyrere kortsiktig finansiering

9 Norges Bank Kilde: DnB NOR Markets Indikative kredittpåslag for norske obligasjoner 5 års løpetid. Differanse mot swaprenter. Prosentenheter. Dyrere langsiktig finansiering

10 Norges Bank Nå er kostnadene høye for langsiktige innlån Kilde: DnB NOR Markets og Norges Bank

11 Norges Bank Faktisk og beregnet utlånsmargin på boliglån Prosentenheter. Pr 2. kvartal 2008 og pr 4. september 2008 Kilde: Statistisk sentralbyrå, DnB NOR Markets og Norges Bank 1) Banker som benytter interne målemetoder Faktisk utlånsmargin Penge- markedet OMF, 5 år Bankobligasjon, 5 år Anslag utlånsmargin 1)

12 Norges Bank Boligpriser i USA og Europa Firekvartalersvekst. Prosent Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank Avtagende boligprisvekst i mange land

13 Norges Bank Kilder: Thomson Reuters / OECD USA, indeks, 1985=50 venstre akse Eurområdet, høyre akse Konsumentenes tillit svekkes USA, indeks, 1985=50. Euroområdet og Japan diffusjonsindekser Japan, høyre akse

14 Norges Bank Tap og innhentet kapital for internasjonale banker Milliarder USD. 1. jan. 2007–15. sep. 2008 Kilde: Bloomberg

15 Norges Bank Bankene strammer inn kredittpraksis Kilde: Federal Reserve og Den Europeiske sentralbanken Boliglån til husholdninger Store og mellomstore bedrifter Næringseiendom USA. Netto andel banker som har strammet til kredittpraksis. Prosent Euroområdet. Netto andel banker som har strammet til kredittpraksis. Prosent Boliglån til husholdninger Bedrifter

16 Norges Bank Kilde: Consensus Forecast Storbritannia USA Sverige Euroområdet Anslag for 2008 Anslag for 2009 Anslag for 2008 Analytikernes anslag for BNP-vekst Fra CF jan.07 til CF sep.08.

17 Norges Bank Husholdningenes finansielle tilpasning

18 Norges Bank Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Husholdningenes gjeld har økt mye Nominell gjeld Gjeld deflatert med KPI Husholdningenes gjeld. Milliarder kroner

19 Norges Bank Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Inntekt og gjeld i husholdninger med gjeld i 2006. 1000 kroner Lommer av sårbarhet i husholdningssektoren

20 Norges Bank Boligprisene i et langsiktig perspektiv Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Reelle boligpriser, 1819=100, logaritmisk skala

21 Norges Bank Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Antall fullførte boliger og vekst i antall husholdninger Fullførte boliger Husholdninger Befolkningsvekst gir boligbehov

22 Norges Bank 12% 20-års avdrag 6 % 20-års avdrag 6 % avdragsfritt Gjeldsopptak under ulike lånebetingelser. 1000 kr Kilde: Statistisk sentralbyrå, SIFO og Norges Bank

23 Norges Bank Faktisk og beregnet boligpris. 1000 kr/kvm. 1. kv. 2003 – 2. kv. 2008 Kilder: Norges Eiendomsmeglerforbund, FINN.no, ECON Pöyry, Eiendomsmeglerforetakenes forening og Norges Bank Beregnet boligpris Faktisk boligpris Konjunkturelle drivkrefter

24 Norges Bank Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Realavkastning på bolig og volatilitet i reelle boligpriser. Norge. Prosent Avkastning og risiko i boligmarkedet

25 Norges Bank Deflatert med husleie Kilder: Norges Eiendomsmeglerforbund, ECON Pöyry,Finn.no, Eiendomsmeglerforetakenes forening, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Reelle boligpriser. Indeks. 1985 = 100 En verdsettingsmodell for boligmarkedet Anslag 3. kv. 2008

26 Norges Bank Fastrenteavtaler og avdragsfrie lån til husholdninger. Prosent av utlån til husholdninger. 2. kvartal 2008. Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank 1 FastrenteavtalerAvdragsfrie lån Kilder til sårbarhet i husholdningssektoren

27 Norges Bank 27 Kilde: Norges Bank 1) Negative tall innebærer innstramming i kredittpraksis Endring i kredittpraksis overfor husholdninger i 2008. Faktorer som påvirker kredittpraksisen. Nettotall. 1) Prosent Makro- økonomiske utsikter Kreditt- praksis Bankens risikovilje Faktorer som påvirker bankenes kredittpraksis Finansierings- situasjonen Noe strammere kredittpraksis overfor husholdninger

28 Norges Bank Næringseiendom

29 Norges Bank Markedsverdi på kontorbygg i Oslo. Kvadratmeterpris i faste 2008-priser. Produksjonsgap. Prosent Markedsverdi, venstre akse Produksjonsgap, høyre akse 1) Gjennomsnittsverdi for kontorbygg, høy standard sentralt i Oslo. Halvårstall Kilder: OPAK og Norges Bank Prisfall på næringseiendom

30 Norges Bank 30 SamletNæringseiendom Endring i kredittpraksis overfor foretak i 2008. Nettotall. 1) Prosent 1) Negative tall innebærer innstramming i kredittpraksis Kilde: Norges Bank Strammere kredittpraksis overfor foretak

31 Norges Bank 31 Oppsummering •Utfordringene for norske banker større enn på mange år •Men bankene er rustet til å møte en periode med noe svakere resultater Egenkapitalandel. Prosent


Laste ned ppt "Norges Bank Endringer i konjunkturbildet. Står vi foran økt risiko i banknæringen? Bransjeseminar om grunnfondsbevis 17. september 2008 Birger Vikøren."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google