Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonsmøte 20.06.11 Oslo. Agenda 1.Stiftelsen Returgass og Isovator AS 2.F-gassforordningen 3.Hva vil det si å bli et godkjent opplæringssenter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonsmøte 20.06.11 Oslo. Agenda 1.Stiftelsen Returgass og Isovator AS 2.F-gassforordningen 3.Hva vil det si å bli et godkjent opplæringssenter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonsmøte 20.06.11 Oslo

2 Agenda 1.Stiftelsen Returgass og Isovator AS 2.F-gassforordningen 3.Hva vil det si å bli et godkjent opplæringssenter 4.Kriterier for å bli et godkjent opplæringssenter 5.Rapporteringskrav 6.Kostnaden for å bli et godkjent opplæringssenter 7.Videre prosess

3 Stiftet i 1990 som en forening Omgjort til en stiftelse i 1995 Stiftelsen har ikke erverv til formål Etablerte Isovator AS i 1995 som et datterselskap. Mottakssystem for: Ozonnedbrytende klimagasser (Montrealprotokollen) KFK, HKFK, Haloner Fluorholdige klimagasser (Kyotoprotokollen) HFK, PFK og SF 6 Glykoler, kompressoroljer og CO2 Forvalter av: Gebyr og pantesystem - for KFK og HKFK - holdige kuldemedier Statlig refusjonssystem – for HFK - holdige kuldemedier Sertifiseringsorgan/organ for utstedelse av kompetansebevis Salg av renset R 22 Stiftelsen ReturGass

4 2. F-gass forordningen 08.11.08 fattet EØS komiteen vedtak om innlemmelse av F-gassforordningen i EØS-avtalen. Det som ble sagt fra Miljøverndepartementet var at når alle underforordningene var ferdigbehandlet, vil regelverket gjennomføres i Norge. 01.12.2009 ble F-gassforordningen sendt ut på høring i Norge med høringsfrist 19.01.2010. Både ABL,NBF, BIL og Isovator svarte på høringen. 15.07.10 utlyste Klima og Forurensningsdirektoratet konkurransegrunnlag for anskaffelse av tjenester som evalueringsorgan, sertifiseringsorgan og organ for utstedelse av kompetansebevis. Isovator innledet et nært samarbeid med ABL, NBL og BIL. I samarbeid ble det utarbeidet anbudspapirer for underforordningen 307/2008 som omhandler AC anlegg < 3 kg i motorvogner.

5 2. F-gass forordningen 25.03.11 ble oppdraget tildelt Isovator AS og kontrakten ble signert 29.04.11. Miljøverndepartementet har delegert myndigheten til Klima og forurensningsdirektoratet (KLIF), med hjemmel til å videredelegere myndigheten til å sertifisere bedrift og personell, utstede kompetansebevis, samt sørge for egnede ordninger for finansiering. Dette er nå delegert til Isovator. KLIF fastsetter gebyrsatsene for de ulike sertifikatene og for kompetansebeviset og de skal være like i hele Norge. I EU er fristen for de permanent sertifikat/kompetansebevis 04.07.2011. I Norge er fristen for oppstart av permantent sertifisering og utstedelse av kompetansebevis 01.09.11.

6 2. F-gassforordningens underforordninger som gjelder i Norge: 1.Underforordning 307/2008 for klimaanlegg i motorvogner. Omfatter personell som gjenvinner fluorholdige klimagasser fra klimaanlegg i motorvogner. 2. Underforordning 303/2008 for stasjonære kjøle-, klimaanleggs- og varmepumpeutstyr. Omfatter personell som foretar lekkasjekontroll, gjenvinner, installerer eller foretar vedlikehold av utstyr som inneholder fluorholdige klimagasser. Omfatter bedrifter som jobber med installering, vedlikehold og service. 3. Underforordning 304/2008 for stasjonære brannslukkingssystemer. Omfatter personell som skal utføre arbeid på stasjonære brannslukkingsanlegg og brannslukkere som inneholder fluorholdige klimagasser. Omfatter bedrifter som jobber med installering, vedlikehold og service.

7 2. Kompetansebevis Et kompetansebevis gir rett til selvstendig å gjenvinne/tømme HFK gasser fra AC-anlegg i motorvogn, < 3 kg gass. Alle som jobber med service, vedlikehold, inngrep i kjøleanlegget, tømming, fylling, undervisning og demonstrasjon av AC-anlegg i motorvogn må ha kompetansebeviset. Det er kun Isovator Sertifisering som kan utstede godkjent kompetansebevis iht F-gassforordningen. Kompetansebeviset er evigvarende (inntil videre). Kompetansebeviset gjelder i hele EU/EØS.

8 2. Kostnad for et kompetansebevis: Utstedelse av kompetansebevis: kr. 326,- Pengene for kompetansebeviset skal overført til en konto hos Klif med dokumentasjon om personen som har fått kompetansebeviset. Isovator sertifisering fakturerer Klif i etterkant iht fastlagte rutiner.

9 3. Hva vil det si å bli et godkjent opplæringssenter Kun godkjente opplæringssenter kan tilby godkjent kurs som gir rett til kompetansebevis. Et godkjent opplæringssenter kan bruke godkjennelsen i sin markedsføring/profilering, men det skal tydelig komme frem at det er Isovator Sertifisering som utsteder kompetansebeviset.

10 4. Kriterier for å bli et godkjent opplæringssenter Søknad til Isovator Sertifisering Søknaden skal i tillegg til søknadsskjema inneholde: Firma, daglig leder, organisasjonsnummer fra Brønnøysund, dokumentasjon om utstyr og egnede lokaler. Det faglige innholdet i kurset skal tilfresstiller kravene iht F- gassforordningen. Eventuelle tidligere AC-kurs kan bli godkjent (maks 2 år). Undervisningen iht F-gassforordningen skal min. være en full undervisningsdag. Kompetansekrav til kursholder: Erfaring med undervisning, samt praktisk erfaring på AC-anlegg.

11 OPPLÆRING TEORI GODKJENNINGSKRITERIER Oppfylt ja/neiRef. /vedlegg Godkjent kursleder (vedlagt CV) Grunnleggende opplæring om hvordan klimaanlegg i motorvogner skal betjenes og vedlikeholdes Grunnleggende opplæring om bruken av og egenskapene til fluorholdige klimagasser som benyttes som kjølemidler i klimaanlegg i motorvogner Opplæring om virkningen på miljøet ved utslipp av disse gassene (omfanget av deres potensial for global oppvarming når det gjelder klimaendringer) Grunnleggende opplæring om relevante bestemmelser i forordning (EF) 842/2006, underforordning (EF)307/2008 og direktiv 2006/40/EF Opplæring om felles fremgangsmåter for gjenvinning av fluorholdige klimagasser OPPLÆRING PRAKSIS Håndtering av en kjølemiddelbeholder Tilkobling av en gjenvinningsenhet til servicetilkoblingene på en motorvogns klimaanlegg som inneholder fluorholdige klimagasser, og frakobling av enheten Betjening av en gjenvinnings/avtappingsenhet

12 5. Rapporteringskrav: Opplæringssenteret skal sende til Isovator Sertifisering: Fortløpende oversikt over kandidater som har fullført kurset. Navn Fødselsdato Privat adresse Tlf. E-mail

13 6. Kostnader for å bli et godkjent opplæringssenter. Gjennomgang av kursinnhold og godkjenning av kursholdere kr. 5.000,- Godkjenning av tidligere kurs kr. 5000,-. For hvert kompetansebevis som skrives ut vil Isovator Sertifisering fakturere opplæringssenteret kr. 326,- Kurspris bestemmer opplæringssenteret selv.

14 7. Videre prosess: Referat og presentasjoner fra dette møtet vil bli lagt ut på vår hjemmeside. Søknadsskjema for å bli et godkjent opplæringssenter vil bli lagt ut på vår hjemmeside. Frist for oppstart 01.09.2011. Kontrakten med KLIF gjelder i 3 år med opsjon på 1 + 1 år. Målet er at alle som arbeider med AC i dag skal ha fått kompetansebevis innen 2 år.

15 Fagstyret: Det er etablert et fagstyrer for forordningen og fagstyret får en sentral rolle i gjennomføringen av kompetansehevingen. Fagstyret består av: Tore Lillemork (BIL), Ingrid Engesæt (NBF), Arild Hansen (ABL) Lisbeth Solgaard (Isovator Sertifisering).


Laste ned ppt "Informasjonsmøte 20.06.11 Oslo. Agenda 1.Stiftelsen Returgass og Isovator AS 2.F-gassforordningen 3.Hva vil det si å bli et godkjent opplæringssenter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google