Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NOx MÅLINGER - ALTERNATIVE METODER

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NOx MÅLINGER - ALTERNATIVE METODER"— Utskrift av presentasjonen:

1 NOx MÅLINGER - ALTERNATIVE METODER
Utført av: MARINTEK og DNV Formål: Utrede muligheter for forenklede måleprosedyrer for NOx utslippsmålinger.

2 MANDAT FOR UTREDNING Gjennomføre en utredning av alternativene:
1) Forenklet måleopplegg, avgassmålinger 2) Alternative metoder og prosedyrer for overvåking av utslippstilstand for motoranlegg under drift (kontinuerlige målinger) Utredningen inkluderer en vurdering av grunnlag, utstyr og metodebeskrivelser og konkluderer med anbefalt videre arbeide. GRUNNLAG: MARPOL ANNEX VI, NOx-KODEN FORENKLET I DENNE SAMMENHENG ER MÅLINGER IKKE GJENNOMFØRT UNDER SERTIFISERING/TESTBED VEDR. PERIODISK KONTROLL

3 NOx - Målinger NOx (g/kWh) = f(NOx, kW, bsp, etc.) EKSOS FUEL LUFT
NOx, CO, O2 CO2 - ppm eller % EKSOS Effekt (kW) Turtall (rpm) bsp (kg/s), trykk, temp etc. NOx MÅLINGER ET PUSLESPILL NOx ETC. - VOLUMANDEL AV EKSOS MASSESTRØM -> g/h -> MÅLER BRENNSTOFF OG BEREGNER LUFTBEHOV KOBLET TIL ARBEIDE/ENERGI -> kWh FUEL LUFT

4 Forenklet måleopplegg
Prosedyrer Utstyr Omfang Effekt Forbruk Avgass OMFATTENDE KRAV I KODEN --> NOx, CO, og O2/CO2 SKAL MÅLES, MÅLEPRINSIPPER ER DEFINERT KRAV: KONSISTENT OPPFYLLE KODENS KRAV NØYAKTIGHET/METODER VOLUM UTSTYR, PRIS, OMFANG I TID Redusere omfang og kostnader innenfor rammebetingelsene

5 Målemetoder, eks. fra rapporten
REPRESENTATIVT FOR UTSTYR/PROSEDYRER SOM ER VIST OG FORESLÅTT I RAPPORTEN RELATIVT GREIT

6 Forenklet måleopplegg
Rapporten gir en oversikt over anbefalte måleprinsipper og utstyr som inngår i forbindelse med NOx målinger Rapporten gir en prosedyre for gjennomføring av NOx målinger ombord Rapporten konkluderer med at en betydelig forenkling av NOx målinger vil kreve en aksept fra sertifiserende myndighet på avvik fra kodens krav Rapporten identifiserer utstyr og metode for måling av brennstofforbruk som områder der utvidet kunnskapsgrunnlag er ønskelig

7 Overvåking av utslippstilstand for motoranlegg under drift (kontinuerlige målinger)
Grunnlaget mangelfullt Stiller stor krav til måleutstyr som benyttes Krever automatisert datainnsamling og prosessering Ingen erfaring

8 KONKLUSJON Rammebetingelse gitt i regelverket er klare og omfattende
Moderate forenklinger kan oppnås ved alternativt utstyr og prosedyrer Alternativt utstyr og prosedyrer krever ytterligere dokumentasjon og aksept fra sertifiserende myndighet Kontinuerlige målinger vil kreve et betydelig videre arbeide før det anses som et reelt alternative “ALTERNATIVT UTSTYR OG PROSEDYRER” REALISASJON KREVER AKSEPT FRA MYNDIGHETER

9 MÅL FOR VIDERE ARBEIDE 1) Definere testprogram for utvalg av utstyr og metoder 2) Kvantifisere og dokumentere avvik ved bruk av forenklede eller alternative måleprinsipp; kartlegge feilkilder/toleranser (sensitivitetsstudie) UTARBEIDELSE AV PROSJEKTFORSLAG IKE FERDIG MØTE MED DNV SOM ER ANSVARLIG FOR NORDTEST PROSJEKTET VURDERE VIDERE SAMARBEIDET MED NORDTEST VURDERE VIDERE EV. FORSØKSPROGRAM VURDERE VIDERE EV. ALT. MÅLEUTSTYR REDUSERE OMFANG AV UTSTYR OG KOSTNAD VED MÅLING


Laste ned ppt "NOx MÅLINGER - ALTERNATIVE METODER"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google