Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

14/07/2014 NOx MÅLINGER - ALTERNATIVE METODER Utført av: MARINTEK og DNV Formål:Utrede muligheter for forenklede måleprosedyrer for NO x utslippsmålinger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "14/07/2014 NOx MÅLINGER - ALTERNATIVE METODER Utført av: MARINTEK og DNV Formål:Utrede muligheter for forenklede måleprosedyrer for NO x utslippsmålinger."— Utskrift av presentasjonen:

1 14/07/2014 NOx MÅLINGER - ALTERNATIVE METODER Utført av: MARINTEK og DNV Formål:Utrede muligheter for forenklede måleprosedyrer for NO x utslippsmålinger.

2 14/07/2014 MANDAT FOR UTREDNING Gjennomføre en utredning av alternativene: 1) Forenklet måleopplegg, avgassmålinger 2) Alternative metoder og prosedyrer for overvåking av utslippstilstand for motoranlegg under drift (kontinuerlige målinger) Utredningen inkluderer en vurdering av grunnlag, utstyr og metodebeskrivelser og konkluderer med anbefalt videre arbeide.

3 14/07/2014 NOx - Målinger FUEL LUFT EKSOS Effekt (kW) Turtall (rpm) bsp (kg/s), trykk, temp etc. NOx, CO, O2 CO2 - ppm eller % NOx (g/kWh) = f(NOx, kW, bsp, etc.)

4 14/07/2014 Forenklet måleopplegg Prosedyrer Utstyr Omfang Effekt Forbruk Avgass Redusere omfang og kostnader innenfor rammebetingelsene

5 14/07/2014 Målemetoder, eks. fra rapporten

6 14/07/2014 Forenklet måleopplegg Rapporten gir en oversikt over anbefalte måleprinsipper og utstyr som inngår i forbindelse med NOx målinger Rapporten gir en prosedyre for gjennomføring av NOx målinger ombord Rapporten konkluderer med at en betydelig forenkling av NOx målinger vil kreve en aksept fra sertifiserende myndighet på avvik fra kodens krav Rapporten identifiserer utstyr og metode for måling av brennstofforbruk som områder der utvidet kunnskapsgrunnlag er ønskelig

7 14/07/2014 Overvåking av utslippstilstand for motoranlegg under drift (kontinuerlige målinger) Grunnlaget mangelfullt Stiller stor krav til måleutstyr som benyttes Krever automatisert datainnsamling og prosessering Ingen erfaring

8 14/07/2014 KONKLUSJON Rammebetingelse gitt i regelverket er klare og omfattende Moderate forenklinger kan oppnås ved alternativt utstyr og prosedyrer Alternativt utstyr og prosedyrer krever ytterligere dokumentasjon og aksept fra sertifiserende myndighet Kontinuerlige målinger vil kreve et betydelig videre arbeide før det anses som et reelt alternative

9 14/07/2014 MÅL FOR VIDERE ARBEIDE 1) Definere testprogram for utvalg av utstyr og metoder 2) Kvantifisere og dokumentere avvik ved bruk av forenklede eller alternative måleprinsipp; kartlegge feilkilder/toleranser (sensitivitetsstudie) REDUSERE OMFANG AV UTSTYR OG KOSTNAD VED MÅLING


Laste ned ppt "14/07/2014 NOx MÅLINGER - ALTERNATIVE METODER Utført av: MARINTEK og DNV Formål:Utrede muligheter for forenklede måleprosedyrer for NO x utslippsmålinger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google