Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høring av prNS 9417 Laks og regnbueørret – Enhetlig terminologi og metoder for dokumentasjon av produksjon Standardiseringskomiteen SN/K 504 Dokumentasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høring av prNS 9417 Laks og regnbueørret – Enhetlig terminologi og metoder for dokumentasjon av produksjon Standardiseringskomiteen SN/K 504 Dokumentasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høring av prNS 9417 Laks og regnbueørret – Enhetlig terminologi og metoder for dokumentasjon av produksjon Standardiseringskomiteen SN/K 504 Dokumentasjon av laks og ørret Høring prNS 9417 fra til

2 Bakgrunn for standarden Ønske om: -lik terminologi i alle ledd i verdikjeden -bedre kvalitet på data -sammenliknbare data -bedre utnyttelse av ressursene -bedre rapportering -bedre oversikt -bedre statistikk -bedre grunnlag for oppfyllelse av lover og forskrifter Høring prNS 9417 fra til

3

4 Standarden er relevant for alle i verdikjeden Høring prNS 9417 fra til

5 Mer om hvem standarden er relevant for: Standarden er relevant for myndigheter, leverandører og aktører i verdikjeden, dvs. settefiskanlegg, brønnbåt, matfiskanlegg, slakteri, foredlingsanlegg og andre som har nytte av sammenliknbare data og konsistent terminologi. Høring prNS 9417 fra til

6 Omfanget i standarden dekker verdikjeden for laks og regnbueørret. Deler av standarden kan også være relevant for andre arter i akvakultur. gir definisjoner i havbrukskjeden (terminologi) og beskriver metoder for målinger, beregninger og omregninger. definisjoner av teknisk karakter for flytende akvakulturanlegg er gitt i NS 9415 og for landbaserte akvakulturanlegg for fisk i prNS 9416 som også er på høring nå. Høring prNS 9417 fra til

7 prNS innhold 1Omfang 2Generelle definisjoner 2Definisjoner for klekkerifasen 3Definisjoner for settefiskfasen 5Definisjoner for matfiskfasen 6Definisjoner for slakteri- og tilvirkingsanlegg 7Definisjoner for transport av rogn, yngel, settefisk og matfisk 8Definisjoner for fiskefôr 9Definisjoner for økonomi Høring prNS 9417 fra til

8 Om høringen - hva skjer? 1.Hvordan finne forslaget til standard? (Standarder på høring)www.standard.no Kontakt eventuelt: Hilde Aarefjord 2.Hvordan gi skiftelige innspill til prNS 9417? (Standarder på høring), det er et eget skjema for kommentarer som kan lastes ned)www.standard.no Kontakt eventuelt: Hilde Aarefjord 3.Standard Norge sammenstiller kommentarene 4.SN/K 504 behandler kommentarene 5.Standarden fastsettes Høring prNS 9417 fra til

9

10

11 Høringsperiode for prNS 9417 Fra: Til: Høring prNS 9417 fra til

12 Vi venter på dine innspill til standardutkastet dette er din hverdag og din terminologi! Høring prNS 9417 fra til


Laste ned ppt "Høring av prNS 9417 Laks og regnbueørret – Enhetlig terminologi og metoder for dokumentasjon av produksjon Standardiseringskomiteen SN/K 504 Dokumentasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google