Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høring av prNS 9417 Laks og regnbueørret – Enhetlig terminologi og metoder for dokumentasjon av produksjon Standardiseringskomiteen SN/K 504 Dokumentasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høring av prNS 9417 Laks og regnbueørret – Enhetlig terminologi og metoder for dokumentasjon av produksjon Standardiseringskomiteen SN/K 504 Dokumentasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høring av prNS 9417 Laks og regnbueørret – Enhetlig terminologi og metoder for dokumentasjon av produksjon Standardiseringskomiteen SN/K 504 Dokumentasjon av laks og ørret Høring prNS 9417 fra 2012-02-29 til 2012-05-10

2 Bakgrunn for standarden Ønske om: -lik terminologi i alle ledd i verdikjeden -bedre kvalitet på data -sammenliknbare data -bedre utnyttelse av ressursene -bedre rapportering -bedre oversikt -bedre statistikk -bedre grunnlag for oppfyllelse av lover og forskrifter Høring prNS 9417 fra 2012-02-29 til 2012-05-10

3

4 Standarden er relevant for alle i verdikjeden Høring prNS 9417 fra 2012-02-29 til 2012-05-10

5 Mer om hvem standarden er relevant for: Standarden er relevant for myndigheter, leverandører og aktører i verdikjeden, dvs. settefiskanlegg, brønnbåt, matfiskanlegg, slakteri, foredlingsanlegg og andre som har nytte av sammenliknbare data og konsistent terminologi. Høring prNS 9417 fra 2012-02-29 til 2012-05-10

6 Omfanget i standarden dekker verdikjeden for laks og regnbueørret. Deler av standarden kan også være relevant for andre arter i akvakultur. gir definisjoner i havbrukskjeden (terminologi) og beskriver metoder for målinger, beregninger og omregninger. definisjoner av teknisk karakter for flytende akvakulturanlegg er gitt i NS 9415 og for landbaserte akvakulturanlegg for fisk i prNS 9416 som også er på høring nå. Høring prNS 9417 fra 2012-02-29 til 2012-05-10

7 prNS 9417- innhold 1Omfang 2Generelle definisjoner 2Definisjoner for klekkerifasen 3Definisjoner for settefiskfasen 5Definisjoner for matfiskfasen 6Definisjoner for slakteri- og tilvirkingsanlegg 7Definisjoner for transport av rogn, yngel, settefisk og matfisk 8Definisjoner for fiskefôr 9Definisjoner for økonomi Høring prNS 9417 fra 2012-02-29 til 2012-05-10

8 Om høringen - hva skjer? 1.Hvordan finne forslaget til standard? www.standard.no (Standarder på høring)www.standard.no Kontakt eventuelt: Hilde Aarefjord haa@standard.nohaa@standard.no 2.Hvordan gi skiftelige innspill til prNS 9417? www.standard.no (Standarder på høring), det er et eget skjema for kommentarer som kan lastes ned)www.standard.no Kontakt eventuelt: Hilde Aarefjord haa@standard.nohaa@standard.no 3.Standard Norge sammenstiller kommentarene 4.SN/K 504 behandler kommentarene 5.Standarden fastsettes Høring prNS 9417 fra 2012-02-29 til 2012-05-10

9

10

11 Høringsperiode for prNS 9417 Fra: 2012-29-02 Til: 2012-05-10 Høring prNS 9417 fra 2012-02-29 til 2012-05-10

12 Vi venter på dine innspill til standardutkastet dette er din hverdag og din terminologi! Høring prNS 9417 fra 2012-02-29 til 2012-05-10


Laste ned ppt "Høring av prNS 9417 Laks og regnbueørret – Enhetlig terminologi og metoder for dokumentasjon av produksjon Standardiseringskomiteen SN/K 504 Dokumentasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google