Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klassifisering av vegnettet ut fra risikoen for saltskader på vannmiljøet Kjersti Wike (Statens vegvesen) Paul Andreas Aakerøy (Bioforsk) Stein Turtumøygard.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klassifisering av vegnettet ut fra risikoen for saltskader på vannmiljøet Kjersti Wike (Statens vegvesen) Paul Andreas Aakerøy (Bioforsk) Stein Turtumøygard."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klassifisering av vegnettet ut fra risikoen for saltskader på vannmiljøet Kjersti Wike (Statens vegvesen) Paul Andreas Aakerøy (Bioforsk) Stein Turtumøygard (Bioforsk)

2 Salt SMART Bakgrunn: økt fokus på saltets miljøpåvirkning i vegenes nærområde og forringelse av vannkvaliteten ved avrenning fra saltede veger, bla gjennom vannforskriften Formål: Statens vegvesen sin innsats for å opprettholde framkommelighet og trafikksikkerhet om vinteren skal ikke gi uakseptabel skade på miljøet. Dette skal oppnås ved en miljøforsvarlig saltpraksis.

3 Oppgaver i Salt SMART En av oppgavene i prosjektet er å identifisere områder som er sårbare for vegsalt. Bioforsk har, ved hjelp av GIS-verktøy, gjort en grovscreening av vegnettet med hensyn på potensiell miljøskade fra vegsalt basert på eksisterende data.

4 Kart-applikasjon vha GIS Følgende vannresipienter nærmere enn 200 meter fra saltet veg er vurdert: Innsjøer som har et areal under 0,5 km2 Private drikkevannsbrønner Store grunnvannsforekomster

5 Karteksempel fra Østfold hvor fargekombinasjonene viser ulike risikogrupper. Bioforsk har brukt GIS til å kombinere digitale kartverk med annen tilgjenglig informasjon om veger, vannforekomster og saltforbruk for å kartlegge risikoen ved salting av vegnettet. Rød sone:Salting/kjemikaliebruk er større enn området tåler Gul sone: Uavklart risiko Grønn sone: Salting/kjemikaliebruk kommer ikke i konflikt med naturverdier

6 Grove anslag og videre arbeid Både grunnlagsdata og risikodefinisjoner ligger på et meget grovt nivå, og resultatene er derfor foreløpig ikke egnet til å vurdere tiltak på de enkelte vegstrekningene. Kvalitetssikre og supplere data. Vurdere å inkludere andre metoder for vurdering av miljøskade i kart-applikasjonen (f.eks arbeidet presentert av N.O. Kitterød) Det er også ønskelig å inkludere andre miljøelementer som er sårbare for vegsalt


Laste ned ppt "Klassifisering av vegnettet ut fra risikoen for saltskader på vannmiljøet Kjersti Wike (Statens vegvesen) Paul Andreas Aakerøy (Bioforsk) Stein Turtumøygard."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google