Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forvaltning av Øvre Pasvik nasjonalpark og Øvre Pasvik landskapsvernområde FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI MiljøvernavdelingenBirasgáhttenossodat.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forvaltning av Øvre Pasvik nasjonalpark og Øvre Pasvik landskapsvernområde FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI MiljøvernavdelingenBirasgáhttenossodat."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forvaltning av Øvre Pasvik nasjonalpark og Øvre Pasvik landskapsvernområde FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI MiljøvernavdelingenBirasgáhttenossodat

2 Nasjonalparkstyret=forvaltnings- myndighet for ØPN med LV-område • MÅL: Lokal forvaltning - ivareta nasjonale interesser • Oppnevnt av Miljøverndepartementet • Konstituert 29. april 2011. • 4 medlemmer; 2 fra SVK, 1 fra FFK og 1 fra Sametinget • Nasjonalparkforvalteren er ansatt hos Fylkesmannen Er underlagt nasjonalparkstyret i alle saker som angår forvaltningen av verneområdene FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI MiljøvernavdelingenBirasgáhttenossodat

3 Nasjonalparkforvalter ØPN (november 2011-kontor Svanhovd) • Nasjonalparkforvalterens hovedfunksjon er å være sekretariat for nasjonalparkstyret – Fremme innstillinger for styret – Bidra gjennom saksbehandlingen til at styret forvalter områdene i samsvar med nasjonalparkforskriften og naturmangfoldloven – Sammen med styret sørge for enhetlig og helhetlig forvaltning FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI MiljøvernavdelingenBirasgáhttenossodat

4 Pasvik – Inari trilateral park

5 Nasjonalparkstyret - SNO FORVALTNINGSMYNDIGHET –Forvalte verneforskriften - Enkeltvedtak –Forvaltningsplan –Forvaltningstiltak - Informasjon/skilting - Økologisk skjøtsel - Kanalisering/tilrettelegging - Registrering/overvåking - Rapportering til overordnet myndighet NATUROPPSYN NATUROPPSYN – Kontroll/tilsyn – Faglig bidrag til plan –Informasjon/skilting – Økologisk skjøtsel – Kanalisering/tilrettelegging – Registrering/overvåking – Rapportering til forvaltningsmyndighet BESTEMMER UTFØRER

6

7 SNO I ØVRE PASVIK NASJONALPARK SNO Kirkenes: Jørn Monsen, nasjonalparkseksjonen Magne Asheim, rovviltseksjonen Deltidsoppsyn: Arnstein Kalliainen

8 • Vernebestemmelsene • Motorferdselloven • Friluftsloven • Kulturminneloven • Viltloven • Laks- og innlandsfiskeloven • Deler av forurensningsloven • Dette er skal - oppgaver for SNO, men nasjonalparkstyret kan komme med innspill og ønsker om prioriteringer til satsingsområder.

9 Hovedprioriteringer i oppsynet • Informere og rettlede brukere og besøkende. • Holde oppsyn med naturtilstanden i området. • Holde oppsyn med veier, stier og konstruksjoner. • Holde oppsyn med og vedlikeholde åpne hytter i området. • Holde oversikt over utvikling i bruk av området. • Kontrollere, rapportere og reagere på brudd på verneforskrift og annet regelverk.

10 Eksempler på tiltak

11 bålring

12 Vedlikehold tavler

13 Klopplegging

14 Bruer og klopper

15 FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI MiljøvernavdelingenBirasgáhttenossodat • Enkel forvaltningsplan fra 1990 • Behov for ny ved utvidelse av NP og opprettelse av LVO i 2003 • Oppstart av arbeid i 2005 • Godkjent av DN 2009 Forvaltningsplan

16 FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI MiljøvernavdelingenBirasgáhttenossodat • Revisjon; oppstart nå • Skriftlige innspill 15.11.12 • Utkast på bred høring vinter 2013 -møter med brukere, - referansegruppa • Plan godkjennes av DN Ny Forvaltningsplan

17 Utfordringer

18

19

20 Takk for oppmerksomheten FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI MiljøvernavdelingenBirasgáhttenossodat


Laste ned ppt "Forvaltning av Øvre Pasvik nasjonalpark og Øvre Pasvik landskapsvernområde FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI MiljøvernavdelingenBirasgáhttenossodat."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google