Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arrangør: Norsk forening for rus og avhengighetsmedisin (NFRAM) og Spesialitetskomiteen i rus- og avhengighetsmedisin Målgruppe: Leger som vil søke godkjenning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arrangør: Norsk forening for rus og avhengighetsmedisin (NFRAM) og Spesialitetskomiteen i rus- og avhengighetsmedisin Målgruppe: Leger som vil søke godkjenning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arrangør: Norsk forening for rus og avhengighetsmedisin (NFRAM) og Spesialitetskomiteen i rus- og avhengighetsmedisin Målgruppe: Leger som vil søke godkjenning etter overgangsregler i spesialiteten i rus- og avhengighetsmedisin. Kurset må være gjennomført før man søker om godkjenning etter overgangsreglene. Antall plasser: 60 Påmelding: innen 8.mai til runtst@ous-hf.no Formål: Gi en fortettet, dog ikke fullstendig oppsummering og oversikt over fagfeltet rus og avhengighetsmedisin. Kurskomité: Reidar Høifødt, overlege UNN, Rune Strøm, overlege Oslo universitetssykehus, Guri Spilhaug, leder i NFRAM (Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin) Kursavgift: kr. 2000,- Arbeidsform: Forelesninger, med diskusjon og gruppearbeid der deltakerne vil blitt invitert til å bidra med egne erfaringer. program OBLIGATORISK OVERGANGSKURS FOR SPESIALITETEN I RUS- OG AVHENGIGHETSMEDISIN Dato: 01. – 05.06.2015 Sted: Tromsø, Scandic Grand hotell

2 Mandag 01.juni 2015 0900 - 1000 Ankomst, registrering. Kaffe/te og wienerbrød ORDSTYRER Formiddag: Reidar HøifødtEttermiddag: Guri Spilhaug 1000 - 1015Velkommen til overgangskurset, praktiske opplysninger. v/Reidar Høifødt, kursleder og medlem i spesialitetskomiteen 1015 – 1045Bakgrunnen for den nye spesialiteten. v/Guri Spilhaug, leder for Norsk Forening for rus- og avhengighetsmedisin 1045 - 1130Hvordan forstår vi rus- og avhengighetslidelser, i går, i dag og i morgen? - v/ Helge Waal, professor emeritus Seraf 1130 - 1200Spesialist i rus- og avhengighetsmedisin: Ansvarsområde, kompetanse og rolle. v/Rune Strøm, leder av spesialitetskomiteen 1200 – 1400Lunsj 1400 – 1445Grunnleggende nevrobiologi. v/Jørg Mørland, professor emeritus Folkehelseinstituttet 1445 – 1600Følgetilstander og kliniske ”syndromer” etter langvarig rusmiddelbruk. (Forlenget abstinens, reduserte kognitive funksjoner, stressmestring mm). v/Jørg Mørland og Helge Waal og debatt med bidrag fra salen 1600 – 1615Kaffe/te og frukt 1615 – 1645Gjeldende nasjonale faglige retningslinjer. v/ Gabrielle Welle-Strand, seniorrådgiver Helsedirektoratet 1700-1830Gruppearbeid I – Tema: Hvordan gjør vi det hos oss – rolleforståelse. Utfordringer i TSB. 19.00Get together på Polaria

3 Tirsdag 02.juni 2015 ORDSTYRER FormiddagReidar HøifødtEttermiddag: Rune Strøm 0830 – 0915Opioidavhengighetens nevrobiologi. Jørg Mørland professor emeritus Folkehelseinstituttet 0915 – 1000Diagnostisering og behandling av opioidavhengighet, i og utenfor LAR. v/ ved Minna K. Hansen, overlege UNN 1000 – 1015 Pause 1015 – 1100Dilemmaer og strategier i LAR, livslang vs exit. Kontroll vs samarbeid. Overdoseprevensjon. v/Minna K. Hansen overlege UNN. Diskusjon i plenum. 1100 – 1200 Russpesialisten og forholdet til kommunale rustiltak og kommunen for øvrig. Tromsø som eksempel. v/Inger Hilde Trandem, kommuneoverlege Tromsø 1200 – 1315Lunsj 1315 - 1400?Førerkortregler og forsvarlig praksis v/ Eli Løkken, ass. Fylkeslege i Nordland 1400 – 1445 Alkohol. Nevrobiologi og farmakologi. Akutt tilstander og langvarig bruk. v/Svein Skjøtskift, overlege Helse Bergen 1445 – 1500 Pause 1500 - 1600Behandling av alkoholavhengighet. Måtehold vs avhold, minimal intervensjon vs lengre varende terapi, bruk av medikamenter, familieterapi vs nettverksintervensjoner. Klinikk og kommentarer. v/Svein Skjøtskift, overlege Helse Bergen. Diskusjon i plenum. 1600 - 1700Gruppearbeid. Erfaring med behandling av alkoholproblemer.

4 Onsdag 03. juni 2015 ORDSTYRER Formiddag: Rune Tore StrømEttermiddag: Reidar Høifødt 0830– 0915Testing av biologisk materiale. v/ Lena Aronsen, overlege UNN 0915 – 1030Laboratorieprøver ved ruslidelser. v/Lena Aronsen, overlege UNN 1030 – 1045Pause 1045 – 1130ROP – rus – og psykiske lidelser. v/Lars Lien, leder av nasjonal kompetansetjeneste RoP 1130 – 1215Integrert behandling av ruslidelser og psykiske lidelser. v/LarsLien, leder av nasjonalt kompetansesenter RoP. Diskusjon i plenum 1200 – 1300Lunsj 1300 – 1345Amfetamin/kokain og andre sentralstimulerende stoffer. Nevrobiologi, farmakologi. v/ Jørgen Bramness, professor, forskningsdirektør Seraf/UiO 1345 – 1430Diagnostisering og behandling. v/Jørgen Bramnes, professor, forskningsdirektør Seraf Diskusjon i plenum 1430 – 1515Cannabis. Nevrobiologi og farmakologi. v/Jørgen Bramness professor, forskningsdirektør Seraf 1515 – 1530Pause 1530 – 1615Fastlegen og spesialisten i rusmedisin; forventninger, krav og samarbeid. v/Svein Steinert, fylkeslege i Troms 1615 - 1730Diagnostisering og behandling av cannabisavhengighet. Ut av tåka. v/ Helga Tveit psykologspesialist Sørlandet sykehus Hvor farlig er cannabis? Cannabis som medikament. Cannabis som inngangsport til annen rus. Langvarige og kortvarige virkninger. Diskusjon i plenum

5 Torsdag 04.juni 2015 ORDSTYRER Formiddag: Guri SpilhaugEttermiddag: Reidar Høifødt 0830 – 0945 Rusrelaterte leverlidelser. v/ Hege Kileng, overlege gastroenterologisk avdeling UNN 0945 – 1000Pause 1000 – 1100Benzodiazepiner. Nevrobiologi og farmakologi. v/Jørgen Bramnes, professor, forskningsdirektør Seraf 1100 - 1200Videre om benzo: Diagnostisering og behandling. Diskusjon i plenum 1215 – 1400Lunsj 1400 - 1445”Speakers corner” Deltakernes egne hjertesaker 1445 – 1530Etiske problemstillinger. Tvang vs frivillig. Nødverge. Pasientrettigheter. Tvangshjemlet behandling. 1530 – 1545Pause 1545 – 1630Akutte rusmiddelforgiftninger. Undersøkelser, differensialdiagnoser og tiltak. v/Odd Martin Vallersnes, overlege Oslo legevakt. 1630 – 1715Akuttbehandling/øyeblikkelig hjelp i TSB. v/Rune Tore Strøm, overlege Oslo universitetssykehus 1715 – 1800Videre om akutte tilstander: Diskusjon: Rus, psykose og akuttbehandling 2000 ----Festmiddag på Fjellstua

6 Fredag 05.juni 2015 ORDSTYRER Formiddag:Reidar HøifødtEttermiddag: Guri Spilhaug 0830 – 0915Gravide rusmiddelbrukere og gravide i LAR. v/Yngvar Thorjussen, overlege Borgestadklinikken 0915 – 1000Hvordan ivaretar vi somatisk helse hos våre pasienter v/Knut Boe Kielland, overlege og forsker, nasj komp tj RoP 1000 – 1015Pause 1015 – 11.00 Oversikt over pasientrettigheter for rusmiddelpasienter. Innføring i regelverk for tilbakehold etter Helse- og omsorgstjenestelovens §§ 10-2, 10-3, 10-4. v/Karl Harald Søvig, professor juridisk fakultet Universitetet i Bergen 11.15 – 11.45Samarbeidsteam i kommunen og med kommunen. Rapport og evaluering av AAT. v/Anne Landheim, forskningsleder nasjonal kompetansetjeneste ROP Diskusjon. Samarbeid TSB – kommunen. 11.45 – 1300utsjekking og Lunsj 1300 – 13.45ACT team forts. Anne Landheim 14.00 – 14.30Avslutning og utdeling av kursbevis ved Guri Spilhaug.


Laste ned ppt "Arrangør: Norsk forening for rus og avhengighetsmedisin (NFRAM) og Spesialitetskomiteen i rus- og avhengighetsmedisin Målgruppe: Leger som vil søke godkjenning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google