Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Fagmøte/kurs HELSEPLAGER TILSKREVET MILJØFAKTORER (el-overfølsomhet, kjemisk overfølsomhet mv.) Vanskelig, men ikke så vanskelig likevel!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Fagmøte/kurs HELSEPLAGER TILSKREVET MILJØFAKTORER (el-overfølsomhet, kjemisk overfølsomhet mv.) Vanskelig, men ikke så vanskelig likevel!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Fagmøte/kurs HELSEPLAGER TILSKREVET MILJØFAKTORER (el-overfølsomhet, kjemisk overfølsomhet mv.) Vanskelig, men ikke så vanskelig likevel! Onsdag 6. november 2013 kl | | 1 Arrangør: Helsedirektoratet og Nasjonalt Folkehelseinstitutt (FHI) med faglig hjelp fra Jan Vilis Haanes, Universitetssykehuset Nord-Norge Ingen deltakeravgift. Lunsj inkludert. Begrenset antall plasser. Frist for påmelding 15. oktober 2013 For påmelding, send epost til merket med Miljøfaktorer

2 | HELSEPLAGER TILSKREVET MILJØFAKTORER Vanskelig, men ikke så vanskelig likevel!. Tid: Sted: Auditoriet i Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, Oslo For hvem: Leger (søkes tellende til flere spesialiteter), helsearbeidere og representanter for den sentrale helseforvaltningen Mål: Gi en bred faglig innføring i problematikken ”Helseplager tilskrevet miljøfaktorer”. Dette både for bruk i klinisk arbeid med slike pasienter og som bakgrunn for planleggingen av helsetilbudet/ forvaltning (på samfunns- gruppe- og individnivå) Bakgrunn : Begrepet ”Helseplager tilskrevet miljøfaktorer” er ment å dekke tilstander som har det til felles at en person opplever at en eller flere plager/symptomer opptrer i forbindelse med bestemte eksponeringer i miljøet og der det ikke er vitenskapelig grunnlag for å anta at det er en direkte årsakssammenheng mellom eksponeringen og plagene. Med direkte årsakssammenheng menes her at eksponeringens kjemiske, fysiske eller biologiske egenskaper fører til en toksisk, allergisk/immunbetinget eller annen tilsvarende effekt i kroppen. Ulike slike tilstander har vært beskrevet i mer enn 100 år. Eksempler er plager assosiert ved amalgamfyllinger i egne tenner (”amalgam syke”), uttalt luktoverfølsomhet (”multippel kjemisk overfølsomhet”), plager relatert til EMF (”el-overfølsomhet”) og ”candida overvekst”. Det kan se ut til at mange av de som har slike plagermønstre, ikke opplever å få god hjelp fra helsevesenet og at helsepersonell ofte kan for lite om disse tilstandene og hvordan en kan møte pasientene på en god og faglig måte. Videre er det en utfordring for helsemyndighetene hvordan en skal drive en god helse- og forvaltningspolitikk på området. Program (se også Registrering med kaffe og rundstykker Velkommen. Anders Smith, Helsedirektoratet Innledning og terminologi. Jan Haanes, overlege/univ. lektor, Arbeids- og miljømedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge Kasuistikk og erfaringer fra allmennmedisin. Aase Aamland, fastlege/phd. stipendiat Vennesla legesenter Kaffe, te og frukt Helseplager tilskrevet miljøfaktorer, med hovedfokus på tilskrivning til EMF, kunnskapsstatus og klinisk tilbud til pasientene. Lena Hillert, overlege/univ. lektor, Karolinska Institutet Hvilke spørsmål får NAAFs Rådgivningstjeneste om miljøfaktorer og helseplager? Britt Ann Høiskar, fagsjef Inneklima/uteluft Astma og Allergiforbundet Lunsj Helseplager tilskrevet miljøfaktorer, med hovedfokus på tilskrivning til inneklima og og lukter. Steven Nordin, professor, Psykologi, Umeå universitet Kort diskusjon – så langt på dagen Helseplager tilskrevet miljøfaktorer, med hovedfokus på tilskrivning til amalgam- fyllinger. Lars Björkman, professor/leder, Bivirkningsgruppen for odontologiske bio - materialer. UNI Helse Kaffe/te og kaker Helseplager tilskrevet miljøfaktorer, uforklarte plager, stress, fysiologiske. mekanismer og andre relaterte forhold. Lars-Gunnar Gunnarsson, overlege/bitr. professor, Läkarutbildningen, Örebro universitet Diskusjon, veien videre! Anders Smith og Jan Haanes Takk for i dag


Laste ned ppt "Velkommen til Fagmøte/kurs HELSEPLAGER TILSKREVET MILJØFAKTORER (el-overfølsomhet, kjemisk overfølsomhet mv.) Vanskelig, men ikke så vanskelig likevel!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google