Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

+ Neuroendokrine Hormonaktivering Endotelin RAAS BNP Symptaticus aktivering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "+ Neuroendokrine Hormonaktivering Endotelin RAAS BNP Symptaticus aktivering."— Utskrift av presentasjonen:

1 + Neuroendokrine Hormonaktivering Endotelin RAAS BNP Symptaticus aktivering

2 A CD B Vurdering av hemodynamsik profil perfusjon ? (low-output) Ja Nei Lungestuvning ? NeiJa Varm og tørrVarm og våt Kald og tørrKald og våt D: kald og våt, klart forverret prognose Stevenson LW. Circulation 2003;108:376 Courtesy Dr. Geir Andersen, UUS

3 A CD B Behandling av hemodynamisk profil Kald Varm TørrVåt Vasodilatasjon Nitroglycerin Nitroprussid Levosimendan (Nesiritide) (milrinone) Inotropi dobutamin levosimendan dopamin Courtesy Dr. Geir Andersen, UUS

4 Acute Heart Failure Transient –Adequate myocardial function on recovery Decompensation of chronic heart failure

5 Differential Characteristics of Transient Acute HF and Acute Decompensation of Chronic HF Transient Acute Acute decompensation of chronic HF Severity of symptoms +++ Pulmonary edema +++ Peripheral edema + +++ Gain in body weight++++ Cardiomegaly++++ Sympathetic activation+++ RAA activation+++++ Causal factor++++

6 Transient Acute Heart Failure Causes –Hypertensive crisis –Ischemia –Arrhythmias –Valve rupture –Pulmonary embolism –Inflammation –Postoperative after cardiac surgery –Severe brain insult Mechanisms –Loading conditions –Stunning / tissue loss No further treatment necessary after correction of the cause

7 General Approach to the Patients with Acute Heart Failure Rapid restoration of HD and clinical stability Transient Rapid research of the cause (ECHO, Coro, Right cath...) Causal therapy (surgery, PTCA...) Decompensation of chronic HF Exclusion of precipitating factors Hemodynamic support

8 MEDIKAMENTELL BEHANDLING Morfin Diuretika –Loop diuretika (furosemide) Ventilasjon Afterload reduserende medikamenter –Nitrovasodilatorer (nitorprussid, nitrater) –Natriuretiske peptider (BNP, nesiritide) –Endotelin antagonister Positiv inotrope medikamenter –Beta agonister (dobutamine) –PDE hemmere (milrinone) –Calcium sensitizers (levosimendan)

9 Nitrater Nitroglysserin –venøs dilatasjon –arteriole dilatasjon – spes. ved høye doser –koronar dilaterende Natrium Nitroprussid –dilaterer både arterier og vener –dilaterende av pulmonalkar Patofys.: omdannes til NO som stimulerer produsksjonen av cGMP i glatte muskelceller og derved fremkaller relaksasjon.

10 Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) in Acute Pulmonary Oedema Mechanisms –↓ pulmonary V/Q mismatch –↑ pulmonary compliance –↓ transdiaphragmatic pressure swings ↓ work of breathing → total body VO 2 –↓ PAP, LV wall stress and afterload Effects –↑ Arterial O 2 saturation –↓ respiratory rate, heart rate, acidosis, BNP, NE –↓ need for endotracheal intubation (& mortality ?) –= lenght of hospitalization

11 Effects of CPAP in Acute Cardiogenic Pulmonary Oedema: Meta-analysis of Randomized Trials -60-40-200 Risk difference (95% CI) -40-30-20-1001020 Risk difference (95% CI) Rasasen, 1985 40 pts Bersten, 1991 39 pts Lin, 1995 100 pts Pooled results Endotracheal IntubationMortality Pang et al. Chest 1998; 114:1185

12 NESIRITIDE Syntetisk rekombinant av human BNP/ ”NATRECOR” >1000 pasienter i multiple, randomiserte, dobbel-blind, placebo og aktive kontrollerte studier Godkjent i USA siden 2001 for AHF, > 100 000 pas. Behandlet I Norge: godkjent tidligst april 2004

13 BRAIN NATRIURETISK PEPTID Fysiologisk/endogent protein Produksjon: - ventriklenes myokard Sekresjon: - sirkulerende i plasma med andre vasodilatorer. Målorgan: - binder seg til NPR-A receptor på vaskulært endotel, økt syntese av intracellulær cGMP Effekt: - vasodilaterende (venøst og arterielt) natriurese og diurese reduserer andre neuroendokrine hormoner

14 Hemodynamic and Clinical Efficacy of Intravenous BNP (Nesiritide) in Patients with Decompensated HF -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 mm Hg -0,8 -0,4 0 0,4 0,8 1,2 L/m/m 2 -20 0 20 40 60 80 Percentage of patients Nesiritide.015 Nesiritide.030 Placebo Nesiritide.015 Nesiritide.030 Placebo Nesiritide.015 Nesiritide.030 Placebo Pulmonary wedge pressureCardiac indexGlobal Clinical Status P < 0.001 (Colucci et al., NEJM 2000; 343:246)

15 ADVERSE EFFEKT 6 Timer placeboNesiritide 0,015µg/kg/m Nesiritide 0,030 µg/kg/m P-verdiKonvensj terapi Antall424342102 Hyptoten asympto 0290.557 Hypoten symptom 0250,137 Ventr tachycar 7220.859 Asyst0001 Colucci et al., NEJM 2000; 343:246

16 DOBUTAMIN KLINISKE EFFEKTER –Beta 1 effekt: Betydelig kontraktilitets- økning Mer beskjeden pulsøkning –Beta 2 effekt: Perifer vasodilatasjon –Alfa-effkekt: vasokonstriksjon STUDIER PÅ -90 –TALLET –Godt hemodynamisk medikament –Forbeding i: –Cardiac output –Reduskjson i perifer og pulmonalvaskulær motstand –Noe redusksjon av PCWP –Økt NYHA klasse

17 Dobutamine and Increased Mortality O’Connor, et al, AHJ, 138 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 0.000.250.500.751.001.251.50 No Dobutamine Dobutamine Fraction Survived Follow-up in years

18 DOBUTAMIN “The effectiveness and relative effectiveness of intravenous inotropic drugs acting through the adrenergic pathway in patients with heart failure––a meta-regression analysis” 650 pasienter, innlagt pga AHF Konkl: –Ingen signifikante bedring i symptomatologi, outcome, små studier –Tendens til økt mortalitet – 6 mnd –Tendens til proarrytmisk effekt – ventrikkel tachycarida –Infarktstudier: tendens til økt ischemi Eur J H Fail,2002,4,515

19 LIDO ”efficacy and safety of intravenous levosimendan compared with dobutamine in severe low-output heart failure (the LIDO-study): a randomised double- blind trial” 100 pas. fikk levosimedan, 103 pas. fikk dobutamin primære endepunkt: forbedring av CI og PCWP innen 24 timer Lancet, 2002,360,196

20 LIDO Primary Endpoint Hemodynamic Improvement (%) p=0.022

21 Levosimendan Versus Dobutamine: Kaplan-Meier curves LIDO Prospective 30 days: Hazard ratio 0.42 (95% CI 0.18-0.98; p=0.045) Retrospective 180 days: Hazard ratio 0.57 (95% CI 0.34-0.95; p=0.029) 1.00 0.90 0.80 0.70 0.60 Days 0.50 Proportion of patients alive levosimendan dobutamine 1201509030060180 Follath et al. Lancet 2002 © M. Metra

22 OPPSUMMERING Oksygen – sittende stilling med oksygen maske med høy oksygen-flow Høye doser vasodilatorer, eks. nitrater, nitroprussid prediktor for behandlingsuksess: reduksjon av MAP innen 15-30 min. med 15-30 %


Laste ned ppt "+ Neuroendokrine Hormonaktivering Endotelin RAAS BNP Symptaticus aktivering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google