Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GG ALNSF Fagkongress 2009 Perioperativ vurdering og behandling av hjertesyke pasienter -valg av anestesimetode Guro Grindheim Lege Anestesi og Intensivklinikken.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GG ALNSF Fagkongress 2009 Perioperativ vurdering og behandling av hjertesyke pasienter -valg av anestesimetode Guro Grindheim Lege Anestesi og Intensivklinikken."— Utskrift av presentasjonen:

1 GG ALNSF Fagkongress 2009 Perioperativ vurdering og behandling av hjertesyke pasienter -valg av anestesimetode Guro Grindheim Lege Anestesi og Intensivklinikken OUS Rikshospitalet

2 GG ALNSF Fagkongress 2009 Risikovurdering Ulike screeningverktøy –Revised Cardiac Risk Index Høyrisiko kirurgi Iskemisk hjertesykdom Hjertesvikt Cerebrovaskulær sykdom Nyresvikt

3 GG ALNSF Fagkongress 2009 Perioperativ vurdering Identifisere høyrisiko- pasienter Identifisere høyrisiko- pasienter Preoperativ vurdering og behandling Preoperativ vurdering og behandling Valg av anestesiteknikk Valg av anestesiteknikk

4 GG ALNSF Fagkongress 2009 1. Identifisere høyrisikopasienter 0,5 – 1 % risiko for kardiovaskulære hendelser ved ikke- hjerte kirurgi Identifisere høyrisiko- pasienter Ulike screeningverktøy –Revised Cardiac Risk Index Høyrisiko kirurgi Iskemisk hjertesykdom Hjertesvikt Cerebrovaskulær sykdom Nyresvikt Tilstedeværelse av 0, 1, 2, eller >3 prediktorer gir estimert risiko for cardiovaskulære hendelser på hhv 0,4%, 0,9%, 7%, 11%

5 GG ALNSF Fagkongress 2009 Kirurgisk risiko Høyrisko –Aorta- og perifer karkirurgi Middels til høy –Gastro-, ØNH-, nevro-, lunge-, karotiskirurgi og nyretx Middels til lav –ortopedi og urologisk kirurgi

6 GG ALNSF Fagkongress 2009 Coronarsykdom –Risiko for coronarsykdom (2 av følgende kriterier) Alder ≥65 år HypertensjonRøyk Serum- kolesterol ≥ 6,2 mmol/l Diabetes

7 GG ALNSF Fagkongress 2009 Coronarsykdom: myokards oksygenbalanse OksygenbehovOksygen- tilførsel

8 GG ALNSF Fagkongress 2009 Coronarsykdom, myokards oksygenbalanse Ubalanse i forholdet mellom tilbud og etterspørsel CORONAR ISKEMI

9 GG ALNSF Fagkongress 2009 Coronarsykdom og myokards oksygenbalanse Oksygentilbud Oksygenforbruk

10 GG ALNSF Fagkongress 2009 Coronarsykdom og myokards oksygenbalanse Oksygentilbud Oksygenforbruk Hjertefrekvens Blodtrykk (diastolisk) Motstand (coronarkar) O2- innhold i blodet

11 GG ALNSF Fagkongress 2009 Coronar oksygentilbud Hjertefrekvens Blodtrykk

12 GG ALNSF Fagkongress 2009 Coronar oksygentilbud Motstand (vasokonstriksjon) Lokalt globalt Oksygen- innhold Oksygeninnhold = Hb (g/dl) X 1,36 (ml O 2 /g Hb) X 10 X S a O 2

13 GG ALNSF Fagkongress 2009 Coronarsykdom, myokards oksygenbalanse Oksygentilbud Oksygenforbruk Hjertefrekvens Vegg- tensjon Fylning Perifer motstand Økt kontraktilitet

14 GG ALNSF Fagkongress 2009 Coronar oksygenforbruk Hjertefrekvens Veggstress (tensjon) Fylning (Preload) Perifer motstand (Afterload) Kontraktilitet

15 GG ALNSF Fagkongress 2009 Anestesi til pasienter med coronarsykdom MÅL; OPTIMALT FORHOLD MELLOM OKSYGEN TILBUD OG FORBRUK 1. ØKE OKSYGENTILBUD 2. REDUSERE OKSYGENFORBRUKET

16 GG ALNSF Fagkongress 2009 Coronarsykdom, myokards oksygenbalanse Oksygentilbud Oksygenforbruk Hjertefrekvens Vegg- tensjon Fylning Perifer motstand Økt kontraktilitet Hjertefrekvens Blodtrykk Motstand (coronarkar) O2- innhold i blodet

17 GG ALNSF Fagkongress 2009 Bedre oksygentilbudet Hjertefrekvens –Hindre kirurgisk stress  God og dyp anestesi –  - blokker (Mål : HR ) Blodtrykk –Vasokonstriktorer evt inotropi Motstand (coronarkar) –Coronare vasodilatatorer (nitroglyserin) –Trombose profylakse O2- innhold i blodet –Hb (blødning evt transfusjoner, Hb>10) –God oksygenering

18 GG ALNSF Fagkongress 2009 Redusere oksygenforbruket Hjertefrekvens –Frekvens kontroll (Mål HR –Frekvens kontroll (Mål HR –God anestesi Vegg- tensjon –Fylning Godt fylt, men ikke dryppende –Perifer motstand God anestesi evt vasodilatatorer Kontraktilitet

19 GG ALNSF Fagkongress 2009 Perioperativ bruk av β-blokker Mangano…Polderman…Lindenauer… Β- blokker gir redusert mortalitet og morbiditet hos høyrisiko pasienter, mulig uønsket negativ effekt hos pasienter med lav/ingen risiko Perioperativ hypotensjon, slag og død

20 GG ALNSF Fagkongress 2009 Valg av anestesi- form til hjertesyke pasienter Regionalanestesi hvis mulig. Generell anestesi –TIVA eller inhalasjonsanestesi?

21 GG ALNSF Fagkongress 2009 Valg av anestesi- form til hjertesyke pasienter Propofol vs. Inhalasjonsanestetika

22 GG ALNSF Fagkongress 2009 Valg av anestesi- form til hjertesyke pasienter Inhalasjonsanestetika –Hemodynamiske egenskaper Negativ inotrop effekt Vasodilaterende (perifert) Vasodilaterende (coronarkar) –Kardioprotektive egenskaper Anti- iskemisk effekt Reduserer reperfusjonsskaden etter iskemi (”stunning”) Prekondisjonering (gass- indusert)

23 GG ALNSF Fagkongress 2009 Valg av anestesi- form til hjertesyke pasienter De Hart et al. Effects of propofol, Desflurane, and Sevoflurane on Recovery of Myocardial Function after Coronary Surgery in Elderly High- risk Patients. Anestesiology.2003;99:314-23 Conclusions: Sevoflurane and desflurane but not propofol preserved left ventricular function after CPB in high- risk coronary surgery patients with less evidence of myocardial damage postoperatively.

24 GG ALNSF Fagkongress 2009 Valg av anestesi- form til hjertesyke pasienter Yildirim V, Doganci S, Aydin A et al. Cardioprotective Effects of Sevoflurane, Isoflurane, and Propofol in Coronary Surgery Patients: A Randomized Controlled Study. Heart Surg Forum. 2009 Jan;12(1):E1-9. Conclusion: Inhalation anesthetics such as isoflurane and sevoflurane preserved cardiac function in coronary surgery patients after CPB with less evidence for myocardial damage than propofol. Furthermore, propofol induced lower blood levels of lipid peroxidation than isoflurane and sevoflurane. Propofol also increased glutathione peroxidase activity but induced less NO production compared to sevoflurane. These findings also support the cardioprotective properties that are demonstrated by hemodynamic parameters.

25 GG ALNSF Fagkongress 2009 Valg av anestesi- form til hjertesyke pasienter Conzen PF et al. Sevoflurane Provides Greater Protection of the Myocardium than Propofol in Patients Undergoing Off-pump Coronary Artery Bypass Surgery. Anesthesiology 2003;99:826-33 Conclusion: Patients receiving sevoflurane for off- pump coronary artery surgery had less myocardial injury during the first 24 postoperative hours than patients receiving propofol. The results further support cardioprotective effets of sevoflurane

26 GG ALNSF Fagkongress 2009 Valg av anestesi- form til hjertesyke pasienter God dokumentasjon på at gass er kardioprotektivt ved hjerte- og karkirugi Det finnes ikke tilsvarende dokumentasjon for ikke- hjerte kirugri. Kanskje gass er å foretrekke….

27 GG ALNSF Fagkongress 2009 Monitorering 5 avl. EKG BT (invasivt/non- invasivt) SaO2 CVK – overvåkning av volumstatus Timediurese Gode perifere tilganger Evt andre mer avanserte hemodynamiske overvåkningstrategier (Swan- Ganz, PiCCO, LiDCO, Cardio Q)

28 GG ALNSF Fagkongress 2009 Klaffefeil

29 Klaffefeil AortastenoseAortainsuffisiens Mitral stenose Mitral insuffisiens

30 GG ALNSF Fagkongress 2009 Aortastenose

31 Aortainsuffisiens

32 Mitral stenose

33 GG ALNSF Fagkongress 2009 Mitral insuffisiens

34 GG ALNSF Fagkongress 2009 Valg av anestesi- form til hjertesyke pasienter God premedikasjon ß- blokker –Behold ß- blokker –Gi ß- blokker på indikasjon (pre eller peroperativt) Behold nitro- preparat God monitorering Utnytt synergisitisk effekt av de ulike intravenøse anestesimidlene ved innledning God, stabil anestesi (…gass?) Nøye monitorering av væskebalanse og blødning Forholdsregler ved bestemte klaffefeil


Laste ned ppt "GG ALNSF Fagkongress 2009 Perioperativ vurdering og behandling av hjertesyke pasienter -valg av anestesimetode Guro Grindheim Lege Anestesi og Intensivklinikken."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google