Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 KML-nytt: Nye studier! Vintermøte NSH 08 MAR2013 Name, title of the presentation.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 KML-nytt: Nye studier! Vintermøte NSH 08 MAR2013 Name, title of the presentation."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 KML-nytt: Nye studier! Vintermøte NSH 08 MAR2013 Name, title of the presentation

2 2 Ny nomenklatur for PCR BCR-ABL% ISMRMotsvarer 100% 10%MR1.0PCgR 1%MR2.0CCgR 0.1%MR3.0MMR 0.01%MR4.0SMR 0.0032%MR4.5CMR4.5

3 3 KML-nyheter i tabloid Godkjent i USA (skaffbar): Bosutinib (toleranse+resistens) og ponatinib (T315I + andre mut) Langtidstox av 2TKIer: Dasatinib (pleuraeffusjoner sent, dosen virker for høy) Nilotinib (økt atherosklerose, diabetes II, hyperlipidemi) Pris for TKIer Generisk imatinib Europeisk krise, USA og fattigere land

4 4 KML-behandling er utrolig

5 5 MR4.5 alias CMR- ENESTnd STIM study Mahon Lancet Oncol 2010 + ASH2011 2TKI stop – Rea (ASH 2011) Apparently going very well. EuroSKI etc Inclusion: Stable MR4.5 minimally 2 years Durable remissions Some few patients cured by TKI alone?

6 6 NCMLSG: Mål Kurasjon av KML uten å risikere transplantasjon Hvordan: 2TKI+ Noe

7 7 Spørsmål: Kan vi øke andel pasienter i dyp respons?? Kan vi «kurere» flere?

8 8 Imatinib +/- PegIntron Simonsson, Blood 2011 Pegasys 54 µg/w PegIntron 24µg/w PegIFN adds benefit to imatinib Preudhomme et al NEJM 2009 Simonsson et al Blood 2011 MR3.0

9 9 2TKI: raskere og dypere responser enn IM DASISION og ENESTnd MR4.5 MR3.0

10 10 NordCML006 data

11 11 NordCML007: Kombinere Dasatinib + PegIFN i lav tolerabel dose

12 12 NordCML007: Kombinere Dasatinib + PegIFN i lav tålbar dose Første i sitt slag Enkeltarmet 35 pas (historiske kontroller) Pilot studie: Senere randomisert studie? Primærendepunkt: Sikkerhet og effekt

13 13

14 14 Inklusjonskriterier 18-70 år BCR-ABL målbar ved qPCR (IS) Kun hydroxyurea tillatt i inntil 2 mnd ECOG Performance status 2 eller bedre God lever og nyrefunksjon Eksklusjonskriterier Ukontrollert organsykdom/infeksjon. Normal QTc BCR-ABL målbar ved qPCR (IS) Pleuraeffusjoner fra før GI-blødning, behov for antikoagulantia Autoimmune sykdommer spes lever, thyroidea og depresjon

15 15 MR4.5 alias CMR- ENESTnd Stopp av TKI

16 16 Inklusjonskriterier MR4.0 i minst 1 år og TKI i minst 3 år BCR-ABL målbar ved qPCR (IS=Rikshospitalet) >18 år Kontroll-PCR i Lund Eksklusjonskriterier <18 år eller ikke samtykkekompetent Ikke målbart transkript på IS

17 17 Prosedyre Seponere Måle qPCR månedlig i 6mnd Hver 6. uke i de neste 3 mnd Hver 3.mnd senere(=standard oppfølging) Gjeninnsette TKI når pasienten taper MR3.0 Franz Gruber er nasjonal koordinator

18 18 Primary endpoint (red bar): Rate of confirmed MR4.0 at 12 months NordCML009: Nilo+PegIFN for patients with MRD 3Month Nilotinib 300mg x2 Nilotinib + PegIntron 25µg/week 40µg/week if tolerated after M6 PCR every 3 months Rx Response evaluation Stabilizing phase Combination phase 122460 Nilotinib 300mg x2 END OF STUDY Follow-up phase Pat cohort: ≥ 2 years of imatinib 400mg and in CCyR but not in stable MR4.0. 60 patients. (comparison ENESTcmr) Standard follow-up for response and safety Biomarker package QoL

19 19 Studiestart mai 2013? Pasienter med MR 2.0-4.0 etter minst 2 år på TKI


Laste ned ppt "1 KML-nytt: Nye studier! Vintermøte NSH 08 MAR2013 Name, title of the presentation."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google