Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Diabetes type 2 Ny forskning-behandling-resultate Røros 23. september 2011 Overlege Bård Kulseng.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Diabetes type 2 Ny forskning-behandling-resultate Røros 23. september 2011 Overlege Bård Kulseng."— Utskrift av presentasjonen:

1 Diabetes type 2 Ny forskning-behandling-resultate Røros 23. september 2011 Overlege Bård Kulseng

2 •Hva er diabetes •Hva er den vanlige utvikling av T2DM •Hvorfor behandle T2DM •Behandlingsmål for T2DM •Hvilke hjelpemidler har vi i behandling av T2DM

3 Diagnostikk Alle analyser fra venøst plasma Diabetes •Fastende blodsukker> 7.0 mmol/l •2 timer glukosebelastning > 11.1mmol/l Nedsatt glukosetoleranse •2 timer glukosebelastning7.8 – 11.0 mmol/l Forhøyet fastende glukose 6.0 – 7.0 mmol/l

4 Relationship Between BMI and Risk of Type 2 Diabetes Chan J et al. Diabetes Care 1994;17:961. Colditz G et al. Ann Intern Med 1995;122:481. Age-Adjusted Relative Risk Body Mass index (kg/m 2 ) MenWomen <22<2323 - 23.9 24 - 24.9 25 - 26.9 27 - 28.9 29 - 30.9 31 - 32.9 33 - 34.9 35+ 1.0 2.9 1.0 4.3 1.0 5.0 1.5 8.1 2.2 15.8 4.4 27.6 40.3 54.0 93.2 6.7 11.6 21.3 42.1

5

6 Årsaker til høyt blodsukker

7

8 Alfa- og betacelledysfunksjon og insulinresistens - avgjørende for utviklingen av type-2 diabetes Tilpasset fra Del Prato et al. Horm Metab Res. 2004;36:775–781; Buse JB et al Williams; Textbook of Endocrinology. 10th ed. Philadelphia, Pa: Saunders; 2003:1427–1483; Powers AC. Harrison’s Principles of Internal Medicine. 16th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2005:2152–2180. ; Müller WA et al. N Engl J Med. 1970;283:109–115. Kunstnerisk gjengivelse

9 β-Cell function from 0 to 6 years from diagnosis represents data from the United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS)2424 determined by homeostatic assessment. These data were extrapolated forward and backward in time. IGT = impaired glucose tolerance; Rx = treatment; T2DM = type 2 diabetes mellitus. The progression of type 2 diabetes mellitus parallels declining β-cell function.

10 Leptin og insulin

11

12 HbA 1c and Microvascular Complications (DCCT) Relative Risk 15131197531 HbA 1c, % 789101112 Neuropathy Nephropathy Retinopathy 12

13

14

15 ACCORD (3.5) Tidligere CVD eller høy risiko for CVD ADVANCE (5) Tidligere CVD eller høy risiko for CVD VADT (5.6) Tidligere CVD eller høy risiko for CVD Deltakere Alder Tidligere CVD% Varighet DM Behandling start 10251 62 (40 (55)-79) 35 10 år Insulin 35% HBA1c 8.1 % 11140 66 (> 55 år) 32 8 år Insulin 1.5% HBA1C 7.2 % 1791 60 40 11.5 Insulin 52% HBA1C 9.4 % BehandlingsmålHBA1c<6% eller standard (7-8 HBA1c) HBA1c ≤ 6.5% eller standard HBA1c<6% eller standard Oppnådd HBA1c Median HBA1c 6.4% og 7.5% Median HBA1c 6.3% og 7.0 % Median HBA1c 6.9% og 8.5 % Andre risikofaktorer Behandlet i begge grupper Mer bruk av statin, ASA og ACE enn i ACCORD Intensiv behandling av andre risikofaktorer Intensiv gruppe brukte mer insulin, flere hypoglykemier og vektøkning Intensitiv gruppe SU (90%),Kontrollgruppen 69 % Begge armer tilnærmet samme medikamenter

16 ACCORD Tidligere CVD eller høy risiko for CVD ADVANCEVADT Etterundersøkelse av pasientene som døde Ingen sikker forklaring. Mulig sammenheng med hypoglykemier og tidligere CVD Mere avansert diabetes uheldig (varighet, HBA1c og mindre insulinbehandling) Reduksjon av microvaskulære komplikasjoner var hovedårsaken til positiv effekt. Ingen CVD gevinst Ikke signifikant økt dødelighet i behandlingsgruppen. Effekt på redusert CVD om varighet ved inklusjon var mindre enn12 år. Mange hypoglykemier økte risiko for død. Pasienter som ved oppstart som hadde høyt kalsium score i hjerte og aorta hadde ikke effekt av lavt blodsukker.

17

18 Behandling av diabetes – mer enn behandling av hyperglykemi • Endre levevaner med røykeslutt, daglig fysisk aktivitet, kostomlegging og vektreduksjon når det er behov for det • behandle hypertensjon • behandle hyperkolesterolemi/dyslipidemi • behandle hyperglykemi

19 BEHANDLINGSMÅL

20 Incretineffekter

21 Oral glucose load Isoglycaemic iv glucose Patients with type 2 diabetes Healthy 0 60120180 0 5 10 15 Glukose (mM) 0 60120180 0 5 10 15 Glukose (mM) 0 20 40 60 80 IR-Insulin (mU/l) Time (min) 0 60 1201800 120180 0 20 40 60 80 IR-Insulin (mU/l) 60 Incretin effect = 70% Incretin effect = 30% Nauck M et al. Diabetologia. 1986;29:46–52. The incretin effect is reduced in T2DM oral glucose stimulation of insulin secretion is impaired

22

23

24

25

26

27

28 •Hvilke medikamenter har vi til behandling av T2DM

29

30

31 DPP-4 hemmer •Galvus (Vildagliptin) og Eukras (+Tillegg av metformin) Novartis •Januvia (Sitagliptin) og Janumet (+Tillegg av metformin) MSD •Onglyza (Saxagliptin) BMS/AstraZeneca

32 GLP-1 analog •Byetta (Exenatide, Lilly) •Victosa (Liraglutide, Novo)

33

34 34 N=217 Klonoff DC, et al. Curr Med Res Opin 2008;24:275-286. -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 84% (182/217) of patients had weight loss 16% (35/217) of patients had no weight change or had weight gain Weight Change from Baseline (kg) Change in weight over 3 Years of exenatide treatment

35 Metabolsk kirurgi

36

37

38 38

39

40 Insulinbehandling

41

42 Vanlig kombinasjonsbehandling ved DM2: Metformin + "nattinsulin" •Metformindose 1000-1500 mg x 2, sammen med •Nattinsulin (NPH), som doseres ut fra fastende blodsukker  mål 4,5 – 6 mmol/l •Fordeler: –Enkelt, effektivt, trygt (lite hypoglykemier) –Gir liten vektøkning –Mulig gunstig tilleggseffekt på lipider –Rimelig Yki-Järvinen H et al. Comparison of bedtime insulin regimens in patients with type 2 diabetes: a randomized controlled trial. Ann Intern Med 1999; 130: 389-96

43

44 Konklusjon •Vær aktiv i behandlingen og vurder resultatene kritisk av de tiltak som er gjort. •Utvikle gode verktøy som setter behandler i stand til å finne pasientene som ikke er optimalt behandlet • Ikke tenk bare sukker •Start tidlig med intensivert behandling av blodsukker •Ikke vent med insulin om annen behandling ikke fører fram i løpet av 3-6 mnd

45 Fig 1 Pathogenesis of type 2 diabetes with obesity. Bailey C J BMJ 2011;342:bmj.d1996 ©2011 by British Medical Journal Publishing Group


Laste ned ppt "Diabetes type 2 Ny forskning-behandling-resultate Røros 23. september 2011 Overlege Bård Kulseng."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google