Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen 1 BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Kapittel 4 Grovvurdering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen 1 BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Kapittel 4 Grovvurdering."— Utskrift av presentasjonen:

1 BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen 1 BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Kapittel 4 Grovvurdering

2 2 BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen Prosjektforslag Det er viktig at idéfasen ikke blir hemmet av motforestillinger. I forandringens vind søker noen ly, mens andre bygger vindmøller. Utnytt forandringer! Riktig diagnose av problemer viktig: Skal stor etterspørsel møtes med utvidelser? Skal stor etterspørsel møtes med utvidelser? Eller skal stor etterspørsel møtes med økt pris? Eller skal stor etterspørsel møtes med økt pris? Andre kan ha bedre grunnlag for prosjektet.

3 3 BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen Grovsortering 1.Åpenbart lønnsomme prosjekt. 2.Mulig lønnsomme prosjekt. 3.Åpenbart ulønnsomme prosjekt (for alle). 4.Mulig lønnsomt, men aktuelt først senere. 5.Mulig lønnsomt prosjekt, men passer ikke. Aktuelt å selge idéen, eller inngå allianse. Grovvurdering nødvendig for å rasjonere på begrenset utredningskapasitet.

4 4 BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen Prosjektutkast 40 000 tonn bauxitt/år 150 GWh elektrisitet /år Investering i produksjonsanlegg: 400 mill. kroner Bemanning: 25 personer 10 000 tonn aluminium/år Fordeler og ulemper må sammenlignes. Konsekvensene må uttrykkes i samme benevning. Må også ofte sammenligne kronebeløp i forskjellige år. Konvertering til år 0.

5 5 BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen Likviditetsbudsjett første driftsår 10.000 tonn aluminium /år 12.000 kr./tonn 120.000.000 40.000 tonn bauxitt/år 1.000 kr./tonn - 40.000.000 150.000.000 kWh strøm/år 0,20 kr./kwh - 30.000.000 Samlet dekningsbidrag = 50.000.000 Fast lønn, 25 årsverk 400.000 kr./år - 10.000.000 Til dekning av kapitalkost = 40.000.000 1. Prioritetslån: 6% rente, 20 års faste avdrag 200.000.000 2. Prioritetslån: 8% rente, 15 års faste avdrag 160.000.000 Egenkapital40.000.000 1.Prioritetslån12.000.00010.000.00022.000.000 2. Prioritetslån 13.000.00011.000.00024.000.000 SamletRenteAvdrag46.000.000 Mangler 6.000.000

6 6 BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen Likviditetsbudsjett første driftsår

7 7 BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen Svakheter ved metoden Finansielle utbetalinger blir ofte lavere etter hvert som gjelden reduseres. Prisendringer vil endre nominelle likviditetstilskudd. Kapasitetsutnyttelse og andre forhold endres over tid. Alternativkostnader er ikke inkludert. Ser bort fra skatt.

8 8 BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen Tilbakebetalingstid (PayBack) Tilbakebetalingstid = antall år det tar før investeringene er tilbakebetalt. År0123456 Beløp-10223345 Sum-10-8-6-3049 Akkumulert kontantstrøm passerer 0 etter 4 år. Tilbakebetalingstiden = 4 år.

9 9 BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen Svakheter ved metoden Hvor går grensen for akseptabel tid? Ser bort fra alt som skjer etter at tilbakebetalingstiden er forbi. Ser bort fra tidsaspektet – alle beløp er likeverdige uansett når de inntrer. Ser bort fra alternativkostnader.

10 10 BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen Annuitetsmetoden Fordeler investeringsbeløpet ut over tid med et like stort beløp hvert år. (Som et annuitetslån.) Sammenligner dette beløpet med innbetalingene fra driften. Hvis driftsinnbetalingene varierer fra år til år blir sammenligningen vanskelig.

11 11 BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen Annuitetsmetoden Fordeler investeringsbeløpet ut over levetiden til prosjektet, med et like stort årlig beløp. Benytter faste priser, dvs. realverdier. Må da også benytte realrenten ved annuitetsberegningene.

12 12 BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen Svakheter ved metoden Metoden er teoretisk korrekt, men kun hvis alle driftsår er like. Ser bort fra skatt.


Laste ned ppt "BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen 1 BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Kapittel 4 Grovvurdering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google