Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kap 3 Traditional methods of investment appraisal

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kap 3 Traditional methods of investment appraisal"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kap 3 Traditional methods of investment appraisal
Corporate Finance Kap 3 Traditional methods of investment appraisal

2 Investeringsbeslutninger
Å kjøpe nye maskiner, bygge nye fabrikker, utvide lager, introdusere nye produkter, etc. er ulike eksempler på mulige investeringsbeslutninger. En investering medfører vanligvis først en eller flere perioder med netto utbetalinger, mens innbetalingene først kommer i senere perioder.

3 Beslutningskriterier
Konsekvensene av en investering medfører altså en kontantstrøm, dvs. inn- og ut –betalinger fordelt over mange tidsperioder. Alternative invetseringer har ulike kontantstrømmer, og vi kan ikke rangere disse kontantstrømmene direkte for å velge det beste alternativet. (Ett alternativ kan være best i første periode, et annet best i andre, ..) Ulike beslutningskriterier forsøker å regne om kontnatstrømmen til ett tall, for å lette rangeringen av de ulike investeringsalternativene.

4 Beslutningsregler Beregn kontantstrømmen til de ulike investeringsalternativene. For et valgt beslutningskriterium omregnes kontantstrømmen til et skalar (ett tall). Beslutningsregelen sier så hvordan en skal rangere og velge, basert på det valgte kriteriet. Denne rangeringen er kun en anbefaling. Framtidige kontantstrømmer er usikre, og flere ulike konsekvenser som ikke er med i kontantstrømmene må vurderes i tillegg.

5 Kontantstrøm Et prosjekts kontantstrøm er endringene i alle inn- og ut -betalinger som følge av å gjennomføre prosjektet. Inn- og ut -betalinger som ikke endres skal altså ikke med i kontantstrømmen. Det er viktig å inkludere alle alternativer i analysen. Om alternativer er utelatt, må dette spesifiseres tydelig. (Vi har ikke vurdert …)

6 Arbeidskapital Arbeidskapital for et prosjekt er nødvendige investeringer i omløpsmidler (varelager, etc.) som følge av å gjennomføre prosjektet. Arbeidskapitalen slites ikke, den frigjøres i sin helhet når prosjektet opphører. Arbeidskapitalen inngår som en utbetaling i kontantstrømmen når den øker, og som en innbetaling når den reduseres (frigjøres).

7 Tilbakebetalingstid Tilbakebetalingstiden er det antall år det tar før investeringene er tilbakebetalt. Akkumulert kontantstrøm passerer 0 etter 4 år. Tilbakebetalingstiden = 4 år. År 1 2 3 4 5 6 Beløp -10 Sum -8 -6 -3 9

8 Beslutningsregel tilbakebetalingstid
Uavhengige alternativer: Velg alle alternativer som har en tilbakebetalingstid som ikke overstiger tillatt tilbakebetalingstid. Gjensidig utelukkende alternativer: Velg det alternativ som har kortest tilbakebetalingstid, forutsatt at den ikke overstiger tillatt tilbakebetalingstid.

9 Fundamentale svakheter
Tilbakebetalingstidsmetoden ignorerer kontatstrømmene etter prosjektets tilbakebetalingstid. Tilbakebetalingstidsmetoden ignorerer tidsaspektet – alle beløp er likeverdige uansett når de inntrer. Det finnes ingen metode for å bestemme tillatt tilbakebetalingstid.

10 Avkastning på anvendt kapital
Gjennomsnittlig årlig bokført resultat (til totalkapital før skatt) blir sett i forhold til enten opprinnelig investering eller gjennomsnittlig kapitalbinding. En må altså beregne årlig bokført resultat for alle år. Disse summeres, og deretter deles på antall år for å finne årlig gjennomsnittlig resultat. Denne brøken uttrykkes som en %.

11 Beregning gjennomsnittlig investert kapital
Investering: Skrapverdi Arbeidskapital Reduksjon i kapitalbindingen Skrapverdi Arbeidskapital Midt-punktet 3000 5000 13000 9000

12 Beregninger av kapitalavkastning

13 Beslutningsregel kapitalavkastning
Uavhengige alternativer: Velg alle alternativer som har en kapitalavkastning minst like stor som minimumskravet. Gjensidig utelukkende alternativer: Velg det alternativ som har størst kapitalavkastning, forutsatt at det overstiger minimumskravet.

14 Fundamentale svakheter
Kapitalavkastningsmetoden periodiserer kontantstrømmene til perioderesultat.Disse er irrelevante for beslutningsformål. Tilbakebetalingstidsmetoden ignorerer tidsaspektet – alle beløp er likeverdige uansett når de inntrer. Det finnes ingen klar metode for å bestemme minimum avkastningskrav.


Laste ned ppt "Kap 3 Traditional methods of investment appraisal"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google