Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prinsipper for arbeid i lærergruppene Levanger 20. – 21. april 2006 Torunn Tinnesand lp-modellen læringsmiljø og pedagogisk analyse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prinsipper for arbeid i lærergruppene Levanger 20. – 21. april 2006 Torunn Tinnesand lp-modellen læringsmiljø og pedagogisk analyse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prinsipper for arbeid i lærergruppene Levanger 20. – 21. april 2006 Torunn Tinnesand lp-modellen læringsmiljø og pedagogisk analyse

2 Struktur – gruppeledelse Kommunikasjon - samhandling Ekstern veiledning Praktisk arbeid i lærergruppene

3 Struktur - gruppeledelse  Sammensetning av lærergrupper  Valg av gruppeleder  Oppgaver for gruppeleder  Lojalitet til modellen

4 Kommunikasjon  Taushetsplikt  Metakommunikasjon  Felles oppfatninger av hva som er god kommunikasjon

5 Hva er god kommunikasjon? ” Kommunikativ kompetanse er å vite hva en kan si til hvem, hvor, når og hvordan” (Glomnes 1991).  Trygghet, åpenhet, respekt  Motivasjon og engasjement  Indre monolog og ytre dialog  Reflekterende samtale om temaet, framfor diskusjon eller samtale med veisøker

6 Å holde seg til temaet: Hvordan blir Lars påvirket av medelever, lærer, foreldre?  Den forståelsen en har av et tema vil prege måten en uttrykker seg om dette.  Skille mellom subjektive antakelser, og forståelse basert på teori og erfaring.

7 Kommunikasjon som fremmer refleksjon og ny forståelse  Minne om tema og målformulering  Søke forståelse, framfor bekreftelse  Undrende uttrykk, ikke påstander  Reflektere over tema ut fra ulike perspektiver  Reflektere over sannsynlige sammenhenger

8 Kommunikasjon som fremmer refleksjon og ny forståelse  Begrunne antakelser og subjektive oppfatninger  Etterspørre teoretisk og erfaringsbasert kunnskap om temaet  Reflektere over konsekvenser av påstander? Hva blir handlingen? Hvilke erfaringer har vi? Hva sier teorien?

9 Ekstern veiledning  Forventninger til veileder  Oppgaver for veileder  Veiledningsgrunnlag

10 Praktisk arbeid i lærergruppene  Organisering av arbeidet i gruppene  Flere saker samtidig?  Referat  Evaluering av arbeidet i gruppene


Laste ned ppt "Prinsipper for arbeid i lærergruppene Levanger 20. – 21. april 2006 Torunn Tinnesand lp-modellen læringsmiljø og pedagogisk analyse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google