Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunebarometer i kommunereformen?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunebarometer i kommunereformen?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunebarometer i kommunereformen?
ved prosessveileder Bente Larssen Kommunebarometerkonferansen 25. juni 2015

2 Kommunebarometerkonferansen 25. juni 2015
Kommunereformen Arbeidet med kommunereformen er godt i gang over hele landet. Bakgrunn for reformen er kjent: Befolkningsutviklingen Sentralisering økende grad av velferdstjenestene leveres av kommunen Regjeringen ønsker å se på oppgavefordelingen mellom statlig, regionalt og lokalt forvaltningsnivå. Fylkesmennene har et regionalt ansvar Kommunebarometerkonferansen 25. juni 2015

3 LOs fylkeskonferanse 12. mars 2015
Gamvik Nordkapp Berlevåg Hammerfest Buskerud Båtsfjord Havøysund Østfold Vardø Akershus Oslo Telemark Vestfold LOs fylkeskonferanse 12. mars 2015

4 Kommunebarometerkonferansen 25. juni 2015
Reformbehov Reformbehov 1: oppgavene er blitt for store for de minste kommunene Reformbehov 2: Mange byer har vokst ut over sine administrative grenser Reformbehov 1 er gjeldende i Finnmark, og store deler av landet. Kommunebarometerkonferansen 25. juni 2015

5 Litt historikk 2015 1964 1837 Mulig vinkling: Det er 50 år siden sist mange kommuner ble slått sammen. Den gang oldeforeldrene dine bestemte at besteforeldrene dine skulle gå 9 år på skolen i stedet for 7, og at kommunene var for små til å takle det! Hvorfor mener Regjeringen og flertallet på Stortinget at vi må ha en kommunereform? Jo, det er flere grunner til det. For det første så har samfunnet endret seg voldsomt de siste 50-årene, og kommunene har fått mange flere oppgaver. Det stilles i dag helt andre krav til kommunene i de oppgavene de utfører sammenlignet med før. Vi har hatt kommunereformer i Norge før også. Før den forrige reformen på 60-tallet var det ca. 750 kommuner – dette ble redusert til 450, og i dag har vi 428 kommuner. En annen av de viktige grunnene kommunereform på -60 tallet var at vi hadde fått nye transportmåter. Overgangen fra båt til bil skjedde raskt i denne perioden. Veier ble bygget, det ble opprettet bussruter og fergesamband, mens mange lokalbåtruter ble lagt ned. Hvilke endringer har skjedd i kommunikasjon siden 1960-tallet? (antallet og kvaliteten på biler, veier, broer, internett, mobil, etc.) Hvilke andre endringer har skjedd for kommunene siden 1960-tallet? Både infrastrukturen og bosettingen har endret seg ganske mye de siste 50-årene. I tillegg har kommunene langt flere oppgaver nå en før, f.eks. barnehager, SFO, grunnskolen er utvida, kommunen har tatt over ansvaret for mange pleie- og omsorgstjenester som staten hadde ansvar for tidligere. Men, grensene er altså stort sett like som på -60 tallet.

6 Kommunebarometerkonferansen 25. juni 2015

7 Kommunebarometerkonferansen 25. juni 2015
Statusbilder Kommunebarometerkonferansen 25. juni 2015

8 Behov for kommunebarometer?
Kommunebarometerkonferansen 25. juni 2015

9 Hva er vurdert av FM i statusbildene?
Økonomisk status og utvikling Plan/ bygningsloven – klagesaker mv Beredskapsplikten Barnehage Grunnskole Barnevern Sosiale tjenester i NAV Pleie og omsorgstjenesten Psykisk helse og rus Helsestasjon/ skolehelsetjenesten Fastlege- og legevakt Folkehelse Områder innenfor tekniske tjenester Myndighetsutøver i forhold noen områder Kommunebarometerkonferansen 25. juni 2015

10 Felles trekk for Finnmarkskommunene
Demografiutviklingen På flere (og kanskje de fleste) områder – små og sårbare fagmiljø i kommunene Kommuneøkonomien Kommunebarometerkonferansen 25. juni 2015

11 Kommunebarometerkonferansen 25. juni 2015

12 Informasjon på nettsiden
Kommunebarometerkonferansen 25. juni 2015

13 Kommunebarometerkonferansen 25. juni 2015
Status i kommunene: Vest-Finnmark er i førersetet. Alta, Loppa, Kautokeino og Kvænangen Hammerfest, Kvalsund, Måsøy og Nordkapp Hasvik er i øykommuneprosjektet Øst-Finnmark kommer etter Lebesby og Gamvik Nesseby og Vardø står utenfor Sør-Varanger, Vadsø, Tana, Berlevåg og Båtsfjord 4 utredninger som omfatter mer enn en kommune er straks i gang Det kommer en felles utredning mellom 2 av de samiske kommunene Karasjok og Kautokeino Ingen har – så langt – vedtatt å ikke gjøre noe. Kommunebarometerkonferansen 25. juni 2015

14 Kommunebarometerkonferansen 25. juni 2015
Hva er viktig fremover Utarbeide kunnskapsgrunnlag Holde trykket oppe og ta nabosamtaler om fremtidens løsninger Dagens kommunestyrer bør overlate et grunnlag til nye politikere Kommunebarometrene blir viktigere i denne prosessen Gir mer åpenhet om status i Finnmark Kommunebarometerkonferansen 25. juni 2015

15 Kommunebarometerkonferansen 25. juni 2015
Nytt kommunekart? «Stortinget ber regjeringen syte for at fylkesmennene kjem med si tilrådning om kommunestrukturen i fylket etter at kommunane har gjort sine vedtak seinast 1. juli 2016.» (fra behandling av kommuneproposisjonen 2016) Hva skal vurderingene til FM bygge på for å bli mest mulig troverdig? Kommunebarometerkonferansen 25. juni 2015

16 Behov for kommunebarometer?
Kommunebarometerkonferansen 25. juni 2015


Laste ned ppt "Kommunebarometer i kommunereformen?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google