Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samisk skolehistorie - forelesning Sámi allaskuvla, september 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samisk skolehistorie - forelesning Sámi allaskuvla, september 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samisk skolehistorie - forelesning Sámi allaskuvla, september 2010

2 Skolehistorie og fornorsking  Hva skal dette handle om:  Prosjektet “Samisk skolehistorie”  Fornorsking – mål, midler og virkninger  Noen sider ved skolehistoria

3 Hva vet dere?  Når starta undervisning på samisk i Norge (Sverige/ Finland)?  Når starta og slutta fornorskinga?  Hvor stor del av samene kan nå samisk?  Hvor stor del av dem kan et annet språk bedre enn samisk?

4 Hvorfor fortelle samisk skolehistorie?  Skolen var i over hundre år myndighetenes hovedredskap til å utrydde samisk språk og kultur  Det er ennå ikke dokumentert hvor mye dette har skada det samiske samfunnet og enkeltpersoner.  Statene har brukt svært mye penger på assimileringsarbeid, men de vil ikke betale erstatning  Lignende forhold over hele verden  Samene har kommet lengre enn mange andre urfolk i å få skole bygd på eget språk og kultur

5 Kilder til samisk skolehistorie  Bøker, tidsskrifter og aviser  Offentlige og private arkiv  Tidligere elever, lærere og foreldre forteller  Foto  Lydband og filmopptak

6 Samisk skole eller “Norsk Standard”?  Norsk og samisk skolehistorie  Gjennom alle tider  Alle skoleslag  Skolelover, forskrifter og bestemmelser  Politisk strid om skolen  Mangler:  - Hva har elever og lærere opplevd?  - Er praksis = teori?

7 Bokprosjekt  Leite gamle dokumenter i arkiv  Finne ferdige artikler  Bestille artikler, redigere i samarbeid  Intervjue, fortelleren godkjenner  Redaksjonen og andre skriver artikler om emne  Finne informasjon om forfattere  Finne gamle bilder, fotografere

8 Samisk skolehistorie - 1 (2005)  Artikler om fornorsking, kirka og tapt skolegang  Elever, lærere, internatansatte og foreldre forteller  Gjennom hele det samiske området i Norge: Tana, Kautokeino, Karasjok, Alta, Måsøy, Kvænangen, Kåfjord, Skånland og Hattfjelldal  Mest om grunnskolen

9 Samisk skolehistorie 2 (2007)  Reindriftsskolen og samiske videregående skoler  Grunnskolefortellinger fra Tana, Sør-Varanger, Karasjok, Nordkapp, Loppa, Nordreisa, Kåfjord og Tysfjord  Fra Samisk utdanningsråd, skoledirektør og departement

10 Samisk skolehistorie 3 (2009)  Barnehager: Nesseby, Tana, Karasjok, Tromsø, Skånland, Tysfjord, Snåsa og Oslo  Grunnskolen: Máze, Lebesby, Kvalsund, Hasvik, Lavangen  Om språksituasjonen

11 Samisk skolehistorie 4 (2010)  Dokumenter for og mot fornorsking, 1750-1935  Grunnskolen: Tana, Nesseby, Hammerfest, Måsøy, Beiarn, Gildeskål, Engerdal  Spesialundervisning (Bl.a. blinde og døve elever)

12 Samisk skolehistorie 5 (2011?)  Læreplaner  Mer om videregående skoler: Karasjok, Kirkenes, Alta, Troms, lule- og sørsamisk) og grunnskolen (bl.a. Gamvik, Porsanger, Kautokeino, Troms, Ofoten)  Historiske dokumenter 1935-65  Krig og gjenreising

13 Samisk skolehistorie 6 (2012?)  Høgskole, universitet  Grunnskole (bl.a. Karasjok, Alta, lulesamisk)  Historiske dokumenter 1965-2000  Språksenter  Folkehøgskole  Fjernundervisning  Lærerorganisasjoner

14 Læremiddelhistorie (2013?) • Felles for 4 land • Gamle og nye læremidler • Produksjonsprosess og finansiering • Samiske spørsmål i nasjonale lærebøker • Innhold og språk i samiske læremidler

15 Publiseringsmåter  Bøker (6 i Norge + andre land)  Internett - http://skuvla.info  Avisartikler - Min Áigi / Ávvir, Ságat  Forelesninger på skoler  Film?

16 Hva mer burde gjøres  Sverige, Finland og Russland  Oversetting til andre språk  Arkiv, museum, digitalisering  Forsking

17 Finland, Sverige og Russland Vi har:  Redaksjoner i Sverige og Finland  Noen forfattere og fortellere Vi trenger:  Redaksjon i Russland  Arkivgravere  Flere forfattere  Finansiering

18 Første opplæring på samisk  De første skolene for samer var i Sverige på 1600-tallet  Fra 1716 misjon – Thomas v. Westen – misjonærer og lærere underviste på samisk  Fra da har det vært strid om undervisningsspråket. I noen perioder skulle skolen være på samisk og det blei laga samiskspråklige lærebøker  1826 – første lærerskole – samisk som fag

19 Fornorsking – eksempel fra Kvænangen

20 Fornorskingspolitikken vinner  I 1851 bestemte Stortinget å gradvis endre undervisningsspråket fra samisk til norsk.  “Finnefondet”  “Overgangsdistrikt”  Språkinstrukser  Lærerskolen slutta å gi undervisning i samisk  1902: Egen skoledirektør i Finnmark.

21 Internattida Omkring 1900 bestemte staten å bygge internater rundt i Finnmark Første statsinternat Sør- Varanger og Guovdageaidnu 21 statsinternat og 28 kommunale internat i Finnmark 1940 Norskspråklig og norskkulturelt miljø

22 Motstand  De fleste i det norske samfunnet støtta fornorskingspolitikken, men ikke alle  Blant dem som protesterte var:  Noen prester, norske lærere, samemisjonen  Noen få norske politikere  Samiske lærere(Anders Larsen, Isak Saba, Henrik Kvandahl)  Samiske foreldre  Samiske aviser og foreninger

23 Tidene skifter  1948: Samordningsutvalget for skoleverket: Politikken overfor samene har vært feil  1951: Tospråklig ABC (fortsatt bare hjelpespråk)  1959 skolelov: Prinsipiell åpning: Samisk kan være undervisningsspråk  1967: Samisk begynneropplæring  1972: Samisk som 2. språk  1985: Samisk undervisningsspråk i hele grunnskolen

24 Samisk skole?  1976: Samisk utdanningsråd  1987, 1997, 2006: Samiske læreplaner  1989: Samisk høgskole  2000: Samisk opplæring under Sametinget  Over 2000 elever leste samisk i Norge, tallet går nå nedover

25 Resultat av fornorskinga  Samiskspråklige over 40-50 år kan ikke skrive morsmålet sitt  Nesten alle samiske foreldre i sør- og lulesamiske områder, Troms og kyst-Finnmark snakka norsk til sine barn  Nå kan omtrent 75% av samene ikke samisk  Omlag 50% av dem som kan samisk kan et annet språk bedre  Mange vil ikke lenger være samer

26 Fornorsking – ikke bare språk  Næringer  Mat  Tro  Klær  Helse  Identitet

27 Videregående skole  1936 Den samiske folkehøgskole, Karasjok  1952 Statens heimeyrkeskole for samer  1968 Statens reindriftsskole  1969 Karasjok gymnasklasser med samisk  1989 Styret for de samiske videregående skolene

28 Skriv din egen skolehistorie  Samisk skolehistorie trenger unge forfattere  Du kan:  - fortelle hva du sjøl har opplevd  - intervjue bestemor, onkel....  - skrive novelle eller dikt eller tegne fra skolen.  Skriv på morsmålet, seinere kan du oversette om du kan og vil  Om det blir trykt, får du honorar og bok

29 Tanker  Hvorfor har så mange samer skifta språk, kultur og identitet?  Er det mulig og ønskelig å skifte tilbake?  Hva må gjøres for å styrke det samiske igjen?  Er det paralleller i andre land?


Laste ned ppt "Samisk skolehistorie - forelesning Sámi allaskuvla, september 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google