Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Karriereveiledning Strukturen i Finnmark. Fylkespartnerskapet for karriereveiledning Formålet er å etablere forpliktende partnerskap på regionalt nivå.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Karriereveiledning Strukturen i Finnmark. Fylkespartnerskapet for karriereveiledning Formålet er å etablere forpliktende partnerskap på regionalt nivå."— Utskrift av presentasjonen:

1 Karriereveiledning Strukturen i Finnmark

2

3 Fylkespartnerskapet for karriereveiledning Formålet er å etablere forpliktende partnerskap på regionalt nivå å se til at de etablerte lokale partnerskapsavtaler mellom NAV lokal og lokal videregående skole utvides til å inkludere lokal grunnskole og næringsliv

4

5 Målgruppa –Alle med behov for karriereveiledning for utdanning –Utdanningssøkende med behov for veiledning og oppfølging –De som gis veiledning for utdanning mot en bestemt jobb

6 Partnerskapet innebærer At det gis gjensidig informasjon om de ulike rollene til partnerne At felles kunnskaps- og systemforståelse utvikles At lokale partnerskap opprettes gjennom utvidelse av de partnerskapa som er etablert mellom NAV lokal og lokal videregående skole. At partnerskapet tar ansvar for informasjon og kommunikasjon mellom aktørene i karriereveiledningssystemet At beslutninger i partnerskapet bygger på konsensusprinsippet At man sikrer gjensidig deltagelse på veilednings- og videreutdanningskurs som berører fellesskapet At halvårige statusrapporter som kvalitetssikrer arbeidet utarbeides.

7 Partnerskapet innebærer forts. At partene har ansvar for å spille inn til nettverket problemstillinger som berører feltet At det etableres rutiner og prosedyrer for erfaringsformidling fra arbeidet i de lokale partnerskapene At tilbud for kompetanseutvikling innen karriereveiledning etableres At partnerskapet tar et med ansvar for den overordnede økonomien og fordeler tilgjengelige ressurser på aktører og aktiviteter At andre aktører/målgrupper/ samarbeidsforhold som berører partene kan inkluderes. Dette avtales særskilt Prosesser kjøres for å sikre en felles forståelse av rollene til deltagerne og hva en skal oppnå gjennom partnerskapet. Prosessen munner ut i årlige virksomhetsplaner. Avtalen gjelder fra 1. mars 2009 til 1.mars 2011 hvoretter den revideres. Avtalen gjelder inntil en av partene sier den opp

8 Inndeling i lokale partnerskap Nordkapp maritime fagskole og videregående skole inngår partnerskapsavtaler med NAV lokal og kommuner på følgende steder: NAV lokal for Nordkapp kommune, NAV lokal for Berlevåg kommune, NAV lokal for Båtsfjord kommune, NAV lokal for Gamvik og Lebesby kommuner, NAV lokal for Måsøy kommune, NAV lokal for Hasvik og Loppa kommuner Alta videregående skole, Alta kommune og NAV lokal for Alta kommune Kirkenes videregående skole, Sør-Varanger kommune og NAV lokal for Sør- Varanger kommune Hammerfest videregående skole og NAV lokal for Hammerfest og Kvalsund kommuner sammen med Hammerfest og Kvalsund kommuner Lakselv videregående skole, Porsanger kommune og NAV lokal for Porsanger kommune Vadsø videregående skole, Vadsø kommune og NAV lokal for Vadsø kommune Vardø videregående skole, Vardø kommune og NAV lokal for Vardø kommune Tana videregående skole og NAV lokal og kommunene Tana og Nesseby I samtlige lokale partnerskap er NHO representert

9 Budsjett - oppsummert Målsettingene til fylkespartnerskapet i henhold til framdriftsplan (1. juni 2009) Partnerskapsavtalen: ”Fylkespartnerskapet for karriereveiledning i Finnmark” ble signert av alle parter i februar/mars 2009 - på plass Avtalen med HIF/UITØ om videreutdanning/veiledning - på plass Mappa Mi – avtale mellom Bj.vatn skole/Kirkenes vgs med veiledning fra UITØ – på plass” Kick off” møta - etablering av lokale partnerskap med og oppfølging ved UITØ – på plass Prosessveiledning ved UITØ av de lokale partnerskap på plass

10 Budsjett - fylkespartnerskapet Karriereveilederutdanning (15 st.p) 350.000 Ytterligere påbygging – 15 studiepoeng oppstart høst 2010 - 400.000 * Kick off møter – lokale p.skap/prosessveil 450.000 Mappa Mi prosj.ledere + veil. UITØ 410.000 Kurs, reiser med mer inkl. reserve (f.partnerskapet) 200.000

11 «Rosinen i pølsa» Styrking av rådgivertjenesten i vgs koplet til overgang grsk/ vgs rådgivere i vgs - 1/2 dag pr. uke for skoleåret 2009/2010 500.000 Aktiviteter i de lokale partnerskapa420.000

12 Prosesskursene

13 Høsten 2009 Tankegangen: –Medvirkning, strukturert planlegging Målsettinga: –Starte lokale nettverk i karriereveildning –Inspirere til å bygge på lokale forutsetninger –Skape eierskap til problemstillingene –Den første avtalen

14 Dagsorden 1) Introduksjon 2) Karriereveiledning som begrep 3) Implementering 4) Fra fylkespartnerskap til lokale fylkespartnerskap Arbeidsformer Innledninger Gruppearbeid Presentasjoner


Laste ned ppt "Karriereveiledning Strukturen i Finnmark. Fylkespartnerskapet for karriereveiledning Formålet er å etablere forpliktende partnerskap på regionalt nivå."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google